K-Plussa Maksuaika

K-Plussa Maksuaika är ett smidigt betaltids- och kreditkort samt Plussa-kortet, som ger marknadens bästa förmåner, i samma paket. Betala och samla de bästa Plussa-förmånerna med ett kort.

-

 • Plussa-kortet ger de bästa förmånerna på marknaden

  Du får alla Plussa-förmåner med ett enda kort: När du använder K-Plussa Maksuaika, får du tillgång till alla Plussa-förmåner.

  Samla Plussa-pengar snabbare: Då du betalar med kortet får du dubbla Plussa-poäng i alla K-kedjans butiker till slutet av 2021, när du betalar dina inköp med K-Plussa Maksuaika-kortet. *

 • Ett betaltids- och kreditkort utan årsavgift

  Du får i genomsnitt 35 dagar räntefri och avgiftsfri betalningstid för dina inköp. Kortet har ingen månads- och årsavgift. Alla bankers kunder kan ansöka om kortet.

 • Skydd för dina inköp i hela världen

  För inköp som du betalar med kortet får du automatiskt en Inköpsskyddsförsäkring för 90 eller 180 dygn. Försäkringen gäller inköp på nätet och i butiker i Finland och utomlands.

Marknadens bästa Plussa-förmåner

Med K-Plussa Maksuaika-kortet får du marknadens bästa Plussa-förmåner i K-gruppens butiker.

Då du betalar med kortet K-Plussa Maksuaika i K-kedjans butiker får du dubbla Plussa-poäng för dina inköp till slutet av 2021.

Du får Plussa-förmåner förutom för livsmedel också för många andra anskaffningar. *
 

 

Betalningar med K-Plussa Maksuaika-kortet

 • K-Plussa Maksuaika-kortet är ett betaltids- och kreditkort i samma paket. Du kan ansöka om en kreditgräns på 1 000−6 000 euro för kortet.
 • Kortet har ingen månadsavgift eller årsavgift.
 • Du får i genomsnitt 35 dagar räntefri och avgiftsfri betalningstid för dina inköp. Då du får fakturan väljer du om du betalar allt med en gång eller om du använder krediten, dvs. betalar krediten i poster.
 • Ett internationellt Mastercard-kort som fungerar i hela världen – i över 30 miljoner inköpsställen.
 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt små inköp på högst 50 euro utan att du behöver knappa in din kod.
 • Med dina OP-nättjänstkoder följer du upp dina inköp och ditt kreditsaldo i OP-mobilen, Pivo och nättjänsten op.fi.

K-Plussa Maksuaika skyddar dina inköp

Då du betalar dina inköp med K-Plussa Maksuaika-kortet får du ett gratis Inköpsskydd för varor som är värda över 40 euro. Försäkringen gäller för inköp som betalats i hela världen med K-Plussa Maksuaika-kortet – också i nätbutiker.

Inköpsskyddet hjälper om ett föremål som du har köpt, t.ex. din nya telefon, går sönder eller stjäls. Om ett föremål gått sönder, ersätter Inköpsskyddet reparationskostnaderna eller ett nytt motsvarande föremål.

För inköp som gjorts i K-gruppens butiker gäller Inköpsskyddet i 180 dygn. Vid inköp från andra butiker gäller försäkringen i 90 dygn. Självrisken för Inköpsskyddet är 40 euro.

Då du betalar nätinköp med K-Plussa Maksuaika-kortet får du ett skydd för dina inköp från inköpstidpunkten till leveransen. Till exempel om ditt inköp inte kommer fram eller flygbolaget, från vilket du bokat biljetter, går i konkurs, kan du ansöka om att få tillbaka dina pengar av kreditkortsbolaget.

Ansök om ett K-Plussa Maksuaika-kort

K-Plussa Mastercard förnyas och ersätts av K-Plussa Maksuaika-kortet. Du kan ansöka om det nya K-Plussa Maksuaika-kortet under 2021. Alla bankers kunder kan ansöka om kortet.

Genom att lämna din kontaktinformation är du bland de första som får veta när det är möjligt att ansöka om det nya K-Plussa Maksuaika-kortet. Lämna din kontaktinformation här

Du kan ansöka om K-Plussa Mastercard då du

 • har fyllt 18 år
 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • har en tillräcklig betalningsförmåga och har skött dina penningaffärer klanderfritt och
 • har en fast boplats i Finland.

Vad kostar kortet?

 • K-Plussa Mastercard-kortet har ingen månadsavgift.
 • Ränta 3 månaders euribor + 10,95 %, då krediten har skuld med ränta.
 • Kontoavgiften är 5,00 euro per månad då krediten har skuld med ränta.

Den effektiva räntan beräknad på en kredit på 1 500 euro i bruk är 18,29 % (3/21). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 0,00 euro, kontoavgiften är 5,00 euro per månad, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 046,21 euro.

Läs konsumentkreditinformationen (på finska) (pdf)

Då du betalar t.ex. en ny telefon, ett par glasögon eller en tv med K-Plussa Mastercards credit-funktion, får du automatiskt en Inköpsskyddsförsäkring i 180 dagar för inköp som du gjort i K-Plussa-affärer. För inköp som du har gjort i andra affärer får du Inköpsskydd i 90 dygn.

Inköpsskyddet hjälper om ett föremål som du har köpt, t.ex. din nya telefon, går sönder eller stjäls. Om ett föremål gått sönder, ersätter Inköpsskyddet reparationskostnaderna eller ett nytt motsvarande föremål. Självrisken för Inköpsskyddet är 40 euro.

Inköpsskyddet gäller överallt i världen och det täcker också inköp på nätet som betalats med credit-funktionen.

Ansökan om ersättning

Kontakta vår telefontjänst på numret 010 253 0022 (mån.−fre. kl. 9−16, samtalspris 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min.). När du ansöker om ersättning ska du vara beredd på att berätta när föremålet har skaffats och vad det kostade.  Vi ber om kvitton vid behov.

Försäkringsvillkor för Inköpsskydd (på finska) (pdf)

Produktbeskrivning för Inköpsskyddet (på finska) (pdf)

 • Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för K-Plussa Mastercard-kortet.
 • Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
 • De nya gränserna träder i kraft genast.
 • Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsgränserna enligt dina behov.

Var kan säkerhetsgränserna ändras?

Du kan lätt ange och ändra säkerhetsgränser i op.fi och OP-mobilen. Du kan också ringa telefontjänsten 010 252 7020. Säkerhetsgränserna kan också ändras på andelsbankens kontor.

Så här ändrar du ditt korts säkerhetsgränser

Mastercard Identity Check (tidigare Mastercard SecureCode) är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. Då du betalar med kreditkort skyddas inköpen också av kortbolagets regler.

Tjänsten baserar sig på engångsidentifiering per sms och det krävs ingen separat ibruktagning.

Då du gör inköp med ditt Mastercard-kort, får du per sms en engångskod i din mobil. Det kan ta en tid för meddelandet att nå fram. Mata sedan in koden som du fick per sms i nätvisningen för att bekräfta betalningen. Om du matar in koden fel fyra gånger i följd spärras tjänsten. Om tjänsten spärras ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort.

Om du inte har meddelat OP ditt telefonnummer, lyckas identifieringen inte. Du kan kontrollera telefonnumret som finns i tjänsten i visningenMastercard Identity Check då du gör inköp på nätet.

Då du betalar dina inköp på nätet via tjänsten Mastercard Identity Check, överförs du i betalningsskedet till en separat tjänstevisning där du kan kvittera inköpet med dina nättjänstkoder i en skyddad nätförbindelse. På så sätt blir både köpmannen och köparen tillförlitligt identifierade. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsterna på symbolen Mastercard Identity Check. Tjänsten medför inga extra kostnader för dig.

Om du separat har aktiverat Mastercard Identity Check på op.fi, identifierar du dig i samband med dina Mastercard-nätinköp via Tupas-identifieringstjänsten.

Vid eventuella problem ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort på numret 010 252 7020 eller vid samtal från utlandet +358 10 252 7020 (mån.–fre. kl. 9:00–16:30).

0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. för samtal från fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).
*0,0835 e/samtal + 0,167 e/minut för samtal från mobiltelefonabonnemang (inkl. moms).

Läs mer om nätbetalningar

Vi förnyar ansökan om höjning av kreditgränsen, och det är tyvärr inte möjligt att höja kreditgränsen på nätet just nu. Du kan du ansöka om höjning av kreditgränsen på nätet åter i mars–april 2021.

Vid behov kan du kontakta OP:s kundtjänst i frågor som gäller höjning av kreditgränsen

Med Pivo betalar du enkelt till kompisar, på nätet och vid butikskassan samt ser vart dina pengar går. Pivo har prisbelönats många gånger och är våra kunders favorit.

Läs mer om Pivo

 

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i kreditbeslut. Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Kortet beviljas av OP-Kortbolaget Abp.