Två kort för en smidig vardag

OP Duo är ett utmärkt andra kort vid sidan av OP:s Visa-kort.
Som ägarkund i andelsbanken får du OP Duo förmånligare än andra.

 • Med två kort får du trygghet i vardagen

  Det andra kortet räddar dig om ditt primära kort överraskande försvinner eller går sönder.

 • Du hålls bättre uppdaterad om dina utgifter

  Betala dina dagliga inköp med ditt primära kort och använd det andra kortet för betalning av nätinköp och strömningstjänster. Då ser du tydligare till vad dina pengar går åt.

 • Följ upp dina penningärenden enkelt

  Du ser dina korttransaktioner bekvämt i OP-mobilen och tjänsten op.fi när båda dina kort är från samma bank.

 • Försäkra dig om fler förmåner med två kort

  OP:s Visa-kort har förträffliga förmåner, men det andra kortet behöver inte vara bara ett reservkort. Med OP Duos Prisgaranti får du extra skydd för dig och dina inköp och ID-skyddet ger skydd mot identitetsstölder.

OP DUO

Det andra kortet
med de bästa tjänsterna

OP:s Mastercard-kreditkort har Prisgaranti, ID-skydd och Produktskyddsförsäkring för ägarkunder för ett år.

För andelsbankens ägarkunder endast 2 €/mån.

Prissättning av OP Duo Pris
Som en del av paketet med dagliga tjänster för ägarkunder*, då du har ett av OP:s Visa-kort (OP Debit, OP Classic eller OP Gold) 2 €/mån.
Som en del av paketet med dagliga tjänster för Ägarkund Plus-kunder, då du har ett OP Gold-kort 0 €/mån.
Utan paketet med dagliga tjänster eller utan ett av OP:s Visa-kort 4 €/mån.

*Till paketet med dagliga banktjänster hör ett brukskonto med nätkontoutdrag, OP:s digitala tjänster och ett betalkort. Som ägarkund i andelsbanken får du tjänsterna till en förmånligare månadsavgift. Ägarkundernas serviceavgifter betalas i första hand med OP-bonus.

RÄNTOR OCH KOSTNADER  
Ränta, då fakturan har kredit med ränta 3 mån. euribor + 8,95 %
Kontoavgift per månad, då fakturan har kredit med ränta 3,50 €/mån.
Påslag för pappersfaktura när du valt pappersfaktura i stället för gratis e-faktura 3 €/faktura

Utan paketet med dagliga tjänster är den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk 18,28 % (10/22). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 4,00 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, faktureringen sker med avgiftsfri e-faktura, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 180,11 euro.

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp. Prisgarantin beviljas av försäkringsbolaget Inter Partner Assistance SA / AXA. ID-skyddet beviljas av Tenerity AB. Produktskyddet beviljas av Pohjola Försäkring Ab.