OP Saavutettava on esteetön ja selkokielinen verkkopalvelu.

OP Tillgänglig

En lättanvänd nättjänst på klarspråk för de dagliga bankärendena

Digitala grundläggande banktjänster enkelt och tydligt

OP Tillgänglig är en nättjänst som är lätt att använda. Den har utarbetats för kunder som behöver en enkel nättjänst på klarspråk.

Smidig användning med olika apparater och hjälpmedel

OP Tillgänglig anpassar sig till skärmen på den apparat som du använder. Den kan användas enbart med tangentbord och stöder också skärmläsare.

OP Tillgänglig ger alla kunder tillgång till nättjänster

OP Tillgänglig är en nättjänst som är lätt att använda. Tjänstens design är tydlig, lätt och luftig. OP Tillgänglig anpassar sig till skärmen på den apparat som du använder. Du kan använda den med mobiltelefon, datorplatta och dator. OP Tillgänglig kan användas utan mus, enbart med tangentbord och den stöder också skärmläsare.

OP Tillgänglig kräver ingen registrering eller beställning, utan den kan användas av OP:s alla kunder med nättjänstkoder. Du kan alltså logga in i OP Tillgänglig med samma koder som i vilken som helst av OP:s digitala tjänster, alltså med Andelsbankens nättjänstkoder eller OP tjänstkoder.

Vilka bankärenden kan skötas med OP Tillgänglig?

I OP Tillgänglig finns de viktigaste grundläggande banktjänsterna. Med OP Tillgänglig kan du göra betalningar och gireringar till eget konto samt se på dina konton, kontosaldon och kontotransaktioner. Du kan använda tjänsterna på finska, svenska eller engelska. Vi lägger småningom till nya tjänster och funktioner i OP Tillgänglig.

Mångsidigare tjänster i OP-mobilen

Om du vill ha mångsidigare tjänster, rekommenderar vi OP-mobilen för dig. OP-mobilen är ett enkelt och tryggt sätt att sköta de viktigaste bank- och försäkringsärendena var du än är. OP-mobilen har dessutom en talfunktion för iPhone, så en synskada begränsar inte användningen av OP-mobilen.

OP Saavutettava sopii hyvin myös ikäihmisille.

För vem är OP Tillgänglig avsedd?

Vi har planerat och utvecklat OP Tillgänglig med kunder som har särskilda behov. Bland annat seniorer och synskadade samt personer med nedsatt motorik har deltagit i planeringen.

Med hjälp av OP Tillgänglig försäkrar vi likvärdiga möjligheter för alla att använda digitala grundläggande banktjänster självständigt oberoende av

  • nedsatt syn eller hörsel
  • motoriska eller andra funktionsbegränsningar
  • ålder, språkkunskap eller datatekniska kunskaper.

Tack vare det enkla språket passar OP Tillgänglig också bra för kunder som kan lite finska, svenska eller engelska.

Pröva på testversionen av OP Tillgänglig

Det finns en testversion av OP Tillgänglig som är öppen för alla. I testversionen kan du pröva på tjänsten också om du inte är kund hos OP. Funktionerna i testversionen ser äkta ut, men de fungerar inte på riktigt och kontona i tjänsten är inte riktiga konton. Du kan alltså lugnt pröva på olika funktioner i tjänsten utan att du använder dina kontouppgifter.

Siirto-betalning
Med Siirto-betalningen överförar du enkelt ock tryggt med enbart telefonnummer. Läs mer och börja använda Siirto!

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.