OP Saavutettava on esteetön ja selkokielinen verkkopalvelu.

OP Tillgänglig

En lättanvänd nättjänst på klarspråk för de dagliga bankärendena
1

Digitala grundläggande banktjänster enkelt och tydligt

OP Tillgänglig är en nättjänst som är lätt att använda. Den har utarbetats för kunder som behöver en enkel nättjänst på klarspråk.

2

Tillgänglig användning med olika apparater och hjälpmedel

OP Tillgänglig anpassar sig till skärmen på den apparat som du använder. Den kan användas enbart med tangentbord och stöder också skärmläsare.

3

Stämpeln Tillgänglighet beaktad

OP Tillgänglig har beviljats stämpeln Tillgänglighet beaktad, som utfärdas av Synskadades förbund.

OP Tillgänglig ger alla kunder tillgång till nättjänster

OP Tillgänglig är en nättjänst som är lätt att använda. Tjänstens design är tydlig, lätt och luftig. OP Tillgänglig anpassar sig till skärmen på den apparat som du använder. Du kan använda den med mobiltelefon, datorplatta och dator. OP Tillgänglig kan användas utan mus, enbart med tangentbord och den stöder också skärmläsare.

OP Tillgänglig kräver ingen registrering eller beställning, utan den kan användas av OPs alla kunder med nättjänstkoder. Du kan alltså logga in i OP Tillgänglig med samma koder som du använder i OPs andra digitala tjänster.

Vilka bankärenden kan skötas med OP Tillgänglig?

I OP Tillgänglig finns de viktigaste grundläggande banktjänsterna. Med OP Tillgänglig kan du göra betalningar och gireringar till eget konto samt se på dina konton, kontosaldon och kontotransaktioner. Du kan använda tjänsterna på finska, svenska eller engelska. Vi lägger småningom till nya tjänster och funktioner i OP Tillgänglig.

Mångsidigare tjänster i OP-mobilen

Om du vill ha mångsidigare tjänster, rekommenderar vi OP-mobilen för dig. OP-mobilen är ett enkelt och tryggt sätt att sköta de viktigaste bank- och försäkringsärendena var du än är. OP-mobilen har dessutom en talfunktion för iPhone, så en synskada begränsar inte användningen av OP-mobilen.

OP Saavutettava sopii hyvin myös ikäihmisille.

För vem är OP Tillgänglig avsedd?

Vi har planerat och utvecklat OP Tillgänglig med kunder som har särskilda behov. Bland annat seniorer och synskadade samt personer med nedsatt motorik har deltagit i planeringen.

Med hjälp av OP Tillgänglig försäkrar vi likvärdiga möjligheter för alla att använda digitala grundläggande banktjänster självständigt oberoende av

  • nedsatt syn eller hörsel
  • motoriska eller andra funktionsbegränsningar
  • ålder, språkkunskap eller datatekniska kunskaper.

Tack vare det enkla språket passar OP Tillgänglig också bra för kunder som kan lite finska, svenska eller engelska.

Stämpeln Tillgänglighet beaktad

OP Tillgänglig har i juni 2018 beviljats stämpeln Tillgänglighet beaktad, som utfärdas av Synskadades förbund. Stämpeln Tillgänglighet beaktad beviljas nättjänster som tar hänsyn särskilt till

  • användare med syn- eller hörselskador
  • användare med motoriska eller kognitiva begränsningar
  • senioranvändare.

Tillgänglighetsstämpeln är i kraft tre år, varefter tjänsten bedöms på nytt. Det här förbinder till att beakta tillgängligheten också vid vidareutvecklingen av tjänsten.

Pivo - Siirto
Siirto-betalning
Med Siirto-betalningen betalar du behändigt till din kompis och lätt i nätbutiken med enbart telefonnumret. Läs mer och börja använda Siirto!

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

  • lån
  • sparande och placering
  • inköp som betalats med Credit-funktion och
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.