Rikkinäiset silmälasit

Produktskydd

Ägarkundens avgiftsfria försäkring för produkter som köpts med OP:s kreditkort
1

Avgiftsfri försäkring för dina inköp för 180 dagar

Försäkringen gäller automatiskt när du betalar med credit- eller debit-egenskapen hos ett kreditkort från OP.

2

Skydd i händelse av stölder, missöden och skador

Dina inköp med kort får skydd i händelse av skada eller stöld i sex månaders tid från inköpet.

3

Omfattar också inköp som du gjort utomlands eller på nätet

Produktskydd försäkrar dina inköp med kort oavsett var du gjort dem – i Finland, utomlands eller på nätet.

Produktskydd skyddar inköpen i händelse av missöden

Ibland händer det ett och annat, telefonen faller i marken eller kaffet spills på tangentbordet. Till all lycka finns försäkringen Produktskydd som skyddar inköp som ägarkunden gjort med credit- eller debit-egenskapen hos sitt kreditkort i händelse av missöden i sex månaders tid.

Produktskydd är en avgiftsfri försäkring som ingår automatiskt i alla kreditkort för ägarkunder, dvs. i OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum och OP-Mastercard

Försäkringen gäller också parallellkort när huvudkortets ägare är en ägarkund.

Det går inte att teckna försäkringen separat.

Skydda dina inköp också utomlands och i nätbutiker

Produktskyddet skyddar inköp som betalats med credit- och debit-egenskaperna inte bara i Finland utan också utomlands och i nätbutiker. Försäkringen skyddar i enlighet med villkoren inköpen i 180 dagar från den tidpunkt då kortinnehavaren har fått föremålet i sin besittning.

Produktskyddet kan ersätta om t.ex. dina splitternya glasögon går sönder, din nyinköpta pekplatta faller och går sönder eller telefonens skärm spricker.

Självrisken är 75 euro och maximiersättningen för ett enskilt föremål är 2 000 euro.

 

Om en skada inträffar, gör en skadeanmälan

Om produkten är defekt, ta kontakt med säljaren. Om produkten går sönder av någon annan anledning, ansök om ersättning från Produktskyddsförsäkringen.

Gör en skadeanmälan i OP-mobilen eller i op.fi. Du kan också anmäla en skada genom att ringa vår ersättningstjänst.

Läs mer om skadeanmälan

Försäkringsförmån för ägarkunder

Genom att bli ägarkund får du, utöver Produktskyddet, bl.a. de dagliga banktjänsterna förmånligt. Du samlar värdefull OP-bonus som används för att betala serviceavgifter för banktjänster och försäkringspremier. Du kan också köpa, sälja och byta många av våra fonder utan kostnader.

Observera att det Inköpsskyddet som gäller inköp som betalas med OP-Visa credit-funktionen har sagts upp 31.12.2017.

Skillnaderna mellan Produktskyddet och Inköpsskyddet (mer detaljerad information finns i produktbeskrivningarna och försäkringsvillkoren):

 

 

 

   

Inköpsskyddet
(upphör 31.12.2017)

   

Produktskyddet
(träder i kraft 1.1.2018)

 

Försäkringen ingår i Andelsbankens följande kort

OP-Visa Credit/Debit-kombikort, dvs. OP-Visa, OP-Visa Gold och OP-Visa Platinum

OP-Visa Credit/Debit-kombikort, dvs. OP-Visa, OP-Visa Gold och OP-Visa Platinum, samt OP-Mastercard Credit

Försäkrad

Inköpsskyddet gäller huvudkorts- och parallellkortsinnehavarna av ovan nämnda kort. Försäkrad kan endast vara en privatperson.

Produktskyddet gäller huvudkorts- och parallellkortsinnehavarna av ovan nämnda kort förutsatt att huvudkortsinnehavaren är ägarkund i andelsbanken. Observera att huvudkortsinnehavaren ska vara ägarkund redan då kortinnehavaren har fått det köpta föremålet i sin besittning. Försäkrad kan endast vara en privatperson.

Betalsätt som försäkringen omfattar

Inköpsskyddet: inköp betalade med credit-funktionen

Produktskyddet: inköp betalade med credit- eller debit-funktionen

Inköp som försäkringen omfattar

Inköpsskyddet omfattar föremål som anskaffats för privat bruk till ett inköpspris på minst 40 euro, till exempel:

 • hemelektronik: bl.a. television, dator, kamera och mobiltelefon
 • hushållsmaskiner och hobbyutrustning

I 180 dagar från att du fått föremålet i din besittning.

Produktskyddet omfattar annars samma föremål som Inköpsskyddet (se vidstående kolumn) men inköpspriset ska vara minst 75 euro.

Inköp som inte omfattas av försäkringen

Inköpsskyddet omfattar inte:

 • livsmedel och andra produkter som förfars
 • smycken, ädelstenar och kläder
 • levande djur och växter
 • motorfordon, delar, utrustning och tillbehör till dessa
 • kontanter, utländsk valuta, resecheckar, resebiljetter och värdepapper

Inköp som inte omfattas av Inköpsskyddet omfattas inte heller av Produktskyddet (se vidstående kolumn). Utöver de här inköpen omfattar Produktskyddet inte data, filer eller program som ingår i datateknikutrustning.

Skador som inte omfattas av försäkringen

Inköpsskyddsförsäkringen ersätter inte följande skador:

 • stöldskador, om inte tiden, omständigheterna och platsen för stölden kan fastställas noggrant
 • skador till följd av att ett föremål förkommit eller blivit kvarglömt
 • skador på föremålet självt då föremålet har gått sönder till följd av ett fel i detsamma eller skador till följd av att ett föremål har använts felaktigt
 • skador som förorsakats av slitage, skavning, repning, korrosion eller ett motsvarande småningom fortskridande fenomen
 • skador som ersätts enligt någon lag, garanti eller något annat avtal.

Utöver de skador som nämnts i Inköpsskyddsförsäkringen (se vidstående kolumn) ersätter Produktskyddsförsäkringen inte heller:

 • skador på sportredskap i samband med att dessa används för avsett ändamål, om inte någon utomstående avsiktligt vållat skadorna
 • skador som sällskapsdjur förorsakat genom att bita, riva eller klösa eller som förorsakats av sällskapsdjurs utsöndringar
 • skador på datateknikutrustning, om orsaken till skadorna är ett feltillstånd, en felaktighet eller upphörd funktionsförmåga som förorsakats av data eller program.

Självrisk i ersättningssituationer

40 euro

75 euro

Försäkringen Produktskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Korten beviljas av OP-Kortbolaget Abp.