Frågor och svar om engångs- och kontokredit

På den här sidan finns till tilläggsinformation och anvisningar till exempel om återstående skuld på finansiering, amorteringsfrihet och fakturering samt kontaktinformation till vår kundtjänst.

Få hjälp via OP:s nättjänst för finansiering

Om du har en engångskredit eller kontokredit, ser du uppgifterna om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Via tjänsten kan du också ansöka om ändring av den månatliga betalningsposten eller förfallodagen för din faktura. Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.

Mina uppgifter och dispositionsrätt

 

Du kan ändra din e-postadress och ditt telefonnummer via OP:s nättjänst för finansiering eller genom att skicka ett meddelande till  kuluttajarahoitus@op.fi eller att ringa till vår kundtjänst 010 252 5811.

Dispositionsrätt till kontokrediten har kontohavarna i avtalet. Det är också möjligt att i OP:s nättjänst för finansiering lägga till dispositionsrätt till kontokrediten för en person.

Om du är enda kontohavare

Du kan ge eller ta bort en dispositionsrätt till kontokrediten i OP:s nättjänst för finansiering.

För att ge dispositionsrätt till en person behövs hens namn och personbeteckning. Då du ger en dispositionsrätt ska du ange hur länge den gäller.

När du har lagt till en dispositionsrätt ska du be den som fått dispositionsrätten gå till nättjänsten för finansiering från OP och där godkänna dispositionsrätten. Efter det kan den som beviljats dispositionsrätt använda kontot.

Om det finns två kontohavare

Dispositionsrätten till kontokrediten läggs till i säljaraffären där de båda kontohavarna identifieras. 

Dispositionsrätten kan tas bort i säljaraffären eller genom att ringa vår kundtjänst 010 252 5811.

 

Fakturering

 

Du får fakturan cirka två veckor före förfallodagen. Du kan ha avtalat om ränte-, kostnads- och amorteringsfria månader, varvid fakturan sänds när amorteringsfriheten upphör.

På fakturan anges den återstående skulden på förfallodagen under punkten ”köparens skuldsaldo” och den alternativa minimiposten per månad. Om du vill kan du också i stället för minimiposten betala ett större belopp, varvid återbetalningstiden förkortas.

Avtalets betalningsuppgifter finns i OP:s nättjänst för finansiering efter det att avtalet har trätt i kraft.

Den första fakturan är alltid räntefri, dvs. räntan på den första fakturan är 0 %. Räntan på finansieringen ser du i ditt avtal och på fakturan (bortsett från den första fakturan).

Du kan beställa en e-faktura i din nätbank:

Om du är bankkund hos OP, kan du läsa anvisningarna för beställning av e-faktura här.

Om du inte är bankkund hos OP, kan du beställa en e-faktura till din bank via nätbanken.

Observera att endast huvudgäldenären kan beställa en e-faktura. Du kan beställa en e-faktura åt huvudgäldenären endast om du är kontohavaren eller har omfattande dispositionsrätt till kontot. Då du beställer en e-faktura ska du välja OP Företagsbanken Abp som fakturerare och Säljfinansiering – Kontokredit som faktureringsgrund.

Om du har fått en faktura innan ett arbete har slutförts, ber vi dig kontakta säljaren. Säljaren kontaktar OP i ditt ärende.
Faktureringen sker med pappersfaktura eller e-faktura månatligen. En e-faktura måste beställas separat från den egna nätbanken.
Om du inte har fått en faktura eller om det finns oklarheter i fakturan ber vi dig kontakta vår kundtjänst: 010 252 5811

 

Kreditsaldo och ändringar i betalningsposterna

 

Du ser saldot på den återstående kontokrediten på din senaste faktura, saldot är förenligt med den dag då fakturan skapats. Du får vid behov också reda på det genom att ringa vår kundtjänst: 010 252 5811
Du ser det återstående skuldbeloppet på din senaste faktura. Du får vid behov också reda på det genom att ringa vår kundtjänst: 010 252 5811

Du kan betala en amorteringspost som är större än minimiposten när som helst utan extra kostnader. Använd referensnumret på din faktura.

Det är också möjligt att betala hela den återstående skulden på en gång. I OP:s nättjänst för finansiering ser du dagens skuldsaldo och anvisningar för att återbetala krediten i sin helhet.

Det återstående skuldbeloppet finns också på fakturan under "köparens skuldsaldo". Om du vill använda beloppet för att återbetala krediten i sin helhet ska du se till att du betalar beloppet senast på fakturans förfallodag.

Du kan ansöka om höjning av kontokrediten som du tagit hos en säljaraffär via ansökningskanalen i affärens nättjänst. Välj i tjänsten ‘Ansök om höjning av kreditgräns’ och gör en ansökan om det nya totalbelopp som finansieras.

Om du använder OP Kontokredit, som betalningsförmedlare använder som betalsätt på nätet, kan du ansöka om höjning här: Ansök om höjning av kreditgränsen för OP Kontokredit

Du kan alltid betala en större månadspost än vad du har kommit överens om att betala. Om du vill minska betalningsposten eller ändra förfallodagen, ta då kontakt med vår kundtjänst: 010 252 5811

 

Betalningsfri och minskning av månadspost

 

För en engångskredit och en kontokredit kan du få två betalningsfria månader per kalenderår.

Du kan utnyttja en betalningsfri månad om fakturan ännu inte har förfallit till betalning. Betalningsfria månader får inte infalla under en räntefri eller amorteringsfri period. Observera att de betalningsfria månaderna inte kan infalla efter varandra. Om du vill tillägga betalningsfrihet till avtalet ber vi dig kontakta vår kundtjänst 010 252 5811.

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du ansöka om en tillfällig minskning av månadsposten för din kredit i OP:s nättjänst för finansiering. Observera att i kontokrediter spärras användningen av kontot till följd av en beviljad minskning av månadsposten. Via vår kundtjänst kan du ansöka om att få kontokrediten öppnad på nytt när månadsposten har återställts till det normala.

Du kan ansöka om ändring i betalningsplanen på grund av vägande skäl, till exempel betydligt försvagad betalningsförmåga eller allvarlig sjukdom. Du kan göra ansökan i OP:s nättjänst för finansiering. Ring vid behov vår kundtjänst 010 252 5811.

Under en betalningsfri månad får du ingen faktura eftersom räntorna och kostnaderna faktureras i samband med följande månadsbetalning. För en engångskredit och en kontokredit kan du få två betalningsfria månader per kalenderår. Observera att de betalningsfria månaderna inte kan infalla efter varandra. Du kan be om en betalningsfri månad genom att ringa vår kundtjänst 010 252 5811.

Under en amorteringsfri månad betalar du endast räntorna och kostnaderna. Fakturan för en amorteringsfri månad innehåller inte amortering på kapitalet.

Behandlingstiden för ansökningar är cirka två veckor.

 

Reklamationer och avdrag

 

Om du vill reklamera ett finansierat arbete eller en finansierad produkt, ta kontakt med säljaren.
I en reklamationssituation ska du först kontakta säljaren och därefter OP. Ange att det är fråga om en reklamation. I en reklamationssituation rekommenderar vi att posten betalas. Säljaraffären kan i en reklamationssituation eventuellt göra en gottgörelse i avtalet.
Du får en fakturaspecifikation för deklarationen av hushållsavdrag av säljaren. Om du inte har fått någon specifikation, ska du kontakta säljaren.
I ärenden gällande garantin ta kontakt med säljaren.

Från 1.1.2023 är räntorna på finansieringen inte längre avdragbara.

 

Problem och uppsägning av avtalet

 

Uppsägning av försäljningsfinansiering (engångskredit) sker genom att återbetala krediten i sin helhet. Kontrollera det återstående skuldbeloppet i OP:s nättjänst för finansiering och återbetala krediten i sin helhet. Använd referensnumret på din faktura då du betalar det återstående skuldbeloppet.

Inga kostnader tas ut för kontokrediten om krediten inte har några transaktioner att fakturera. Om du vill säga upp krediten, skicka ett meddelande om uppsägningen via OP:s nättjänst för finansiering. Välj "Muu asiakkuuteen liittyvä aihe" (Annat som gäller kundrelationen) som ämne för meddelandet. När vi har behandlat uppsägningen av din kredit kommer dess uppgifter inte längre att visas i OP:s nättjänst för finansiering. Uppsägningen av kreditavtalet uppdateras till det positiva kreditupplysningsregistret inom några dagar.

Du kan ansöka om ändring på grund av vägande skäl, till exempel betydligt försvagad betalningsförmåga eller allvarlig sjukdom. Du kan göra ansökan i OP:s nättjänst för finansiering. Ring vid behov vår kundtjänst 010 252 5811.

 

Servicetariff för konto- och engångskredit

 

Servicetariff för kontokredit

Servicetariff för engångskredit