Kontanter

Vanliga frågor

Undantagssituationer – Om jag för säkerhets skull vill ta ut kontanter, vad ska jag beakta?

Du kan ta ut så mycket kontanter att du klarar dig några dagar. Beloppet beror på hushållets storlek och hur mycket du vanligen använder pengar. Du kan ta ut kontanter i automater, vid butikskassor (Kesko, Tokmanni och R-Kiosken) och på kontor som erbjuder kontanttjänster.

Det är alltid en säkerhetsrisk att ha stora kontantbelopp hemma. Dina pengar är bäst skyddade på ett konto i banken. I Finland omfattas medlen på kontot av insättningsgarantin. 

Kontanternas ursprung – Varför blir du tillfrågad om kontanternas ursprung vid insättningar?

Det kan hända att banken frågar om kontanternas ursprung vid insättningar. Det här beror på att banken har en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder och vid behov försäkra sig om ursprunget för medlen på kontot. På det här sättet kan banken försäkra sig om att pengarna som sätts in kommer från en laglig källa och att det inte är frågan om penningtvätt eller annat missbruk.

Vi vet att största delen av våra kunder är ärliga och att medlen har ett lagligt ursprung, men vi måste fråga så många som möjligt för att hitta undantagen.

 

Uttag av kontanter – Varför frågar banken om avsikten med uttaget?

Det kan hända att banken frågar om användningssyftet vid uttag av kontanter. Det här beror på att banken har en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder och veta hur kunden använder sina pengar. På det här sättet kan banken trygga kundens ekonomiska fördel och upptäcka eventuell olaglig verksamhet.

Vi vet att största delen av våra kunder är ärliga och att medlen har ett lagligt ursprung, men vi måste fråga så många som möjligt för att hitta undantagen. 

Uttag av kontanter – Var kan jag ta ut kontanter?

Om du har ett bankkort går det enklast att ta ut kontanter i en automat eller vid butikskassan. Du kan ta ut kontanter i vilken automat som helst både i Finland och utomlands. Med bankkort kan du i de flesta fall också betala dina inköp. Då slipper du ta ut kontanter.

De närmaste bankautomaterna ser du på tjänsteleverantörernas nätsidor. De närmaste Otto-automaterna ser du också i OP-mobilen. 

Till otto.fi/sv/

Om du inte har ett bankkort kan du ta ut kontanter endast på ett bankkontor som erbjuder kassatjänster. Då behöver du ett giltigt identitetsbevis. Förbered dig också på att banken reder ut ursprunget för och syftet med kontanterna. 

Kontrollera öppettiderna för kontorets kassatjänster 

Insättning av kontanter – Var kan jag sätta in kontanter?

Om du har ett bankkort går det enklast att sätta in kontanter i en insättningsautomat. Sätt kortet i automaten och mata därefter in mynt och sedlar. Pengarna sätts in på ditt bankkortskonto.

Om du tänker sätta in ett större kontantbelopp eller om du inte har ett bankkort, måste du sätta in pengarna på ett kontor som erbjuder kassatjänster. Var beredd på att bevisa din identitet. 

Förbered dig på att ge en utredning över pengarnas ursprung och vid behov dokument med vilka uppgifterna kan bekräftas. 

Till otto.fi/sv/

Kontrollera öppettiderna för kontorets kassatjänster

Utredning – Vad är utredningen av medlens ursprung eller användningssyfte?

Vid uttag, insättning eller girering av pengar kan det vara att banken fråga om pengarnas ursprung eller användningssyfte. I praktiken ber banken dig fylla i en blankett med de uppgifter som behövs. Vid behov blir du ombedd att bifoga dokument med vilka uppgifterna kan bekräftas. 

Om vi tillräckligt ofta reder ut medlens ursprung eller användningssyfte lär vi oss känna och förstå våra kunder och hur de använder pengar. Då kan vi också ingripa vid eventuella hot eller eventuellt missbruk som kunden kan utsättas för.

Läs mer om kontanter och om utredningen

Penningtvätt – Vad innebär penningtvätt?

Penningtvätt innebär att man döljer eller maskerar medlens olagliga ursprung. I begreppet ingår t.ex. mottagning, förvar eller transport av medel i anslutning till brottslig verksamhet samt andra åtgärder som främjar anskaffningen av medel.  

För att kunna använda olagliga kontanter vid laglig handel försöker man utplåna pengarnas ursprung. Man försöker t.ex. sätta in de olagliga medlen på ett vanligt bankkonto. Det kan hända att brottslingar använder utomstående kunder för att göra insättningar eller uttag. Ett sätt att tvätta pengar kan t.ex. vara att girera pengar mellan flera konton och banker, köpa fastigheter eller växla pengar till en annan valuta. När den slutliga insättningen på bankkontot sker är det mycket svårt att reda ut pengarnas brottsliga ursprung och pengarna verkar lagligt skaffade.

Banken måste känna alla sina kunder för att kunna förhindra en sådan verksamhet. Det kan hända att banken ber kunden om en utredning av pengarnas ursprung för att kunna förhindra att olagliga pengar hamnar i banken. Frågorna som vi ställer våra kunder är väsentliga för att förhindra penningtvätt.