Betalning av bolån

Du kan sköta ärenden som gäller betalningen av lån i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen när det passar dig. Chattbotten Opotti hjälper dig 24/7 och OP:s experter betjänar dig i chatten vardagar kl. 8–22. Följande anvisningar gäller förutom bolån också banklån med säkerhet.

Kan jag amortera mitt bolån på förhand?

Du kan amortera ditt lån på förhand genom att betala extra amorteringar eller förhandsamorteringar. I regel är de avgiftsfria betalningar; om ditt lån har fast ränta, kan banken ta ut en avgift för en extra amortering. Innan du amorterar lånet ska du ta reda på vilken betalning du vill använda:

  • Med en extra amortering amorterar du ditt lån med ett önskat belopp. Den extra amorteringen ersätter inte kommande betalningar och skjuter inte heller fram dem. De debiteras ditt konto på de avtalade förfallodagarna enligt betalningsplanen.
  • Med en förhandsamortering betalar du amorteringar på förhand, dvs. du gör en förhandsbetalning. Du kan på förhand betala amorteringen för en eller flera kommande betalningsposter. Räntor kan du inte betala på förhand, utan de debiteras ditt konto på den avtalade förfallodagen.

Så här betalar du en extra amortering eller en förhandsamortering:

  1. Logga in i tjänsten op.fi. I Mina lån ska du välja det lån som du vill amortera och lägga kreditens nummer på minnet.
  2. Gå till Pengar bland Dagliga penningaffärer. Gör en ny betalning och mata in kreditens nummer i fältet för mottagarens kontonummer. Välj det amorteringssätt du vill använda.
  3. Fyll i betalningsuppgifterna och godkänn betalningen. Debiteringen syns på ditt konto och krediteringen på ditt lån senast följande vardag.

Hur betalar jag hela mitt bolån?

Om du vill kan du betala tillbaka ditt bolån eller banklån på en gång. Logga in i tjänsten op.fi och börja slutbetalningen av lånet genom att sända oss ett nätmeddelande eller sköta ärendet via chatten. Ange följande uppgifter i meddelandet:

  • numret på lånet som du slutbetalar och
  • numret på det brukskonto som slutbetalningen ska gå från.

Banken kontaktar dig och ser till att alla ärenden i anslutning till slutbetalningen blir skötta. Om ditt lån har fast ränta kan det hända att banken tar ut en avgift för slutbetalningen av lånet i förtid.

Jag glömde betala en betalningspost på lånet. Vad ska jag göra?

Se till att det finns tillräckligt med pengar på lånebetalningskontot för debiteringen. Vi tar inte ut betalningsposten från ditt konto om det finns under 50 euro på kontot. Om betalningen inte debiteras ditt konto automatiskt inom ett par vardagar ska du kontakta vår kundtjänst via chatten.

Hur byter jag debiteringskonto för lånet?

Du kan byta debiteringskonto för lånet genom att sända oss ett nätmeddelande. Logga in i tjänsten op.fi och berätta i nätmeddelandet att det är fråga om byte av lånebetalningskonto och ge följande uppgifter:

  • lånets nummer och
  • det kontonummer som lånebetalningarna i fortsättningen ska tas från.

Observera att om lånet har flera gäldenärer ska var och en av dem sända banken ett nätmeddelande med samma innehåll. Läs också tariffen innan du gör ändringen.

Min lönebetalningsdag eller mina inkomster har ändrats. Kan jag göra ändringar i lånebetalningen?

Det går att göra ändringar i förfallodagen eller betalningsposten för ditt lån. Du ska ansöka om ändring av betalningsplanen på nätet. För ändringen debiteras en serviceavgift, som för ägarkunder kan betalas med OP-bonus. I annat fall ska avgiften betalas i samband med den följande betalningsposten. Läs tariffen innan du ansöker.

Du kommer till ansökan här nedan. Fyll i ansökan och välj ändring av förfallodag eller ändring av månadsbetalning enligt ditt behov. Observera att förfallodagen för BSP-lån inte kan ändras.

Kan jag få amorteringsfrihet?

Du kan få amorteringsfrihet för ditt lån. Du ska ansöka om ändring av betalningsplanen på nätet. För ändringen debiteras en serviceavgift, som för ägarkunder kan betalas med OP-bonus. I annat fall ska avgiften betalas i samband med den följande betalningsposten. Läs tariffen innan du ansöker.

Du kommer till ansökan här nedan. Fyll i ansökan och välj amorteringsfrihet.

Har du problem med att betala lånet?

Svårigheterna som gäller betalningen av lån går ofta att lösa. Ta kontakt med din bank i tid och berätta om din situation. Huvudsaken är att sakerna reds ut så fort som möjligt. Obetalda amorteringar kan påverka begäran om ändringar i lånen eller beviljandet av andra lån.