Betalning av bolån

Bolånet är flexibelt om din livssituation förändras. Du kan ansöka om amorteringsfrihet eller ändring av betalningsplanen – eller betala mer på lånet eller hela lånet i förtid. På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om betalning av bolån. Anvisningarna gäller också för banklån med säkerhet.

Min livssituation har ändrats. Kan jag göra ändringar i lånebetalningen?

Du kan ansöka om ändring i bolånets betalningspost eller återkommande förfallodag. Ansök om ändring av betalningsplanen i tjänsten op.fi. Ansök om ändring senast 15 och tidigast 90 dygn före den önskade tidpunkten för ändringen.

För ändringen tas ut en serviceavgift i enlighet med tariffen. Läs mer i tariffen. Serviceavgiften kan betalas med ägarkundens OP-bonus. Om du inte har OP-bonus, tas serviceavgiften ut med lånets följande betalningspost. 

Förfallodagen för BSP-lånet kan inte ändras.

Gå till ansökan nedan. Fyll i ansökan och välj ändring av förfallodag eller ändring av betalningspost enligt ditt behov.

Kan jag få amorteringsfrihet?

Det är möjligt att få amorteringsfrihet för bolånet. Ansök om ändring av betalningsplanen i tjänsten op.fi. Ansök om ändring senast 15 och tidigast 90 dygn före den önskade tidpunkten för ändringen.

Vi tar ut en avgift enligt servicetariffen för ändringen. Till tariffen. Serviceavgiften kan betalas med ägarkundens OP-bonus. Om du inte har OP-bonus, tas serviceavgiften ut i samband med lånets följande betalningspost.

Gå till ansökan nedan. Fyll i ansökan och välj amorteringsfrihet.

Jag glömde betala en betalningspost på lånet. Vad ska jag göra?

Se till att det finns tillräckligt med pengar på lånebetalningskontot för debiteringen. Vi tar inte ut betalningsposten från ditt konto om det finns under 50 euro på kontot. Om betalningen inte debiteras ditt konto automatiskt inom ett par vardagar ska du kontakta vår kundtjänst via chatten.

Hur byter jag debiteringskonto för lånet?

Du kan byta debiteringskonto för lånet genom att sända oss ett nätmeddelande. Logga in i tjänsten op.fi och berätta i nätmeddelandet att det är fråga om byte av lånebetalningskonto och ge följande uppgifter:

  • lånets nummer och
  • det kontonummer som lånebetalningarna i fortsättningen ska tas från.

Observera att om lånet har flera gäldenärer ska var och en av dem sända banken ett nätmeddelande med samma innehåll. Läs också tariffen innan du gör ändringen.

Hjälp vid betalningssvårigheter

Om du har svårigheter med att återbetala ett lån, kontakta banken i tid. Svårigheterna går ofta att lösa.

Kan jag amortera mitt bolån på förhand?

Du kan amortera ditt lån på förhand genom att betala extra amorteringar eller förhandsamorteringar. I regel är de avgiftsfria betalningar; om ditt lån har fast ränta, kan banken ta ut en avgift för en extra amortering. Innan du amorterar lånet ska du ta reda på vilken betalning du vill använda:

  • Med en extra amortering amorterar du ditt lån med ett önskat belopp. Den extra amorteringen ersätter inte kommande betalningar och skjuter inte heller fram dem. De debiteras ditt konto på de avtalade förfallodagarna enligt betalningsplanen.
  • Med en förhandsamortering betalar du amorteringar på förhand, dvs. du gör en förhandsbetalning. Du kan på förhand betala amorteringen för en eller flera kommande betalningsposter. Räntor kan du inte betala på förhand, utan de debiteras ditt konto på den avtalade förfallodagen.

Så här betalar du en extra amortering eller en förhandsamortering:

  1. Logga in i tjänsten op.fi. I Mina lån ska du välja det lån som du vill amortera och lägga kreditens nummer på minnet.
  2. Gå till Pengar bland Dagliga penningaffärer. Gör en ny betalning och mata in kreditens nummer i fältet för mottagarens kontonummer. Välj det amorteringssätt du vill använda.
  3. Fyll i betalningsuppgifterna och godkänn betalningen. Debiteringen syns på ditt konto och krediteringen på ditt lån senast följande vardag.

Hur betalar jag hela mitt bolån?

Om du vill kan du betala tillbaka ditt bolån eller banklån på en gång. Logga in i tjänsten op.fi och börja slutbetalningen av lånet genom att sända oss ett nätmeddelande eller sköta ärendet via chatten. Ange följande uppgifter i meddelandet:

  • numret på lånet som du slutbetalar och
  • numret på det brukskonto som slutbetalningen ska gå från.

Banken kontaktar dig och ser till att alla ärenden i anslutning till slutbetalningen blir skötta. Om ditt lån har fast ränta kan det hända att banken tar ut en avgift för slutbetalningen av lånet i förtid.

I samband med betalning av hela lånet kan vi be dig fylla i blanketten "Utredning av medlens ursprung eller användningssyfte". Vi frågar om medlens ursprung för att banker enligt lagen är skyldiga att känna sina kunder. Vi skickar blanketten och ifyllningsanvisningarna separat med ett meddelande.

 

Bolånet beviljas av andelsbanken.