Hjälp vid betalningssvårigheter

Om du har svårigheter med att återbetala ett lån, kontakta banken i tid. Svårigheterna går ofta att lösa.

En lösning kan till exempel vara

Då du vidtar åtgärder i tid, är ändringsalternativen fler. Om du handlar snabbt undviker du onödiga kostnader för dröjsmål och indrivning samt anteckningar om betalningsanmärkningar.

För att finna den rätta lösningen är det viktigt att du reder ut din ekonomiska situation som en helhet och beaktar precis alla utgifter och inkomster.

Vi erbjuder dig aktuell information som stöd för din ekonomi och verktyg med vilka du kan få dina inkomster och utgifter i balans. Min ekonomi finns i alla OP:s kanaler.

Information om ekonomihantering och skuldärenden får du av Garanti-Stiftelsen och på rättshjälpsbyråns webbplats för ekonomi- och skuldrådgivning. Rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning är avgiftsfri.