Hjälp vid betalningssvårigheter

Om du har svårigheter med att återbetala ett lån, kontakta banken i tid. Svårigheterna går ofta att lösa.

En lösning kan till exempel vara

Då du vidtar åtgärder i tid, är ändringsalternativen fler. Om du handlar snabbt undviker du onödiga kostnader för dröjsmål och indrivning samt anteckningar om betalningsanmärkningar.

För att finna den rätta lösningen är det viktigt att du reder ut din ekonomiska situation som en helhet och beaktar precis alla utgifter och inkomster.

Vi erbjuder dig aktuell information som stöd för din ekonomi och verktyg med vilka du kan få dina inkomster och utgifter i balans. Min ekonomi finns i alla OP:s kanaler.

Också på Konsumentverkets och Garanti-Stiftelsens webbplatser finns ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. På Konsumentverkets sidor finns vid behov kontaktuppgifter till ekonomi- och skuldrådgivarna på din hemort.