Försäkringsförmåner

Hos oss betalar du inte för något onödigt, utan endast för det skydd du behöver.

Hos Pohjola Försäkring får du alla de försäkringar som du behöver för att trygga ditt och dina närståendes välbefinnande och försäkra din egendom. Som Private-kund har du rätt till rabatter på försäkringspremierna.

Ta kontakt med din Private-kontaktperson för mer information.

Vilka försäkringar för dig och dina närmaste?

Ditt livs försäkring tar ditt välbefinnande personligt. En personförsäkring ger skydd redan före födelsen och upp till 100 års ålder. Med en försäkring kan du få hjälp redan med att förebygga sjukdomar. Och om något händer, får du snabbt den specialistvård som du behöver och hjälp också i ditt dagliga liv. Har alla dina familjemedlemmar en personförsäkring?

Kom ihåg att också kontrollera reseförsäkringarna före resor.

Hur skydda egendomen?

  • En hemförsäkring skyddar ditt hem vid läckage, brand, inbrott och stöld.
  • Du kan försäkra lösöret i en placeringsbostad, allt från tvättmaskinen till mikrovågsugnen.
  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på andras fordon. Ditt eget fordon kan du trygga med en Bilförsäkring. Hos oss finns många olika alternativa bilförsäkringar.
  • En skogsförsäkring skyddar din värdefulla egendom t.ex. mot storm och skadedjur.
  • Skydd till sjöss får du bland våra många båtförsäkringsalternativ.
  • Med en försäkring för sällskapsdjur får du bästa möjliga vård för ditt djur.

Varje år anmäls cirka 400 000 skador till Pohjola Försäkring, och 95 % av dem leder till utbetalning av ersättning. Årligen betalas över 600 miljoner euro i ersättningar.

  • De flesta försäkringarna räknas också med bland de ärenden som ger OP-bonus.
  • Med den bonus som samlats betalas bl.a. försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon samt banktjänster och OP-Fastighetscentralens provisioner.
  • Du kan få betydande rabatter på de flesta av dina försäkringar.
  • 24 h skadejour i händelse av skador på bil, hem eller under resa.

Läs mer på adressen op.fi/formaner.