Enersize Abp:s företrädesemission 30.4.–16.5.2024

Gör så här om du vill delta i emissionen

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
  2. Gör en teckning i tjänsten op.fi. Länken till teckningssidan finns längst ner på sidan.

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 25.4.2024 fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Teckningsrätterna har registrerats på ditt värdeandelskonto 26.4.2024. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter, ser du antalet när du gör en teckning i tjänsten op.fi.
 
  • Primär teckningsrätt: Med tretton (13) teckningsrätter kan du teckna tjugo (20) aktier som erbjuds för teckning till priset 0,0006 euro per aktie.
  • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 0,0006 euro per aktie.
Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen. Om du inte får det antal aktier som du tecknat på basis av den sekundära teckningsrätten, återbetalas teckningspriset för de uteblivna aktierna på ditt konto i enlighet med villkoren för teckningen. Det betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas.
 

Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 27.5.2024.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.