Exel Composites Oyj:s företrädesemission 24.5.–7.6.2024

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
  2. Gör en teckning i tjänsten op.fi eller sälj teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel. Länkar till tecknings- och försäljningssidorna finns längst ner på sidan.

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 21.5.2024 fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Teckningsrätterna har registrerats på ditt värdeandelskonto 22.5.2024. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter, ser du antalet när du gör en teckning i tjänsten op.fi.

  • Primär teckningsrätt: Med en (1) teckningsrätt kan du teckna åtta (8) aktier som erbjuds för teckning till priset 0,23 euro per aktie.

  • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 0,23 euro per aktie

Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen. Om du inte får det antal aktier som du tecknat på basis av den sekundära teckningsrätten, återbetalas teckningspriset för de uteblivna aktierna på ditt konto i enlighet med villkoren för teckningen. Det betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas.

Försäljning av teckningsrätter, köp och handel med nya aktier

  • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 24.5.2024 till 3.6.2024. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000571138 och handelskoden är EXL1VU0124. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel.

  • Om du köper mer teckningsrätter, ska du komma ihåg att separat lämna en teckningsorder för aktier också beträffande de teckningsrätter som du köpt.

  • Teckningsrätter som inte sålts eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut, förfaller som värdelösa.

  • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000571146, handelskod EXL1VN0124, på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis 27.5.2024. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 14.6.2024.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.