Fifax Abp:s företrädesemission 8.3.–22.3.2023

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan.
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds eller sälja teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel i OP-mobilen.

Teckningsuppdraget ska vara i OP senast 20.3.2023. Därefter kan teckningen göras fram till teckningstidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa).

Sekundär Teckningsrätt är inte möjligt att göra via ett aktiesparkonto (lag om aktiesparkonton, 680/2019).

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 3.3.2023 fick du på ditt aktiesparkonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. På svarsblanketten ser du de exakta uppgifterna om ditt innehav och hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter.

  • Primär teckningsrätt: Med en (1) teckningsrätt kan du teckna en (1) aktie som erbjuds för teckning till pri-set 0,20 euro per aktie.

Teckningspriset debiteras från aktiesparkontot i samband med teckningen.

Försäljning av teckningsrätter och handel med nya aktier

  • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 8.3.2023 till 16.3.2023. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000549092 och handelskoden är FIFAXU0123. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel i OP-mobilen.
  • Teckningsrätter som inte sålts eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut, förfaller som värdelösa.
  • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000549100, handelskod FIFAXN0123, på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis 23.3.2023. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 3.4.2023.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Läs prospektet och villkorne