Loudspring Abp:s företrädesemission 1.3–17.3.2022

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan.
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds eller sälja teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel i OP-mobilen.

Sekundär Teckningsrätt är inte möjligt att göra via ett aktiesparkonto (lag om aktiesparkonton, 680/2019).

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 24.2.2022 fick du på ditt värdeandels-konto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande A-aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) A-aktie som erbjuds för teckning. Teckningsrätterna har registrerats på ditt värdeandelskonto 25.2.2022. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter ser du det i brevet som du får hemskickat till dig.

  • Primär teckningsrätt: Med två (2) teckningsrätter kan du teckna en (1) A-aktie som erbjuds för teckning till priset 0,104 euro per aktie.

Teckningspriset debiteras från aktiesparkontot i samband med teckningen.

Försäljning av teckningsrätter och handel med nya aktier

  • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 1.3.2022 till 10.3.2022. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000518196 och handelskoden är LOUDU0122. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel.
  • Om du köper mer teckningsrätter, ska du komma ihåg att separat lämna en teckningsorder för aktier också beträffande de teckningsrätter som du köpt.
  • Teckningsrätter som inte sålts före 10.3.20202 eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut 17.3.2022 förfaller som värdelösa när teckningstiden tar slut.
  • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000518204 handelskod LOUDN0122. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 4.4.2022.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.