Otava Oy:n tekemä julkinen ostotarjous Alma Media Oyj:n osakkeista 30.6.2023 – 21.7.2023

Otava Oy erbjuder 9,10 euro i kontantvederlag per aktie i Alma Media Abp.
 
Otava Oy:s andel av alla aktier och röster i Alma Media har ökat till över 30 procent, varför Otava Oy är skyldigt att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Alma Media Abp.
 
En eventuell ändring av kontantvederlaget eller en förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Godkänn uppköpserbjudandet elektroniskt. En länk till ordern finns i slutet av den här sidan. 
Godkännandet av uppköpserbjudandet ska vara hos OP senast 19.7.2023 eller, om erbjudandetiden har förlängts, två (2) bankdagar innan erbjudandetiden upphör. Efter det kan du godkänna uppköpserbjudandet fram till erbjudandetidens slutdag genom att ringa vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa).
 
Du kan godkänna uppköpserbjudandet endast ovillkorligt och aktiesparkontovis för alla aktier i Alma Media Abp på aktiesparkontot.
 
Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner uppköpserbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt aktiesparkonto. 
 
Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du har godkänt uppköpserbjudandet och överlåtelsebegränsningen har registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna uppköpserbjudandet för de här aktiernas del med en separat blankett. 

Ångerrätt

Godkännande av uppköpserbjudandet är bindande och kan inte återkallas. 

Viktiga datum

30.6.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar ¨
19.7.2023 Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara hos OP
21.7.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
27.7.2023 Clearing av transaktioner som gjorts för att genomföra uppköpserbjudandet, uppskattningsvis
 
Villkoren för genomförandet av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren har rätt att avstå från vilket som helst av villkoren för genomförandet eller godkännandet av uppköpserbjudandet. Budgivaren kan också återkalla uppköpserbjudandet i enlighet med villkoren för det. Du kan läsa villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen på Otava Oy:s webbplats.