Sega Europe Limited:s offentliga uppköpserbjudande på aktierna i Rovio Entertainment Oyj 8.5.–3.7.2023

Sega Europe Limited erbjuder 9,25 euro i kontantvederlag per aktie i Rovio Entertainment Oyj.

En eventuell ändring i kontant vederlag, förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande. 

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.

Order ska vara i OP senast 29.6.2023 eller, ifall erbjudandetiden har förlängts, tre (3) bankdagar innan den efterföljande erbjudandetiden upphör. Därefter kan uppköpserbjudandet godkännas fram till erbjudandetidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka OP:s kontor. 

Godkännandet av erbjudandet är ovillkorligt och avgiftsfritt

Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt värdeandelskonto (godkännandet ska ges separat för varje värdeandelskonto). För pantsatta aktiers del krävs ett samtycke av panthavaren för att uppköpserbjudandet ska kunna godkännas.

Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt värdeandelskonto. 

Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor.

Ångerrätt

Du kan återta godkännandet på OP:s kontor, genom att ringa till kundtjänsten eller genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Ett meddelande om ångrandet måste skickas senast fem bankdagar innan erbjudandetiden löper ut. Efter det kan du endast ångra uppköpserbjudandet på kontoret eller per telefon senast två bankdagar innan erbjudandetiden löper ut. För att återta ett godkänt erbjudande kan det tas ut en serviceavgift i enlighet med tariffen.

Viktiga datum

8.5.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
29.6.2023 Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara i OP
3.7.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
13.7.2023 Clearing av uppköpserbjudandets fullgörelsetransaktioner, uppskattningsvis

Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på nätet.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.

Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.