Tamturbo Abp:s företrädesemission 16.11.–7.12.2023

Gör så här om du vill delta i emissionen

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
  2. Gör en teckning i tjänsten op.fi. 

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 13.11.2023 fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter, ser du antalet när du gör en teckning i tjänsten op.fi.

  • Primär teckningsrätt: Med sex (6) teckningsrätter kan du teckna en (1) aktie som erbjuds för teckning till priset 1,00 euro per aktie.
  • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 1,00 euro per aktie.

Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen. Om du inte får det antal aktier som du tecknat på basis av den sekundära teckningsrätten, återbetalas teckningspriset för de uteblivna aktierna på ditt konto i enlighet med villkoren för teckningen. Det betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas.

Bolagets aktier är inte föremål för offentlig handel.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.