Otava Oy:n tekemä julkinen ostotarjous Alma Media Oyj:n osakkeista 30.6.2023 – 21.7.2023

Otava Oy erbjuder 9,10 euro i kontantvederlag per aktie i Alma Media Abp.
 
Otava Oy:s andel av alla aktier och röster i Alma Media har ökat till över 30 procent, varför Otava Oy är skyldigt att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Alma Media Abp.
 
En eventuell ändring av kontantvederlaget eller en förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Godkänn uppköpserbjudandet elektroniskt. En länk till ordern finns i slutet av den här sidan.

Godkännandet av erbjudandet är ovillkorligt och avgiftsfritt

Du kan godkänna uppköpserbjudandet endast ovillkorligt för alla aktier på ditt värdeandelskonto. Om du har flera värdeandelskonton, ska du godkänna uppköpserbjudandet separat för varje värdeandelskonto. Om du har pantsatt aktier, behövs ett samtycke av panthavaren för att uppköpserbjudandet ska kunna godkännas.
 
Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. När du har godkänt uppköpserbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt värdeandelskonto. 
 
Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du har godkänt uppköpserbjudandet och överlåtelsebegränsningen har registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna uppköpserbjudandet separat för de här aktiernas del.

Ångerrätt

Godkännande av uppköpserbjudandet är bindande och kan inte återkallas. 

Viktiga datum

30.6.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar ¨
21.7.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
27.7.2023 Clearing av transaktioner som gjorts för att genomföra uppköpserbjudandet, uppskattningsvis
 
Villkoren för genomförandet av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren har rätt att avstå från vilket som helst av villkoren för genomförandet eller godkännandet av uppköpserbjudandet. Budgivaren kan också återkalla uppköpserbjudandet i enlighet med villkoren för det. Du kan läsa villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen på Otava Oy:s webbplats.

Också minderårigas vårdnadshavare och företrädare för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, och dödsbokunder) kan lämna en order via länken.

Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto eller om kontot har begränsningar, kan du godkänna uppköpserbjudandet genom att ringa vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka något av OP Gruppens kontor.