Formånstagare till livförsäkring

Välkommen att bekräfta din identitet som förmånstagare. Den här tjänsten gäller OP-Livförsäkrings produkter för försäkringssparande.
1

Bekräfta din identitet

Om du har fått ett brev av OP-Livförsäkring där man ber dig bekräfta din identitet som förmånstagare, kan du bekräfta din identitet när du loggar in i tjänsten med OP:s nättjänstkoder eller med en annan banks koder.*

2

Ge uppgifter om försäkringen

Välj om du är förmånstagare till ersättningen eller om du företräder en annan person eller ett annat företag i ersättningsärendet. Ge också försäkringens försäkringsnummer som du hittar i övre kanten av brevet.

3

Kom också ihåg den undertecknade ersättningsansökan

För att få ersättningen ska du dessutom komplettera och underteckna ersättningsansökan och returnera den till OP-Livförsäkring. 

* Om du loggar in med en annan banks koder ser du tjänsten Bekräftelse av förmånstagarens identitet i avsnittet Sparande och placering.

Vad ska jag göra om bekräftelsen av identiteten inte lyckas?

Nedan ser du anvisningar för problemsituationer och andra frågor som gäller identifiering. Du får tilläggsinformation via vår telefontjänst på numret 010 253 6106. 

Du kan sända oss per post en kopia av en identitetshandling och ett rekommendationsbrev från din kontobank, på vars konto du ber att ersättningen ska betalas in. 

Du får tilläggsinformation via vår telefontjänst på numret 010 253 6106. Samtal från utlandet +358 10 253 6106. Du kan också sända e-post till op-henkivakuutus.korvaukset@op.fi. Postadress OP-Livförsäkrings Ab, PB 308, 00101 HELSINGFORS. 

Du kan logga in i tjänsten med en annan banks koder. När du har loggat in ser du tjänsten Verifiering av identitet i avsnittet Sparande och placering. Du får tilläggsinformation via vår telefontjänst på numret 010 253 6106.
Om du är vårdnadshavare till en minderårig är det viktigt att alla vårdnadshavare till den minderåriga identifierar sig i tjänsten med sina egna nättjänstkoder. Då ska också samtliga vårdnadshavare till den minderåriga underteckna ersättningsansökan.
När förmånstagaren till en försäkringsersättning är en person som har en intressebevakare, ska intressebevakaren identifiera sig och underteckna ersättningsansökan för huvudmannens räkning.
På grund av lagen om förhindrande av penningtvätt måste vi säkerställa att ersättningen betalas ut endast till en person vars identitet har bekräftats.