OP Kapitalförvaltning – individuell betjäning med bred yrkeskunskap och lång erfarenhet

OP Gruppen har förvaltat kundernas förmögenhet redan i över hundra år. OP Kapitalförvaltning utför detta arbete med väl tilltagna resurser, bred yrkeskunskap och lång erfarenhet. Vi hör till Finlands största kapitalförvaltare i alla tillgångsklasser.

Vår kapitalförvaltning har hand om förvaltningen av OP:s omfattande fondurval, alternativa placeringsprodukter och fastighetsplaceringar. Vi producerar också många tilläggstjänster. Vårt produkturval omfattar också ett brett sortiment av våra internationella samarbetspartners fonder och produkter riktade endast till professionella placerare.

OP Kapitalförvaltning betonar ansvarsfulla placeringar och riskurval. Ansvarsfullhet ingår alltid i våra placeringsbeslut och processer och utgör en nödvändig del av vår placeringsverksamhet. Ansvarsfull placering är något som vi beaktar särskilt i våra aktiva direkta innehav.

Vårt mål är att erbjuda kunderna ett mervärde på den föränderliga marknaden, och därför utvecklar vi kontinuerligt våra produkter och tjänster.

OP Kapitalförvaltning tillhandahåller tjänster för institutioner och OP Wealth Management och OP Family Office-kunder.

Institutionell kapitalförvaltning

Vår institutionella kapitalförvaltning erbjuder institutioner högklassiga kapitalförvaltningstjänster som beaktar kundens behov. Vi erbjuder individuell betjäning som både diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning eller genom att tillhandahålla enskilda fondalternativ. Utöver traditionella aktie- och ränteplaceringar ingår det ett stort urval alternativa placeringsprodukter i vårt sortiment.

Tillsammans med kunderna kartlägger vi målsättningen för deras kapitalförvaltning och tar fram lösningar som passar varje placeringsbehov. Det bästa sättet att säkerställa kundnöjdheten är att hjälpa kunden nå sina mål.

Bland våra institutionella kapitalförvaltares kunder finns företag, kommuner, städer, församlingar, pensionsbolag, stiftelser och personalfonder.

OP Wealth Management

OP Wealth Management är en övergripande kapitalförvaltningstjänst som vi tagit fram för förmögna privatpersoner, företag och deras intressentgrupper. Du får till exempel omfattande lösningar för professionella placerare samt möjlighet att placera i alternativa tillgångsklasser tillsammans med OP. Via din kundrelationschef får du enkelt tillgång till hela OP Gruppens expertis om både bank- och skattetjänster samt juridiska tjänster, försäkringar eller till exempel ditt företags innehavsarrangemang.

Våra erfarna experter ger med sina bedömningar om placeringar och strategiska allokeringar säkerhet i dina lösningar oberoende av dina mål. Du kan aktivt delta i placeringsverksamheten eller låta oss sköta allt för din del. Vår kompetens står till buds då du behöver den.

OP Family Office

Då du söker efter en långvarig kapitalförvaltningspartner för din familj, släkt eller till exempel ditt investeringsbolag är vår lösning OP Family Office. Vår tjänst utgår från er livssituation och förmögenhet som en helhet så att era planer beaktas. 

Er kundrelationschef och ert individuella team ser till att ni bekvämt får alla tjänster och produkter samt all specialexpertis i samma paket. Vi stöder er till exempel vid generationsväxlingar och vid planeringen av förmögenheten samt vid era alla andra betjäningsbehov. Vi bygger tillsammans upp den lämpligaste helheten genom att utnyttja hela OP:s utbud och våra internationella samarbetspartners globala placeringsprodukter.

Kontaktpersoner

Pasi Vuorinen, kundrelationer
+358 50 502 4385
pasi.vuorinen@op.fi

Janne Hakanen, OP Wealth Management
+358 50 405 3237
janne.hakanen@op.fi

Topi Vilppunen, Institutioner
+358 50 426 5387
topi.vilppunen@op.fi

Kalle Heikkilä, OP Family Office
+358 50 3500 608
kalle.heikkila@op.fi