OP Kapitalförvaltning – individuell betjäning med bred yrkeskunskap och lång erfarenhet

OP Gruppen har förvaltat kundernas förmögenhet redan i över hundra år. OP Kapitalförvaltning utför detta arbete med väl tilltagna resurser, bred yrkeskunskap och lång erfarenhet. Vi hör till Finlands största kapitalförvaltare i alla tillgångsklasser.

Vår kapitalförvaltning har hand om förvaltningen av OP:s omfattande fondurval, alternativa placeringsprodukter och fastighetsplaceringar. Vi producerar också många tilläggstjänster. Vårt produkturval omfattar också ett brett sortiment av våra internationella samarbetspartners fonder och produkter riktade endast till professionella placerare.

OP Kapitalförvaltning betonar ansvarsfulla placeringar och riskurval. Ansvarsfullhet ingår alltid i våra placeringsbeslut och processer och utgör en nödvändig del av vår placeringsverksamhet. Ansvarsfull placering är något som vi beaktar särskilt i våra aktiva direkta innehav.

Vårt mål är att erbjuda kunderna ett mervärde på den föränderliga marknaden, och därför utvecklar vi kontinuerligt våra produkter och tjänster.

OP Kapitalförvaltning tillhandahåller tjänster för institutioner och Wealth Management-kunder.

Institutionell kapitalförvaltning

Vår institutionella kapitalförvaltning erbjuder institutioner högklassiga kapitalförvaltningstjänster som beaktar kundens behov. Vi erbjuder individuell betjäning som både diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning eller genom att tillhandahålla enskilda fondalternativ. Utöver traditionella aktie- och ränteplaceringar ingår det ett stort urval alternativa placeringsprodukter i vårt sortiment.

Tillsammans med kunderna kartlägger vi målsättningen för deras kapitalförvaltning och tar fram lösningar som passar varje placeringsbehov. Det bästa sättet att säkerställa kundnöjdheten är att hjälpa kunden nå sina mål.

Bland våra institutionella kapitalförvaltares kunder finns företag, kommuner, städer, församlingar, pensionsbolag, stiftelser och personalfonder.

Wealth Management

Vår Wealth Management-tjänst erbjuder övergripande kapitalförvaltning för förmögna privatpersoner, familjer, släkter, företagare och familjeföretag. Det innefattar en förmögenhetsplanering (Wealth Planning) som beaktar kundens förmögenhet, livssituation och framtidsplaner. Vi tar reda på vilka målsättningar kunden har för att öka sin förmögenhet, överföra den till kommande generationer eller sälja den. Efter det tillhandahåller vi kunden tjänster inom beskattning och juridik samt erbjuder hjälp med ägararrangemang och generationsväxlingar.

Alla resurser inom OP Gruppen är tillgängliga för att välja de bästa möjliga produkterna och tjänsterna enligt kundens behov och situation. Kunden har tillgång till ett synnerligen brett placeringsuniversum för professionella placerare. Vi erbjuder också en möjlighet att placera i alternativa tillgångsklasser tillsammans med OP:s Försäkringsbolag.

Kontaktpersoner

Pasi Vuorinen, kundrelationer
+358 50 502 4385
pasi.vuorinen@op.fi

Janne Hakanen, Wealth Management-kunder
+358 50 405 3237
janne.hakanen@op.fi

Topi Vilppunen, Institutioner
+358 50 426 5387
topi.vilppunen@op.fi