Mies kannettavalla tietokoneella.

Kortreklamation

Gör omgående en kortreklamation, om

  • du på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura upptäcker korttransaktioner som du inte känner igen
  • säljaren har görat konkurs


Om reklamationen gäller säljarens avtalsbrott, ska du först försöka reda ut ärendet med säljaren:

  • t.ex. en transaktion har debiterats två gånger
  • du har inte fått varor som du har betalat för
  • en vara motsvarar inte beställningen

För att vi ska kunna behandla din reklamation behöver vi tillräckligt mycket information om det som har hänt. Fyll därför i blanketten noggrant. Bifoga till blanketten kopior av allt sådant material som kan bevisa din rätt till reklamationen, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling mellan dig och företaget, beställningsbekräftelsen, kvittot och den eventuella polisanmälan.

Gör också en polisanmälan och lämna in en kopia av den till banken som bilaga till begäran om rättelse, om din reklamation gäller korttransaktioner som du inte själv har gjort. Polisen undersöker brottet på basis av din anmälan.

Observera att biluthyrningsfirmor har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterskott och att hotell och rederier har rätt att debitera till exempel obetalda köp från minibaren i efterskott.
Hotell har dessutom rätt att debitera priset för en hotellnatt som en s.k. no-show-avgift enligt bokningsvillkoren vid en bokning som inte utnyttjats eller avbokats. Om du inte lyckas reda ut ärendet med företaget eller om din reklamation gäller korttransaktioner som du inte själv har gjort, ska du fylla i blanketten för begäran om rättelse.

Så här gör du en reklamation

Om de transaktioner som reklameras har gjorts med Visa credit-funktionen (kort som börjar med 4324 eller 4920), ska du fylla i blanketten för begäran om rättelse på nätet. Alternativt kan du fylla i blanketten på papper. Sänd den ifyllda och undertecknade blanketten till adressen

OP-Visa/OP-Kortbolaget Abp
Kortsäkerhetstjänsten
Kod 5017497
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Alla andra OP kort

Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten som bilaga till ett nätmeddelande eller per post till adressen:

OP Kundtjänst
Kod: 5021582
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE