Misstänker du att du har blivit utsatt för en informationsläcka eller identitetsstöld?

En informationsläcka innebär att personliga uppgifter om dig kan ha hamnat i fel händer. En informationsläcka leder inte alltid till skador, men ibland kan det hända att uppgifterna används för att göra en identitetsstöld. Läs nedan vad du kan göra om du misstänker att dina personuppgifter har läckt och du är rädd för att någon ska utnyttja dem.

Vad termerna betyder

Vad avses med en informationsläcka?

En informationsläcka innebär att personuppgifter eller annan konfidentiell information hamnar i obehörigas händer. En informationsläcka kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Till exempel ett brev som sänts till fel person av misstag kan utgöra en informationsläcka, även om ingen tar skada av det.

Vad betyder dataintrång?

Det är fråga om dataintrång till exempel då någon bryter sig in i företagets datasystem och stjäl konfidentiell information, eventuellt för kriminella syften.

Vad betyder nätfiske?

Det kan också hända att man försöker lura till sig uppgifter om dig genom falsk e-post, falska meddelanden eller per telefon. Syftet med nätfiske är ofta att lura dig på dina OP:s koder eller betalkortsuppgifter.

Vad avses med identitetsstöld?

Om personuppgifter hamnar i fel händer, är det möjligt att uppgifterna används för att göra en identitetsstöld.

En identitetsstöld innebär att någon uppträder under falskt namn utan tillstånd och därmed orsakar personen i fråga olägenheter. Till identitetsstölder hänför sig ofta ekonomiska skador: med stulna uppgifter kan man till exempel försöka få kredit eller beställa varor i en annan persons namn. I så fall är det fråga om bedrägeri.

Misstänker du att personliga uppgifter om dig har läckts ut?

Ta genast kontakt med din bank eller med spärrtjänsten om dina koder eller en del av dem, eller betalkortsnumret eller en del av det finns bland de uppgifter som läckt ut. Meddela din bank också om ditt identitetsbevis eller en kopia av det har försvunnit.

  • Gör en polisanmälan om du misstänker eller känner till att någon använder dina person- eller bankuppgifter.
  • Följ de anvisningar som du har fått av myndigheterna.
  • Följ dina kontotransaktioner och iaktta normal försiktighet.

 

  • Kontaktuppgifter från informationsläckor kan också användas vid försök till nätfiske eller för skräppost. Det är skäl att ställa sig skeptisk till okända som tar kontakt per telefon och skickar meddelanden.
  • Du kan också överväga att göra ditt telefonnummer hemligt. Överväg att byta nummer, om du får störande samtal eller meddelanden som verkar vara bedrägeriförsök.

Misstänker du att du har blivit utsatt för en identitetsstöld?

Det är skäl att misstänka identitetsstöld om du ser okända betalningsmottagare på ditt kontoutdrag eller på kreditkortsfakturan, eller om du får fakturor för varor eller tjänster som du inte har beställt.

Polisanmälan

Gör en polisanmälan.

Kontakt med banken

Ta genast kontakt med din bank eller med spärrtjänsten om dina koder eller en del av dem, eller betalkortsnumret eller en del av det finns bland de uppgifter som läckt ut. Meddela din bank också om ditt identitetsbevis eller en kopia av det har försvunnit.

Lösenord 

Byt ut ett lösenord som eventuellt hamnat i fel händer i alla de tjänster där du använder det. Använd olika lösenord för olika tjänster. Börja använda tvåfaktorsautentisering i de tjänster där det är möjligt.

Eget kreditförbud

Du kan dessutom begränsa tecknande av nya lån i ditt namn genom att lämna ett avgiftsbelagt, frivilligt kreditförbud. Du får ett separat verifikat med vilket du bevisar din kreditvärdighet oavsett det frivilliga kreditförbudet. Det är emellertid skäl att komma ihåg att alla tjänsteleverantörer inte kontrollerar kreditupplysningar till exempel vid ingående av avtal om avbetalning.

 

Försäkringsskydd

Kontakta ditt försäkringsbolag efter det att förundersökningen av straffmålet är klar och ärendet överförts till domstol.

Rättsskyddsförsäkringen i den hemförsäkring som ingår i Pohjola Försäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader också om du råkar ut för en identitetsstöld.

I korten OP-Visa Platinum ingår ID-skydd, som hjälper till att utreda olägenheter förorsakade av identitetsstöld.