Bedrägerier med falsk teknisk support

Finländarnas telefoner går tidvis varma när bedragare som utger sig för att vara teknisk support för datorer är i farten. Hur känner du igen ett falskt samtal?

Många finländare har fått rentav tiotals falska samtal som följer samma mönster och de känner lätt igen en bedragare redan vid det första knastret på linjen. Bedragarna har emellertid inte ännu nått alla, och ur deras synvinkel lönar sig försök till bedrägerier så länge som det finns en enda människa som ännu kan falla för dem.

Det är skäl att ta upp falska telefonsamtal om teknisk support i synnerhet med äldre släktingar och bekanta: man ska inte ta emot teknisk support som erbjuds överraskande och oombett per telefon.

Samtalen kan komma från finländska och utländska nummer

Samtal om teknisk support har kommit från såväl finländska som utländska nummer. Ett finländskt telefonnummer är således inte en garanti för att uppringaren är pålitlig.

Bedragare som utger sig som teknisk support talar vanligen engelska, och ofta uppger de sig ringa från Microsofts eller något annat känt företags tekniska support. Bedragarna är emellertid ganska påhittiga, så det är skäl att vara beredd på att det kan komma samtal också på andra språk och under andra förevändningar.

Bedragare ber dig installera program i datorn

När en bedragare ringer och utger sig erbjuda teknisk support, har hen som mål att tränga sig in i offrets, dvs. din dator.

Vanligtvis uppger bedragaren att man upptäckt en brist i datasäkerheten i offrets dator och behöver installera en applikation eller ett program för att åtgärda problemet. I verkligheten försöker bedragarna med hjälp av de här applikationerna få tillträde till offrets dator och sedan ta reda på hens nätbankskoder eller uppgifter om betalkort.

Bedragarna kan också gå rakt på sak och helt enkelt be den person som svarar i telefon att uppge sin användarkod, sina nätbankskoder eller uppgifter om betalkort under någon förevändning. Det kan också hända att bedragarna ber om ett foto av identitetsbeviset. Bedragarna använder uppgifterna till att överföra pengar från offrets konto eller kort för eget bruk.  

Kända företag erbjuder aldrig teknisk support utan att kunden själv bett om det först

Om någon kontaktar dig och erbjuder teknisk support, men du har inte själv anmält ett problem eller beställt support, är det med största sannolikhet fråga om bedrägeri. Pålitliga företag ringer inte till sina användare, om inte användaren själv har skickat en begäran om support och bett den tekniska supporten kontakta hen.

I dina egna datorer eller i datorer som du använder ska du bara installera sådana program som du vet att du behöver. Man ska inte installera någonting på sina egna enheter på andras begäran.

Kom också ihåg att man aldrig får uppge sina nätbankskoder för någon annan, och att det är klokast att hålla de egna lösenorden hemliga.  

Och om du misstänker att en bedragare har attackerat din dator?

Om du eller en närstående har fått ett suspekt samtal från teknisk support och du enligt uppringarens anvisningar har installerat en applikation i din dator, ska du göra så här:

  • Spärra dina nätbankskoder och dina betalkort genom att ringa vår telefontjänst på numret 0100 0500. 
  • Om telefontjänsten inte är öppen, ring OP:s Spärrtjänst på numret 0100 0555 (24 h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat. 
  • Då du ringer ska du berätta att det gäller ett falskt samtal från teknisk support och att du på basis av samtalet har installerat nya program eller applikationer i din dator. 
  • Kontrollera om det har gjorts debiteringar som du inte känner igen på ditt konto eller betalkort. Uppge också dem till vår telefontjänst. 
  • Ta bort de applikationer som du installerat i samband med bedrägeriet antingen på egen hand eller med hjälp av en datorexpert.
  • Använd inte dina nya nätbankskoder med samma apparat förrän de program som bedragarna installerat säkert har tagits bort.
Kom ihåg att vem som helst kan bli utsatt för bedrägerier. Sitt inte ensam och grubbla, utan kontakta din bank så fort som möjligt så att vi kan hjälpa dig med att förhindra tilläggsskador.
Mer information om falska samtal i Microsofts namn finns på Cybersäkerhetscentrets webbplats.