Falska poliser spelar på människors oro och rädsla

Om någon dyker upp vid din dörr eller om du blir uppringd av någon som påstår sig vara polis och frågar efter dina nätbankskoder eller kreditkortsuppgifter, kan du vara säker på att det är fråga om en bedragare. Bedrägerier med falska poliser är ganska vanligt förekommande. Det är ofta äldre som väljs ut som offer.

En falsk polis försöker komma åt offrens nätbankskoder eller kortuppgifter.

Den falska polisen närmar sig offren ofta genom att ringa upp dem eller rentav ringa på dörren. Hen utger sig för att vara polis och försöker på så sätt vinna offrets förtroende. Hen varnar för ett brott som offret riskerar att råka ut för, eller erbjuder hjälp för att reda ut ett brott som skett. Hen påstår att hen därför behöver offrets nätbankskoder eller kortuppgifter. Vi vet också att en del falska poliser hävdat för sina offer att offrets pengar är i fara och måste överföras till polisen som en skyddsåtgärd.

Samma falska polis kan kontakta offret flera gånger och vara mycket ihärdig. Hen kan skrämma upp och pressa offret till att agera snabbt genom att påstå att risken för en skada eller ett brott är överhängande.

Riktiga poliser ber aldrig om nätbankskoder eller uppgifter om betalkort

Ingen riktig myndighet, bank eller annan pålitlig part ber någonsin om nätbankskoder eller kortuppgifter. Du ska alltså inte lämna ut dem åt andra.

Polisen har inte heller ett bankkonto dit medborgarnas pengar kan överföras till för att skydda dem mot brott. Du ska inte överlåta pengar till en person som ger sig ut för att vara polis och som säger att hen kan skydda pengarna mot brott. 

Hur vet man om det är fråga om en falsk polis?

Om du blir uppringd av en person som utger sig för att vara polis ska du försäkra sig om att hen är ute i rätt ärende:

 • Fråga vad polisen heter och på vilken polisinrättning hen arbetar.
 • Ring till telefonväxeln på polisinrättningen och be dem koppla samtalet till den här polisen.
 • Du hittar kontaktinformation om polisinrättningarna på polisens webbplats www.polisen.fi.

Om någon som utger sig för att vara polis ringer på hemma hos dig, ska du göra så här innan du släpper in personen:

 • Be hen visa upp sitt tjänstemärke. Riktiga poliser visar upp sitt tjänstemärke på begäran och låter dig titta på det i lugn och ro.
 • Fråga vad hen har för ärende. Om personen ber om dina bankuppgifter under vilken förevändning som helst, släpp inte in hen utan ring till nödcentralen på numret 112.

Påhittiga brottslingar hittar hela tiden på nya bedrägerier

Bedragarna agerar ofta väldigt organiserat och professionellt. När människor lär sig att akta sig för falska poliser, hittar brottslingarna på nya sätt att närma sig sina offer. Brottslingarna har till exempel vidareutvecklat bedrägerierna med falska poliser till bedrägerier med falska släktingar.

Vid bedrägerier med falska släktingar ringer bedragarna vanligtvis till en äldre person och berättar att en släkting till hen är illa ute och behöver snabbt pengar. Bedragaren uppger per telefon ett konto till vilket pengarna ska överföras så fort som möjligt. Kontot tillhör emellertid inte någon släkting som råkat illa ut, utan är givetvis bedragarnas konto.

I synnerhet äldre människor löper också risken att utsättas för olika abonnemangsfällor, där bedragarna lockar sina offer att beställa produkter eller tjänster som offren inte behöver – eller som inte nödvändigtvis ens finns.

Och om skadan redan varit framme?

Om skadan redan varit framme och du misstänker att du har gett dina nätbankskoder eller kortuppgifter till bedragare, ska du göra så här:

 • Spärra omedelbart de koder som du har gett genom att ringa vår telefontjänst på 0100 0500.
 • Då telefontjänsten inte har öppet, ska du spärra dina koder genom att ringa OP:s Spärrtjänst på numret +358 20 333. Spärrtjänsten betjänar dig dygnet runt. Anmäl det inträffade också till telefontjänsten då den öppnat.
 • Gör en polisanmälan.

Hur kan du skydda dina närstående mot falska poliser?

Falska poliser väljer ofta ut äldre personer som sina offer. Närstående har därför en viktig roll när det gäller att förhindra bedrägerier med falsk polis, och det är bra att ta upp saken öppet med sina närstående.

Här är några tips som utgångspunkt för ett samtal:

 • Det vanligaste kontaktsättet för falska poliser är telefonsamtal. Diskutera med dina närstående om deras telefonnummer behöver finnas hos nummerupplysningen eller om det kan göras hemligt.
 • Polisen eller banken ringer aldrig upp någon och ringer inte heller på hemma hos någon för att be om nätbankskoder eller kortuppgifter. Det är aldrig heller så bråttom att man inte hinner försäkra sig om uppringarens eller den okända besökarens bakgrund. Gå tillsammans igenom hur man ska göra i sådana situationer och till vilken närstående den äldre kan ringa, samt när hen ska ringa nödnumret.
 • Diskutera öppet bedrägerier med falska släktingar. Knappast ber väl någon släkting en främmande människa ringa upp och begära att den äldre skickar pengar till ett tidigare okänt konto. Däremot kan det vara till hjälp att känna igen ett bedrägeri om man på förhand har gått igenom hur man ska göra om någon släkting verkligen är i nöd.
 • Om en bedragare slår till ska man inte skämmas för eller dölja händelsen. Det finns hjälp att få. Prata med dina närstående om vem eller vilken närstående som de kan kontakta om de behöver hjälp med att spärra koder och kort eller göra en polisanmälan.