PAU:s strejk är slut – fördröjningar i posten möjliga

PAU:s strejk, som pågått närmare tre veckor, är nu över. Strejken som gällde utdelning, hantering och transport av post har ännu efter att den slutat vidsträckta konsekvenser i många branscher och påverkar också försäkrings- och banktjänsterna.

Strejken påverkade också våra försändelser och det kan också efter strejken förekomma fördröjningar.

Observera också att våra kunders brev till oss såsom betalkuvert, kan försenas.

Utdelningen försenas också då det gäller OP Tidningen, som ges ut 28–29.11, och Hippo-tidningen, som ges ut 5.12.

Att observera i fråga om bankärenden efter PAU:s strejk

Om dina nyckeltal håller på att ta slut ska du vid behov hämta en ny nyckeltalslista på kontoret

Fick du i tjänsten op.fi eller OP-mobilen ett meddelande om att du har mindre än 20 nyckeltal kvar på din nyckeltalslista?

Om du använder nyckeltalslistan ofta, t.ex. dagligen och du misstänker att nyckeltalen hinner ta slut, ska du hämta en ny nyckeltalslista på närmaste kontor. Observera att det måste finnas minst tre nyckeltalspar kvar på den gamla listan för att du ska kunna byta lista.
 
Om nyckeltalen hinner ta slut och/eller bytet av nyckeltalslista misslyckas på nätet, ska du ta med ditt pass eller ditt identitetskort med foto och besöka närmaste kontor.
 

Visste du att du kan sköta dina bank- och försäkringsärenden utan nyckeltalslista med OP-mobilen? I OP-mobilen kan du logga in samt bekräfta både betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln. 

Läs mer om OP-mobilen

Det förekommer dröjsmål i leveransen av kort 

Strejken fördröjde leveransen av nya och ersättande kort. Vi rekommenderar att du fortsätter att använda ditt gamla kort. Om du inte har ens ett tillfälligt kort, kan du ta ut kontanter på kontoret.

Amortering av kortkredit, Flexkredit och Specialkredit

Observera att krediten ska amorteras enligt avtal trots att leveransen av fakturorna eventuellt fördröjs. Faktureringsuppgifterna för krediter finns på den föregående fakturan och i tjänsten op.fi.

Det kan förekomma dröjsmål i valutabeställningarna

Snabbast får du resevaluta om du beställer den direkt till Helsingfors-Vanda flygplats. Det kan förekomma dröjsmål i valutabeställningarna som levereras till posten eller OP:s kontor

Läs mer om beställningen av resevaluta

Använd e-faktura och direktbetalning så tryggar du betalningen av fakturor också i undantagssituationer

E-fakturorna ankommer till OP-mobilen eller tjänsten op.fi där de kan godkännas för betalning i god tid före förfallodagen. Du kan beställa e-fakturor i tjänsten op.fi och i OP-mobilen.

Också i direktbetalningstjänsten överförs fakturorna elektroniskt och de betalas automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Du kan göra ett direktbetalningsuppdrag till faktureraren i din andelsbank eller genom att ringa telefontjänsten. En ny e-fakturabeställning och ett nytt direktbetalningsuppdrag förmedlas till faktureraren och faktureraren skickar följande faktura som e-faktura eller direktbetalning. Om du misstänker att faktureraren redan hunnit skicka dig en pappersfaktura och att den kanske inte hinner komma fram per post före förfallodagen, ska du kontakta faktureraren.

Läs mer om beställning av e-faktura och direktbetalning

Med ett nätkontoutdrag kan du se och skriva ut dina kontoutdrag oberoende av tid och plats

Strejken påverkade också postningen av kontoutdrag på papper. Byt ut ditt kontoutdrag på papper mot ett nätkontoutdrag behändigt i tjänsten op.fi.
 

Att observera i fråga om försäkringsärenden efter PAU:s strejk

PAU:s strejk påverkade också skötseln av försäkringsärenden. Strejken har beaktats t.ex. i försäkringsräkningarnas förfallodagar som har ändrats på grund av strejken. Strejken påverkar också leveransen av försäkringshandlingar såsom ersättningsbeslut samt beställningen av försäkringsintyg såsom Green Card och reseförsäkringskort.

Läs mer om vad det är värt att observera i fråga om försäkringsärenden under strejken

De senaste nyheterna om postförsändelserna ser du på Postis nätsida:

Läs mer på Postis meddelanden