PAU:s strejk påverkar postutdelningen i hela Finland 11–24.11

Finlands post- och logistikunion PAU:s omfattande strejkåtgärder påverkar utdelningen av post åtminstone fram till 24.11. Strejken, som gäller utdelning, hantering och transport av post, har vidsträckta konsekvenser i många branscher och påverkar också försäkrings- och banktjänsterna.

Post- och logistikunionens (PAU) strejk påverkar också OP:s försändelser och kan leda till fördröjningar. Till exempel betal- och kreditkort, brev med koder, betalkuvert, eventuella lånehandlingar samt försäkringsbrev och ersättningsbeslut förmedlas inte under strejken. 

Observera också att våra kunders brev till OP såsom betalkuvert, kan fördröjas på grund av strejken. Vi rekommenderar att du inte lämnar betalkuvert till posten under strejken. Om du vill betala med betalkuvert lönar det sig att föra kuvertet till OP:s kontor.

Att observera i fråga om bankärenden under PAU:s strejk

Det kan förekomma dröjsmål i leveransen av nyckeltalslistor

En ny nyckeltalslista sänds till dig automatiskt per post då det finns 20 nyckeltalspar kvar på din gamla lista. Trots att strejken påverkar leveransen av nyckeltalslistor, tar nyckeltalen i normalt bruk inte slut innan du efter strejken får den nya nyckeltalslistan.

Visste du att du kan sköta dina bank- och försäkringsärenden utan nyckeltalslista med OP-mobilen? I OP-mobilen kan du logga in samt bekräfta både betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln. 

Läs mer om OP-mobilen

Det förekommer dröjsmål i leveransen av kort 

Strejken fördröjer leveransen av nya och ersättande kort. Vi rekommenderar att du fortsätter att använda ditt gamla kort. Om du inte har ens ett tillfälligt kort, kan du ta ut kontanter på kontoret. 

Amortering av kortkredit, Flexkredit och Specialkredit

Observera att krediten ska amorteras enligt avtal trots att leveransen av fakturorna eventuellt fördröjs. Faktureringsuppgifterna för krediter finns på den föregående fakturan och i tjänsten op.fi.  

Hur PAU:s strejk påverkar valutabeställningarna

Under strejken rekommenderar vi att du beställer valuta direkt till Helsingfors-Vanda flygplats. Strejken påverkar inte avhämtningen av resevaluta på Helsingfors-Vanda flygplats. Om strejken som omfattar postutdelning, -behandling och transport inleds kan vi inte lova att försändelserna hinner fram i tid till Posten eller andelsbankens kontor före avhämtningsdagen. Valuta som beställts till Posti eller andelsbankens kontor kan fördröjas också efter strejken.

Läs mer om beställningen av resevaluta

Använd e-faktura och direktbetalning så tryggar du betalningen av fakturor också i undantagssituationer

PAU:s strejk påverkar också sändningen av pappersfakturor. E-fakturorna ankommer däremot i tid till OP-mobilen eller tjänsten op.fi där de kan godkännas för betalning i god tid före förfallodagen. Du kan beställa e-fakturor i tjänsten op.fi och i OP-mobilen.

Också i direktbetalningstjänsten överförs fakturorna elektroniskt och de betalas automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Du kan göra ett direktbetalningsuppdrag till faktureraren i din andelsbank eller genom att ringa telefontjänsten. En ny e-fakturabeställning och ett nytt direktbetalningsuppdrag förmedlas till faktureraren och faktureraren skickar följande faktura som e-faktura eller direktbetalning. Om du misstänker att faktureraren redan hunnit skicka dig en pappersfaktura och att den kanske inte hinner komma fram per post före förfallodagen, ska du kontakta faktureraren.

Läs mer om beställning av e-faktura och direktbetalning

Att observera i fråga om försäkringsärenden under PAU:s strejk

PAU:s strejk påverkar också skötseln av försäkringsärenden. Strejken har beaktats t.ex. i försäkringsräkningarnas förfallodagar som har ändrats på grund av strejken. Strejken påverkar också leveransen av försäkringshandlingar såsom ersättningsbeslut samt beställningen av försäkringsintyg såsom Green Card och reseförsäkringskort.  

Läs mer om vad det är värt att observera i fråga om försäkringsärenden under strejken

De senaste nyheterna om postförsändelserna ser du på Postis nätsida:

Läs mer på Postis meddelanden