Nainen ostamassa juustoja ulkomailla

Inköp och valuta utomlands – behändigt med kort

Planerar du en utlandsresa? Visste du att kort är ett enklare och tryggare alternativ än kontanter då du betalar inköp utomlands?

Ta betalkort med dig då du reser utomlands

Det är tryggast att betala inköpen utomlands med betalkort i stället för med kontanter. På resan lönar det sig att ta med minst två betalkort, och ett av dem kan gärna vara OP-Mastercard. Med två betalkort klarar du dig i situationer där det ena betalkortet skadas eller försvinner. Du måste alltid handskas omsorgsfullt med dina betalkort.

Om ett kort försvinner, räcker det att du omedelbart anmäler det till spärrtjänsten för kort. På så vis försäkrar du dig om en bekymmersfri semester, eftersom ansvaret för eventuellt missbruk genast övergår till banken. Spara numret till OP Spärrtjänsten för kort i din telefon i formatet +358 100 0555, så kan du spärra kortet från utlandet 24h/dygn.

Då du använder kort är valutakurserna förmånligare än då du växlar kontanter som resevaluta. Om du ändå behöver valuta, lönar det sig att köpa den med kortet på resmålet – i en automat eller på ett valutaväxlingsställe.

Valuta behändigt på posten

Om du vill ha en liten reskassa redan före resan börjar, kan du beställa de vanligaste valutorna via OP-nättjänsten till den avhämtningsplats du valt. Det måste finnas minst fyra bankdagar mellan beställnings- och avhämtningsdagen när du avhämtar de beställda valutorna på posten. Gör din beställning i tid. Det lönar sig att ta med bara en liten reskassa i kontant valuta. Mer valuta kan du ta ut med ditt kort i resmålet.

Leveransen till Helsingfors-Vanda flygplats tar ett par dagar.

 

 

Valutorna levereras till närmaste postkontor på basis av den adress som har angetts i beställningen. Då försändelsen kan avhämtas, skickar posten dig en elektronisk ankomstavi till det telefonnummer du angett. Du måste avhämta försändelsen personligen.

Det måste vara minst en bankdag mellan beställnings- och avhämtningsdagen.

Du kan hämta din beställda resevaluta från Airpros serviceställe. Servicestället är öppet dygnet runt varje dag i veckan. Servicestället ligger i Terminal 2, dit du kommer via ankomsthall 2A. Servicevåningen ligger före säkerhetskontrollen. Reservera tillräckligt med tid för att hämta valutorna.

Observera att alla valutor inte kan växlas, och för vissa valutor finns det begränsningar för utförsel och införsel mellan länder.

Begränsningarna i införseln och utförseln gäller personer som inte är fast bosatta i landet i fråga och som reser till landet från Finland. Inom EU får kontant valuta fritt tas in och föras ut. En person som reser till eller från EU-området ska anmäla till tullen om hon eller han har med sig kontant valuta till ett värde av minst 10 000 euro.

Det lönar sig att använda din resevaluta i destinationslandet eller att spara den till nästa resa. Valutatjänsterna varierar mellan bankerna och vissa kontor köper inte alls valuta. OP Gruppen växlar inte utländska mynt.