Valutakurser för korttransaktioner

Hur bestäms valutakursen när jag betalar inköp eller tar ut pengar i en annan valuta än euro med mitt kort?

Omvandla annan valuta till euro med valutaräknaren

Med valutaräknaren kan du själv lätt omvandla belopp du betalat med OP:s kort eller tagit ut i en automat till euro.

Räknaren ger dig en uppskattning av valutakursen. Den kurs som använts visas alltid i dina korttransaktioner, det vill säga i debiteringarna på ditt konto (debit) eller på din kreditkortsfaktura (credit).

Hur lönar det sig att betala när man reser?

Kort är smidigare och tryggare än kontanter då du befinner dig utomlands. OP:s Visa- och Mastercard-kort fungerar tillförlitligt överallt.

Välj att betala i den lokala valutan

När du betalar med kort utanför euroområdet kan du ofta välja om du vill betala i den lokala valutan eller i euro.  När du väljer att betala i den lokala valutan används som växelkurs alltid Visas eller Mastercards partikurs och OP:s valutatillägg, och då debiterar köpmannen inte någon separat ersättning för valutaväxling. Om du väljer att betala i euro, kan köpmannen ta ett betydligt högre pris för valutaväxlingen.

Exempelvis i Sverige lönar det sig att välja svenska kronor (SEK) som valuta i stället för att betala i euro om säljaren erbjuder dig det alternativet.

Du får kontanter förmånligare genom att ta ut pengar i en automat i destinationslandet

Det går att ta ut pengar i automater utomlands med alla OP:s kort. Om ditt resmål är ett land där man inte använder euro, får du kontanter förmånligast genom att ta ut pengar i en automat först i destinationslandet. Också i automater lönar det sig att välja att ta ut pengar i destinationslandets valuta, varvid du använder OP:s valutaväxlingstjänst.

Växelkursen som används vid automatuttag är ofta förmånligare än till exempel den kurs som valutaväxlingsställena använder.

 

Vad kostar det att använda ett kort utomlands?

Inom euroområdet kostar användningen av kortet och krediten lika mycket som i Finland. Ett undantag är automatuttag från kreditkortet. För dem debiteras 2,75 % av uttagsbeloppet och en engångsavgift på 2 €. 
 
När du använder ditt kort i ett land som använder en annan valuta än euro, omvandlas beloppen för inköpen eller automatuttagen till euro enligt en så kallad partikurs för valutan. 
 
Visa och Mastercard har egna partikurser för valuta. Partikurserna varierar dagligen. Kursen som används när dina korttransaktioner omräknas till euro bestäms enligt den dag då korttransaktionen förmedlas till Visa eller Mastercard. Därför kan inköp eller uttag som gjorts under samma dag ha olika kurs. Ofta tar det 1–3 dagar för informationen att förmedlas.  
 
Utanför euroområdet tilläggs alltid OP:s valutatillägg till beloppet för inköpen och uttagen. Valutatillägget är 2,5 % av beloppet. Dessutom debiteras 2,75 % av uttagsbeloppen samt en engångsavgift på 2€.  
 
Observera att det i regel är förmånligast att betala med kort i lokal valuta. Då fastställs växelkursen av din bank, och du råkar inte ut för några tråkiga överraskningar i växelkursen. Om du däremot väljer att valutan ska omvandlas till euro vid betalningen, tar säljaren ut en provision för det enligt sin tariff.  
 
Till tariffen