Valutakurser for korttransaktioner

Användning av kort utomlands

När du betalar eller tar ut pengar med ett kort utomlands, tas pengarna alltid ut i euro från ditt bankkonto (debit) eller från din kredit (credit).

När du betalar utanför euroområdet, kan säljaren erbjuda dig euro som valuta för betalningen, men ofta är det förmånligare att betala i destinationslandets valuta. Exempelvis i Sverige lönar det sig att välja svenska kronor (SEK) som valuta i stället för att betala i euro om säljaren erbjuder dig det alternativet.

Vad kostar det att använda ett kort utomlands?

Då du gör ett inköp eller tar ut pengar i en annan valuta än euro, beror den valutakurs som används på ditt kort. Som kurs används antingen Visa Internationals eller Mastercard Europes partikurs, och till den läggs ett valutatillägg enligt OP:s tariff (1,95 % av inköpet eller uttaget). Om du väljer den omvandling till euro som säljaren erbjuder, tar säljaren ut en provision enligt sin tariff.

Partikursen bestäms enligt den dag då transaktionen förmedlas till Visa International eller Mastercard Europe. Dagen för valutaomvandlingen kan alltså vara en annan dag än den dag då du gjorde själva kortbetalningen. 

Den valutakurs som använts vid en betalning eller ett uttag anges i uppgifterna om transaktionen. Uppgifterna om transaktionen ser du på kontoutdraget för det konto som anslutits till kortet eller i din kreditkortsfaktura.

Hur kan jag jämföra olika valutaomvandlingar?

Den valutakurs som en säljare använder kan också basera sig på en annan kurs än Visas eller Mastercards partikurs. Dessutom kan säljarnas provisioner variera. För jämförbarhetens skull visas valutaomvandlingen i Visas räknare också i relation till Europeiska centralbankens referenskurs för euron. Idén med det är att göra det möjligt att jämföra olika tjänsteleverantörers totalpriser. 

Om du till exempel vill jämföra en valutaomvandling som en säljare erbjuder med OP:s valutaomvandling för ett kort, bör du fästa uppmärksamhet vid procenttalet för marginalen beräknad i relation till ECB:s kurs.

Du kan se de valutakurser som används av Visa och Mastercard samt de referenskurser som publicerats av ECB via länkarna nedan. Mata in de uppgifter som behövs i räknaren. I fältet Bank fee ska du ge OP:s valutatillägg 1.95 %.