op gold kortti

OP Gold

OP Gold är mer än ett bank- och kreditkort. Det ger tilläggsskydd i vardagen och förmåner för resor.
AKTUELL

Utnyttja förmån för ägarkunden

Ägarkunder i andelsbanken får dagliga banktjänster utan månadsavgift till slutet av 2024. Förmånen gäller även kortet OP Gold. Ägarkundens normalpris för kortet är 8 €/mån. och för övriga kunder 13,25 €/mån.
Läs mera Stäng

testi pakollinen otsikko 1

 

En täckande reseförsäkring för dig och din familj

OP Golds reseförsäkring är en försäkring för resor för hela familjen. Reseförsäkringen är tillräckligt omfattande vare sig du reser en gång i året eller mycket.

Försäkring för evenemangsbiljetter utan självrisk

Biljettskyddet ersätter teater-, konsert- eller evenemangsbiljetter till exempel vid sjukdomsfall eller annat allvarligt skäl.

Två avgiftsfria besök i flygplatslounger

OP Gold ger tillträde till flygplatslounger på över 600 flygplatser i 120 länder världen över. På Helsingfors-Vanda flygplats får du ett avgiftsfritt besök i en Aspire Lounge eller i en Plaza Premium Lounge.

Produktskyddet försäkrar dina inköp i 365 dagar

Med Produktskyddet, som ingår i ägarkundens OP Gold-kort, skyddar du dina inköp i händelse av skada eller stöld. Du behöver alltså ingen separat försäkring till exempel för din nya telefon. Skyddet gäller i 365 dagar.

OP Gold omfattar även

 • Hyrbilsförsäkring som ersätter självrisken om du råkar ut för en skada. Läs mer om Hyrbilsförsäkring

 • Nödkontanttjänsten, som ger dig kontanter om ditt kort förkommer eller stjäls på resan. Läs mer om Nödkontanttjänst

 • Inköpsskydd från kreditbolaget, i problemsituationer kan du få pengarna tillbaka för inköp med kortets kreditfunktion. Läs mer om Inköpsskydd

 • Möjlighet att ansluta ditt kort till Apple Pay, Google Pay™, Samsung Pay eller Garmin Pay.

-

-

Reseförsäkringen skyddar dig, din familj och ditt resgods

 • Ersätter kostnader som förorsakas av avbeställning av resa, även när resan förhindras av karantän.
 • Ersätter försening av, skada på eller stöld av resgods.
 • Ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall eller sjukdom utomlands, även i omfattande grad för olika idrottsgrenar och aktiviteter.
 • Försäkringen gäller då en tillräckligt stor del av resan har betalats med Gold-kortets kreditfunktion.

1. I fråga om kostnader vid sjukdomar och olycksfall ersätter försäkringen:

 • Vårdkostnader som förorsakats av sjukdom eller olycksfall under en utlandsresa. Den maximala ersättningen är 20 miljoner euro, enligt realiserade kostnader. Du får ett tillräckligt skydd, vare sig det gäller en feber som kräver läkemedelsbehandling, magbesvär eller en operation på grund av en olycka.
 • Vårdkostnader till följd av olycksfallssituationer inom olika idrottsgrenar och aktiviteter. Till idrottsgrenarna som täcks av försäkringen hör exempelvis kitesurfing, fiske, landsvägscykling, vattenskidåkning, utförsåkning, golf och dykning. Mer detaljerad information och en förteckning över alla grenar finns i försäkringsvillkoren.
 • Hemtransport till följd av sjukdom eller olycksfall under resa i Finland och utomlands, vid behov med helikopter eller flygplan.

2. I fråga om avbeställda resor ersätter försäkringen:

 • Om kortinnehavaren eller hens nära anhöriga insjuknar före resan.
 • Om de försäkrade före resan börjar försätts i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

3. I fråga om resgods ersätter försäkringen kostnader:

 • Om resgodset försenas, skadas oavsiktligt eller blir stulet.
 • Om hotellets säkerhetsbox utsätts för stöld.

4. I fråga om förseningsersättningar ersätter försäkringen kostnader:

 • Om du blir tvungen att vänta på ditt resgods exempelvis på grund av ett försenat flyg.
 • Om ditt flyg eller anknytningsflyg försenas eller om du själv blir försenad från flyget.

Dessutom ersätter försäkringen utomlands:

 • Om du blir bestulen på pengar, exempelvis i samband med penninguttag vid bankautomat.
 • Rättegångs- och ansvarsskadekostnader som vållats andra.

OP Golds reseförsäkring gäller då en tillräckligt stor andel av resan har betalats med Gold-kortets kreditfunktion.

Reseförsäkringen gäller för högst 45 dygn långa resor i Finland och utomlands för personer under 91 år som är bosatta i Finland. Reseförsäkringen gäller inte om resan enligt den ursprungliga planen varar längre än 45 dagar. Resan ska börja och sluta i Finland.

För att reseförsäkringen ska gälla och för att du ska ha rätt till kreditbolagets inköpsskydd är det alltid värt att betala resebokningar med kortets kreditfunktion.

1. Utlandsresor

Reseförsäkringen gäller på utlandsresor när 50 procent av resekostnaderna för transport och logi har betalats med OP Gold-kortets kreditfunktion.

 • Om till exempel flygen kostar 500 € och hotellet 300 € ska 400 € av dessa kostnader ha betalats med Gold-kortets kreditfunktion.

Om du bor i Finland och har en semesterbostad utomlands räcker det att flygen betalats med Gold-kortets kreditfunktion.

2. Inrikesresor

På inrikesresor gäller försäkringen när du med Gold-kortets kreditfunktion förhandsbokat antingen:

 • logi (minst två nätter), eller
 • transport (flyg-, buss- eller tågresa, eller hyrbil (avstånd från hemmet/sommarboendet/arbetsplatsen minst 50 km).

Om du exempelvis bor i Helsingfors och åker på semester till en hyrstuga i Lappland gäller försäkringen när exempelvis hyran för bilen eller stugan har betalats med Gold-kortets kreditfunktion.

Ja. Försäkringen omfattar en make/maka/sambo samt kortinnehavarens barn under 25 år som bor i samma hushåll och är med på resan.

Ring Larmtjänst vid resor +358 9 424 562 33. Du får hjälp och råd dygnet runt. 

Gör en ersättningsansökan till försäkringsgivaren, försäkringsbolaget AXA.

Detta är inte en fullständig produktbeskrivning och ersätter inte försäkringsvillkoren, som bland annat ger exakta definitioner på försäkringarna. Mer information om försäkringens innehåll och omfattning får du i försäkringsvillkoren.

Reseförsäkrigsbevis

Kortreseförsäkringens försäkringstagare är OP Detaljkunder Abp. Reseförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget Inter Partner Assistance SA / AXA.

Biljettskyddet försäkrar biljetter utan självrisk till evenemang

 • Ersätter teater-, konsert- eller evenemangsbiljetter till exempel vid sjukdomsfall eller annat allvarligt skäl.
 • Försäkringen gäller automatiskt när du betalar med Gold-kortets kredit- eller debitfunktion.
 • Biljettskyddet försäkrar också biljetter som du köpt till familjemedlemmar eller vänner.

Med hjälp av Gold-kortets Biljettskydd behöver du inte köpa ett separat avbokningsskydd för evenemangsbiljetter för sjukdomsfall. Gold-kortets Biljettskydd har ingen självrisk och den maximala ersättningen för biljetter är 1 000 euro. Därför är det klokt att betala hela sällskapets biljetter med Gold-kortets kreditfunktion.

Ibland blir man sjuk precis när man har ett trevligt evenemang bakom hörnet. Biljettskyddet ersätter exempelvis biljetter du köpt till en fotbollsmatch om du insjuknar och inte kan gå och se på matchen och du har fått ett läkarintyg före matchen börjar.

Du kan ansöka om ersättning Biljettskyddet om du inte kan använda evenemangsbiljetter av följande skäl:

 • Du insjuknar eller blir allvarligt skadad och har ett läkarintyg.
 • Ditt fordon blir stulet eller du råkar ut för en olycka med det inom 48 timmar före evenemanget.
 • Du har ett inbrott i ditt hem eller om ditt hem får sådana översvämnings- eller brandskador att du måste stanna hemma.
 • Du flyttar över 100 km bort från evenemangsplatsen på grund av en ny arbetsplats.
 • Om du eller din närstående avlider.

Biljettskyddet ersätter även evenemangsbiljetter till evenemang som arrangeras utomlands.

 • Biljettskyddet gäller när du köper biljetterna med OP Gold-kortets kreditfunktion. Biljettskyddet omfattar biljetter som du köper med Gold tidigast 365 dagar före evenemanget.
 • Om du är förhindrad att komma till evenemanget ersätter Biljettskyddet din och eventuella andra deltagares biljetter (högst fyra vuxna och två barn) som betalats med Gold-kortet.
 • Biljettskyddet gäller inte om en arrangör ställer in ett evenemang.
 • Biljettskyddet omfattar inte säsongskort.

Om insjuknande eller något annat allvarligt skäl förhindrar ditt eller någon annan persons deltagande i ett evenemang kan du ansöka om ersättning för outnyttjade biljetter om du har betalat dem med Gold-kortet. Du kan ansöka om ersättning på webben.

När du ansöker om ersättning krävs ett läkarintyg som bekräftar att sjukdomen eller kroppsskadan var allvarlig och hindrade dig från att delta i evenemanget, eller ett intyg om stöld, haveri eller olycka.

Biljettskyddet beviljas av Inter Partner Assistance SA / AXA.

Börja din resa bekvämt i loungen

 • Du kan börja resan genom att slappna av eller före anslutningsflyget vila i en lounge..
 • Som LoungeKey-medlem får du två besök utan kostnad i flygplatsloungen varje år. Du kan också ge det ena av dina avgiftsfria loungebesök till ditt resesällskap.
 • På Helsingfors-Vanda flygplats får du ett avgiftsfritt besök i en Aspire Lounge eller i en Plaza Premium Lounge. Observera att förmånen inte gäller Finnair Lounge.
 • Aspire Loungerna finns inom Schengenområdet i närheten av avgångsportarna 13 och 27, och Plaza Premium Loungen finns i non-Schengenområdet nära avgångsport 40.

Nu kan du glömma flygplatsernas trånga och överfulla avgångshallar – i loungen får du lugn och avskildhet. Du kan börja din semester genom att ta del av tjänsterna och serveringen i en lounge eller koppla av innan du flyger vidare. LoungeKey ger tillträde till flygplatslounger på över 600 flygplatser i 120 länder världen över.

I ditt OP Gold-kort ingår LoungeKey-medlemskapet och två gratis loungebesök per år (1.1–31.12). Du kan utnyttja gratisbesöken själv eller ta med dig en resekompis gratis vid första loungebesöket.

Efter gratisbesöken kan du fortfarande utnyttja ditt LoungeKey-medlemskap. Efter de kostnadsfria besöken kostar tilläggsbesök 30 €/person. Du kan ta med dig en eller flera gäster till loungen. Eventuella avgifter debiteras kreditfunktionen för ditt OP Gold-kort.

Du har alltid tillträde till loungerna, oavsett med vilket flygbolag eller i vilken flygklass du reser.

I loungen serveras alltid förfriskningar, heta och kalla drycker samt tilltugg och beroende på klockslaget antingen frukost, lunch eller middag. Därtill kan du använda bland annat Wi-Fi, läsa dagstidningar och tidskrifter eller arbeta i trivsamma och lugna miljöer.

I flera lounger kan du även duscha och vila. Detaljerad information om olika lounger och tjänster hittar du lättast i appen LoungeKey och på webbsidorna för tjänsterna i Plaza Premium Lounge.

 

 

Om du redan har registrerat dig i tjänsten, gör så här:

Registrera dig i tjänsten LoungeKey före din resa och kontrollera att dina tidigare ifyllda kortuppgifter är uppdaterade. Samtidigt kan du kontrollera vilka lounger du kan använda på de flygplatser du reser från. Observera också att du måste ha med dig ditt fysiska OP Gold-kort i loungen.​

Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten, gör så här:

Aktivera ditt medlemskap före ditt första lounge-besök genom att skapa ett LoungeKey-användarkonto och registrera ditt kortnummer för credit-funktionen i tjänsten antingen i LoungeKey-mobilappen eller på adressen loungekey.com/opgold.

Under registreringen behöver du ditt OP Gold-kort och Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan. Registreringen sker på engelska.

Välj hur du vill registrera dig

Registrera dig med LoungeKey-mobilappen

 1. Ladda ner LoungeKey-mobilappen i din telefon via appbutiken. Den finns i Apples App Store och i Google Play-butiken.
 2. Välj i LoungeKey-appen ”Don’t have an account?”.
 3. Skapa ett användarkonto och fyll i de begärda person- och kortuppgifterna.

Registrera dig på adressen www.loungekey.com/opgold

 1. På webbplatsen kan du registrera dig med en webbläsare antingen på din dator eller i din telefon.
 2. Välj ”Create your account”.
 3. Skapa ett användarkonto och fyll i de begärda person- och kortuppgifterna. 

LoungeKey har förbättrat registreringens säkerhet, och registreringen bekräftas därför med OP Användarkod och Mobilnyckel eller en traditionell nyckeltalslista på samma sätt som inköp på nätet. I samband med det görs en täckningsreservering på 1 euro, som inte debiteras. Säkerställ därför att betalningar på nätet och appar är tillåtna på kortet.

Vad ska jag beakta vid lounge-besök?

 • Ha ditt fysiska OP Gold-kort med dig på resan.
 • Om du har registrerat dig i tjänsten via mobilappen, ska du beakta att det kanske inte räcker med enbart appens digitala QR-kod för att du ska komma in i loungen. Inte heller den digitala versionen av kortet i Apple Wallet eller Google Wallet duger för det här ändamålet.
 • När du kommer till loungen, ska du säga till personalen att ditt kort hör till LoungeKey-programmet. På så vis försäkrar du dig om att du kan utnyttja dina avgiftsfria besök.
 • Receptionisten kontrollerar att ditt boardingkort och ditt OP Gold-kort är i kraft. Om du inte har kvar avgiftsfria lounge-besök, debiteras besöket ditt kort. I samband med det kan man be dig om en tilläggsbekräftelse, som du kan göra med Mobilnyckeln eller ett nyckeltal från din nyckeltalslista. Säkerställ därför att betalningar på nätet och appar är tillåtna på kortet

LoungeKey-tjänsten erbjuds av Visa.

 

Skydda inköp med Produktskyddet för ägarkundens kort

 • Som ägarkund får du pengarna tillbaka av oss, om en produkt som du köpt med kortet går sönder eller blir stulen inom ett år.
 • Du behöver ingen separat försäkring till exempel för din nya telefon.
 • Självrisken är endast 75 euro, med andra ord mindre än för traditionell hemförsäkring.

Ibland händer det ett och annat, telefonen slinker ur din hand, du spiller kaffe på din bärbara dator eller söndrar dina nya glasögon.

Produktskyddet skyddar du dina inköp i händelse av skada eller haveri. Du behöver alltså ingen separat försäkring till exempel för din nya telefon.

Produktskyddet ersätter dina inköp med OP Gold-kredit- och debitkort, dina inköp är alltså alltid skyddade när du betalar med OP Gold.

Skyddet skyddar inköpen 365 dagar från det ögonblick när kortinnehavaren tar emot produkten.

Skydda inköp med Produktskyddet vare sig du betalar på webben, i specialaffären eller med ApplePay.

Har skyddet en självrisk eller en maximal summa för ersättningsbeloppet?

När skadan är framme är skyddets självrisk 75 euro. För ett enskilt föremål ersätts högst 2 000 euro.

Om det sker ett missöde gör du skadeanmälan i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Hyrbilsförsäkringen ersätter självrisken om du råkar ut för en skada

 • Vid en skada ersätter hyrbilsförsäkringen kostnader upp till 2 000 € i Finland och utomlands.
 • Försäkringen gäller även om bilen körs av maken/makan/sambon eller kortinnehavarens barn under 25 år.

Om till exempel en annan bil skråmar din hyrbil på parkeringsplatsen eller vindrutan får ett stenskott får du genom hyrbilsförsäkringen ersättning upp till 2 000 euro för de kostnader för skadorna som biluthyrningen debiterar av dig. Du behöver med andra ord inte biluthyrarnas dyra tilläggsavgifter eller avgifter för minskad självrisk.

Utöver kortinnehavaren kan även en make/maka/sambo samt kortinnehavarens barn under 25 år köra hyrbilen när kortinnehavaren har utsetts till första förare.

Hyrbilsförsäkringen försäkrar personbilar, kombibilar och skåpbilar, där man kan transportera högst nio människor och som kan användas på allmän väg samt vars detaljhandelspris är under 60 000 euro. Försäkringsskyddet är i kraft högst 30 dagar. Hyrbilsförsäkringen ersätter inte självrisken för ersättnings- eller leasingbilar.

Hyrbilsförsäkringen gäller när du utöver andra resekostnader även betalat hyran för hyrbilen med OP Golds kreditfunktion. 50 procent av resekostnaderna för en resa i Finland eller utomlands ska ha betalats med OP Golds kreditfunktion, varav minst två nätters logi eller transport ska vara förhandsbokade.

Gold-kortinnehavaren ska vara utsedd till första förare i hyresavtalet. Hen ska också vara minst 21 år och under 80 år samt ha ett giltigt körkort.

Ring Larmtjänst vid resor +358 9 424 562 33. Du får hjälp och råd dygnet runt.

Gör en ersättningsansökan till försäkringsgivaren, försäkringsbolaget AXA.

Mer information om försäkringens innehåll och omfattning får du i försäkringsvillkoren.

Kortreseförsäkringens försäkringstagare är OP Detaljkunder Abp. Reseförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget Inter Partner Assistance SA / AXA.

 

Nödkontanter skyddar på resan

 • Om ditt Gold-kort försvinner, skadas eller blir stulet under resan får du kontanter från närmaste bank eller valutaväxlingsställe.
 • Tjänsten fungerar överallt i världen och är öppen dygnet runt.

Om ditt OP Gold-kort skadas eller försvinner får du nödkontanter via Visa Global Customer Assistance, så att din resa tryggas. Tjänsten är öppen dygnet runt.

I en nödsituation kan kontanter levereras till en bank eller ett valutaväxlingsställe i närheten av din inkvartering. I nödfall kan kontanter tas ut inom ramen för kortets kreditgräns, och det lyfta beloppet debiteras från ditt kreditkort.

Ring i så fall OP Gold kundtjänst dygnet runt på numret 0100 0510, välj 1. Vi hjälper dig att få nödkontanter till ett ställe i närheten av din inkvartering. Kom även ihåg att spärra ett försvunnet eller stulet kort, så att det inte missbrukas.

Redo för kommande resor med två kort

Det är alltid bra att ha med sig två kort på resan. Om ditt kort försvinner eller skadas har du redan nödhjälp med dig. Det är bra att förvara korten omsorgsfullt till exempel i separata plånböcker eller det ena i hotellets säkerhetsbox. På så sätt blir det svårare för dem att komma bort eller bli stulna samtidigt.

Inköpsskydd enligt konsumentskyddslagen hjälper i problemsituationer 

 • Enligt konsumentskyddslagen kan du ansöka om att få pengarna tillbaka från kreditkortsbolaget vid situationer som gäller kredit-inköp och säljarföretagets avtalsbrott.

Du ka ansöka om att få tillbaka dina pengar av kreditkortsbolaget om:

 • produkten du köpte gick sönder under transport
 • produkten inte levereras till dig
 • produkten har ett fel som försäljarföretaget inte går med på att ersätta eller
 • försäljarföretaget har gått i konkurs.

Du kan också ansöka om återbetalning från kreditkortsbolaget om en researrangör ställer in en resa och inte ersätter den eller ett flygbolag går i konkurs före din resa börjar.

Inköpsskyddet enligt konsumentskyddslagen gäller för alla inköp som du gör med ditt korts kreditfunktion. Du kan göra inköpet på webben, i specialaffären eller exempelvis med ApplePay i Finland eller utomlands.

Att använda kreditfunktionen ger dig alltså ett bättre skydd för dina inköp än andra betalningssätt.

Har inköpsskyddet en självrisk eller en maximal summa för ersättningsbeloppet?

Inköpsskyddet har inte en självrisk eller en maximal summa för ersättningsbeloppet.

Om du råkar ut för en situation där försäljarföretaget gör sig skyldigt till avtalsbrott ska du göra en reklamation eller begäran om rättelse enligt anvisningarna till kreditkortsbolaget.

Läs anvisning om att göra en reklamation

Enligt konsumentskyddslagen kan du ansöka om att få pengarna tillbaka från kreditkortsbolaget vid situationer som gäller kredit-inköp och säljarföretagets avtalsbrott.

Inköpsskyddet ger tilläggsskydd exempelvis i olika fall av avtalsbrott, såsom när din produkt försvinner på vägen från webbutiken till dig.

Som andelsbankens ägarkund får du Produktskyddsförsäkring för 365 dagar för produkter du betalar med debit- och credit-funktioner. 

Golds kundtjänst och användning av kortet

 • OP Golds egen kundtjänst hjälper i kortärenden dygnet runt.
 • Du kan enkelt kontrollera OP Gold-kortets förmåner på det digitala infokortet var du än är.

OP Gold-kortets egen telefontjänst 0100 0510 betjänar dig dygnet runt i alla frågor som gäller kortet och under öppettiderna i fråga om tilläggstjänster.

Det finns 5 val i telefontjänstens meny:

 • val 1: Kortkundstjänsten dygnet runt
 • val 2: Tjänsten för att spärra bankkort dygnet runt
 • val 3: Reseförsäkring, Hyrbilsförsäkring och Biljettskydd må–fr kl. 9–17
  • val 1: Resenödtjänst
  • val 2: Ersättningärenden (och rådgivning)
 • val 4: Produktskydd må–fr kl. 9-16
  • val 1: Ersättningsärenden
  • val 2: Produktskyddets rådgivning
 • val 5: LoungeKey dygnet runt

Om ditt kort har försvunnit eller du misstänker att det missbrukats ska du genast göra en anmälan till oss genom att ringa spärrtjänsten.

Reseförsäkringens resenödtjänst betjänar dygnet runt om du råkar i trubbel på resan på tfn +358 9 424 562 33.

 • Du kan välja om du vill betala med debitfunktionen direkt från ditt bankkonto eller med kreditfunktionen, varvid du kan utnyttja kortets betalningstid eller kredit.
 • Du får i snitt 35 dagar räntefri betaltid.
 • Du kan välja önskad förfallodag bland fyra alternativ: den 7, 15, 23 eller sista dagen i månaden.
 • Du kan ta ut kontanter vid kassorna i K-matbutiker och Tokmanni-butiker.
 • Du kan använda kontaktlös betalning för debit-inköp med kort oberoende av belopp. Vid inköp över 50 euro ska du knappa in din PIN-kod i betalterminalen, men du behöver inte mata in kortet i terminalen. Du betalar alltid credit-köp genom att sätta in kortet i betalterminalen.
 • Du kan lätt följa med dina korttransaktioner i OP-mobilen och tjänsten OP.fi.

Du kan ansöka om OP:s Visa-kort när du

 • är minst 18 år
 • är kund huvudsakligen hos OP
 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • du har en tillräcklig betalningsförmåga och har skött dina penningaffärer klanderfritt
 • du har en fast boplats i Finland.

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp, som också är försäkringstagare till Produktskyddet som ingår i kortet. Produktskyddet beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Apple Pay erbjuds av Apple. Google Pay är ett varumärke som tillhör Google LLC. Samsung Pay tillhandahålls av Samsung. Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd eller dess dotterbolag och är registrerade i ett eller flera länder, inklusive USA. Garmin Pay är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd eller dess dotterbolag.

 

På det ser du alla OP Gold-förmåner och kontaktinformation för förmånerna. I iOS-telefoner sparas infokortet i Apple Wallet och i Android-telefoner i YourWallet, som kan laddas ner via appbutiken. Ladda ner infokortet till din telefon på adressen op.fi/gold-infokort eller genom att skanna QR-koden.

OP GOLDS BASEGENSKAPER
Debit- och kreditfunktioner, betala från bankkontot eller utnyttja kortets kostnadsfria betalningstid med kreditegenskapen.
Kreditgräns 2 000–20 000 euro.
Anslut K-Plussa-funktionen till ditt kort.

 

Prissättningen av OP Gold

Kort och dagliga tjänster totalt Pris
Ägarkunder 8 €/mån.
Övriga kunder 13,25 €/mån.

Prisförmån för ägarkunder och tilläggsförmån för de dagliga tjänsterna

Ägarkundernas prisförmån för OP Gold-kortet ersätts med ägarkundernas tilläggsförmån för de dagliga tjänsterna. Som en tilläggsförmån för ägarkunder får du de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter 1.10.202331.12.2024.

Gold-kortet upphör att vara månadsavgiftsfritt 31.12.2024. Efter det debiterar vi en tariffenlig månadsavgift för kortet.

Till de dagliga tjänsterna hör ett betalkort, kortets tilläggstjänster, ett konto och OP:s digitala tjänster. Priset för Gold-kortet utan dagliga tjänster hittar du i vår servicetariff. Ägarkundernas serviceavgifter betalas i första hand med OP-bonus.

Läs mer om paketet för dagliga tjänster

 
Se vår servicetariff

Räntor och omkostnader  
Ränta när krediten har skuld med ränta 3 mån. euribor + 8,95 %
Kontoavgift när krediten har skuld med ränta 3,50 €/mån.
Påslag för pappersfaktura när du valt pappersfaktura i stället för gratis e-faktura 3 €/faktura

Den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk är 19,44 % (07/24). I kalkylen har inte beaktagats ägarkundens rabatter eller dylika erbjudanden. Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 2,95 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, faktureringen sker med avgiftsfri e-faktura, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 190,88 euro. 

Läs villkor för OP-Visa-kredit (pdf)

Läs allmänna kortvillkor (pdf)

Läs konsumentkreditinformationen (pdf)

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp, som också är försäkringstagare till de försäkringar som ingår i kortet. Reseförsäkringen, hyrbilsförsäkringen och Biljettskyddet beviljas av försäkringsbolaget Inter Partner Assistance SA / AXA. Produktskyddet beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Apple Pay erbjuds av Apple. Google Pay och Google Wallet är varumärken som tillhör Google LLC. Samsung Pay tillhandahålls av Samsung. Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd eller dess dotterbolag och är registrerade i ett eller flera länder, inklusive USA. Garmin Pay är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd eller dess dotterbolag.