Moottoritie illalla

A-Försäkring är specialexpert på yrkestrafik i OP Gruppen

Vi erbjuder ditt företag den bästa helhetslösningen såväl i fråga om försäkringar som finansiering. Genom oss får du också tillgång till hela OP Gruppens tjänster och förmåner.

Vi vill nå framgång tillsammans med ditt företag. Kontakta närmaste andelsbank och boka tid för ett möte med en expert från A-Försäkring!

Skräddarsydda lösningar för dina behov

I A-Försäkring tar sig OP Gruppens värden – människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans – uttryck i ett tillförlitligt samarbete och ett okomplicerat sätt att betjäna kunderna.

Vi har specialiserat oss på att betjäna företag och företagare i följande branscher

  • godstrafik och logistik
  • persontrafik
  • markbyggande
  • skogsmaskins- och maskinföretagande.

Vi erbjuder ditt företag individuellt skräddarsydda lösningar för varje målgrupp och hela OP Gruppens tjänster och förmåner.

En del av den starka OP Gruppen

Vi har ett nära samarbete med vårt systerbolag Pohjola Försäkring och andelsbankerna i OP Gruppen för att vi ska kunna erbjuda ditt företag ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt samt banktjänster. Finansieringen av ditt företags fordon och arbetsredskap sköts av OP Gruppens finansbolagstjänster. Våra samarbetsparter i pensions- och livförsäkringsärenden är Ilmarinen och OP-Livförsäkrings Ab. Också OP Gruppens kapitalförvaltningstjänster står till ditt företags förfogande.

När du koncentrerar familjens alla försäkrings- och bankärenden till andelsbanken kan du samla och utnyttja OP-bonus när du sköter dina ärenden. Med OP-mobilen sköter du lätt dina bank-, försäkrings- och skadeärenden.

Pohjola Sjukhus är vår partner i händelse av personskador. Vi gör upp en vårdplan åt dig, med hjälp av vilken du tillfrisknar och kan återgå till arbetet så fort som möjligt. Pohjola Sjukhus har fem sjukhus runtom i Finland: i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg. Du får helhjärtad hjälp och vård, oberoende av om det är fråga om olycksfall, sjukdom eller arbetshälsa.

En lång historia som stöd för yrkestrafiken

Genom årtiondena har A-försäkring varit ett bolag som specialiserat sig på behoven hos bilister och inom yrkestrafik och som identifierar branschernas särdrag.

Automobilisternas Försäkrings Ab inledde sin verksamhet 1932 genom att sälja lagstadgade trafikförsäkringar till yrkeschaufförer. De första frivilliga försäkringarna för tryggande av yrkestrafikens vardag infördes i sortimentet 1935, varefter det utökades årligen. Automobilisternas Försäkrings Ab finansierade även anskaffning av inventarier.

I skadebeskrivningar från 1930-talet syns orosmomenten inom trafiksäkerheten: brådska och oerfarenhet bland förarna beroende på bilbeståndets snabba tillväxt. På 1960-talet ledde förarnas oerfarenhet igen till utmaningar då antalet personbilar i privat ägo i trafiken ökade. Under 1980-talet uppkom en ny term i försäkringsdiskussioner: riskhantering.

Under årens lopp ändrades Automobilisternas Försäkrings Ab till Automobilisternas Ömsesidiga Försäkringsbolag. I slutet av 1980-talet blev A-Försäkring ett inarbetat varumärke. Pohjola-Gruppen köpte A-Försäkring 2002 och bolagsformen ändrades till aktiebolag igen. År 2005 köpte OP Gruppen Pohjola-koncernen, varvid A-Försäkring Ab blev en del av OP gruppen.

Nu har A-Försäkring och yrkestrafiken bakom sig en gemensam historia på mer än 80 år, och A-Försäkring kan fortfarande stolt konstatera sig vara en partner i vardagen för yrkestrafiken. Som en del av OP Gruppen erbjuder A-Försäkring heltäckande lösningar som underlättar vardagen för företagare och företag inom yrkestrafik.

Samarbete med förbund inom yrkestrafik

Vi har också ett nära samarbete med förbund inom yrkestrafik, för att våra produkter och tjänster ska svara mot ditt företags behov också i framtiden.

Som medlem av ett intressebevakningsförbund för företag inom yrkestrafik får ditt företag tillgång till ett nätverk av experter, som känner till branschen för just ditt företag. Medlemmar får också betydande förmåner gällande produkter och premier.