Edustajiston vaalit

Som ägarkund kan du påverka!

Nya ledamöter till fullmäktige i din andelsbank väljs i november 2021. Som ägarkund kan du vara med och välja fullmäktige för din andelsbank och påverka hur ägarkundernas röst hörs i andelsbankens förvaltning. Genom att kandidera och rösta kan du påverka.

Fullmäktigevalet förrättas som majoritetsval, där de kandidater som fått flest röster väljs till fullmäktige. Till andelsbankens fullmäktige väljs 50 representanter för ägarkunderna. 

I valet 4–17.11 kan du rösta och påverka sammansättningen av fullmäktige i din bank. Alla ägarkunder som har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 har rätt att rösta.

Viktiga datum:

  • Anmäl dig som kandidat 16.8–10.9.2021
  • Kandidattestet öppnas 1.11.2021
  • Rösta 4–17.11.2021
  • Valresultatet offentliggörs 30.11.2021

Kontakta oss gärna om du har frågor om valet eller om du vill anmäla dig som kandidat eller lämna in en stödförklaring per post. 

Kontaktperson för valet: Jens Björknäs, jens.bjorknas@op.fi, tfn 010 256 3717

I fullmäktige behöver vi aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin egen sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör.

Du har kunnat anmäla dig som kandidat 16.8–10.9.2021.

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera.

Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post.

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen.

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har inte heller kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågått och de fem år som följer efter att uppdraget upphört.

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller rätt att anmäla sig som kandidat.  

Röstningen i fullmäktigevalet sker 4–17.11.2021. Före valet får de ägarkunder som använder nättjänster ett meddelande som berättar om deras rösträtt. Meddelandet kan läsas i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Dessutom kan de som använder nättjänsten läsa röstningsanvisningarna i tjänsten op.fi innan de övergår till den elektroniska valtjänsten.

Övriga ägarkunder får information om sin rösträtt, röstningsanvisningar och annat material för röstningen med ett brev per post.

Rösträtt har alla ägarkunder som har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021.

Vi hoppas att så många av våra ägarkunder som möjligt ska låta sin röst påverka i det här valet.

Det är av största vikt för oss att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och försiktigt.

När det kommer till kritan är både vi finländare och Finland gjorda av segt virke. Vi samarbetar i besvärliga och svåra situationer för det gemensamma goda. Tillsammans kan vi nå nya höjder.

Vi i OP Gruppen vill främja grunderna för livets rikedomar: ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för hela Finland. OP har alltid och kommer alltid att bry sig om vår gemensamma framtid. Tillsammans med våra två miljoner ägarkunder har vi styrka att ta ansvar och agera.

I din andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. De godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet. I fullmäktige är det också möjligt att skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.