Edustajiston vaalit

Ägarkund, din röst har hörts!

Ägarkunderna röstade i fullmäktigevalet 4–17.11.2021 och ett nytt fullmäktige har nu valts för Vasa Andelsbank. I Vasa Andelsbanks fullmäktigeval gavs 2790 röster och röstningsprocenten var 10,48%.

Tack till alla som kandiderade och röstade. Vi sätter värde på att våra ägarkunder vill vara med och påverka andelsbankens framtid.

 

Till Vasa Andelsbanks fullmäktige valdes följande 50 representanter.

Valresultatet

Ledamöter Röstantal
Frostdahl Steven 132
Moisio Harri 128
Backström Jenny 127
Österberg Mikael 121
Laitinen Veli-Matti 85
Lillbacka Gunilla 83
Snickars Johan 79
Holmgren Benneth 78
Koski Marika 76
Ahlberg Marlene 74
Skarper Johanna 70
Esch Michaela 69
Hietikko Harri Viljami 62
Nedergård Patrik 60
Rönn-Liljenfeldt Maria 58
Ek Maj-Gun 56
Nordmyr Johan 55
Lönnqvist Yvonne 53
Nylund Mia 52
Nyholm Tommy 50
Söder Magdalena 47
Envik Guy 46
Eklund Rabbe 45
Kengo Anna 45
Haga Jesper 44
Berg Håkan 43
Eriksson Björn 40
Sjöholm Markus 39
Koski Antti 39
Järnström Maria 39
Sandås Jan-Ole 38
Åhman Glenn 38
Malkamäki Antti 38
Linden Kenneth 37
Fågelbärj Henrik 34
Nyholm Torbjörn 34
Nygård Kjell 33
Ivars Susanne 31
Snellman Niclas 31
Edsback Tommy 28
Suomi Martti 27
Aro Erkki 27
Kaustinen Juha 26
Nylund Kenneth 26
Åberg Lasse 25
Forsén Marja 25
Mäenpää Raimo 22
Ekholm Andreas 22
Jaatinen Jukka 21
Backlund-Enges Susanna 20

 

Ersättare Röstantal
Holmlund Helena 19
Palmberg Christian 19
Dahlbo Juha 19
Gunell Teijo 19
Reinikainen Pertti 18

 

Vi gratulerar de nya fullmäktigeledamöterna.

Kontakta oss om du har frågor om valet.

Kontaktperson för valet: Jens Björknäs, jens.bjorknas@op.fi, tfn 010 256 3717

Röstningen i fullmäktigevalet inföll 4.11 kl. 8.00–17.11 kl. 16.00.

Antalet kandidater i årets fullmäktigeval var 70.

Rösträtt i det här valet hade alla ägarkunder som anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som ännu när röstningen började var ägarkunder.

Varje röstberättigad ägarkund hade vid en röst vid valet och ägarkunden kunde rösta på endast en kandidat.

Vårdnadshavarna kunde tillsammans utöva en minderårigs rösträtt. Därför kunde inte en minderårig rösta via valtjänsten fastän hen skulle ha haft nättjänstkoder.

Intressebevakaren kunde utöva en intressebevakads rösträtt.

Rösträtten för ett företag eller samfund utövades av en person som har rätt att företräda företaget eller samfundet.

I fullmäktige behöver vi aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin egen sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör.

Du har kunnat anmäla dig som kandidat 16.8–10.9.2021.

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera.

Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post.

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen.

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har inte heller kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågått och de fem år som följer efter att uppdraget upphört.

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller rätt att anmäla sig som kandidat.  

När det kommer till kritan är både vi finländare och Finland gjorda av segt virke. Vi samarbetar i besvärliga och svåra situationer för det gemensamma goda. Tillsammans kan vi nå nya höjder.

Vi i OP Gruppen vill främja grunderna för livets rikedomar: ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för hela Finland. OP har alltid och kommer alltid att bry sig om vår gemensamma framtid. Tillsammans med våra två miljoner ägarkunder har vi styrka att ta ansvar och agera.

I din andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. De godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet. I fullmäktige är det också möjligt att skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.