Vaasan Osuuspankki pankin kuva

Välkommen

Vi är den ledande lokalbanken på den Österbottniska kustremsan. Våra drygt 90 anställda med gediget kunnande inom bank- och försäkringsbranschen bedriver verksamhet i 7 kontor från Närpes till Nykarleby, dessutom erbjuder vi omfattande nät-, mobil- och telefonservice .

Vi erbjuder alla finanstjänster:

  • skötsel av dagliga penningärenden från betalrörelse till kort
  • krediter och lån för olika behov
  • lösningar för sparande och placeringar
  • försäkringar för dig, din familj och din egendoms säkerhet
  • OPKK Vasa:s fastighetsförmedlingstjänster
  • juridiska tjänster för sitauationer som berör familjen, beskattning och fastighetsaffärer
  • individuell förmögenhetsförvaltning i OP Private
  • omfattande företagstjänster från betalrörelse till försäkringar

Vi belönar våra kunder

Vasa Andelsbank är en bank som ägs av sina kunder och utvecklas snabbt.

Vi erbjuder branschens bästa koncentreringsförmåner, i första hand det värdefulla bonussystemet. År 2018 fick våra kundägare OP-bonus för 2,4 miljoner euro, som användes för att betala t.ex. bankens serviceavgifter och försäkringsräkningar.

I slutet av år 2018 hade vi sammanlagt 50 600 kunder. Ägarkundernas antal var 24 400.

Vi står på en stabil grund

Vår verksamhet styrs av en stabil värdegrund: människonärhet, ansvarsfullhet och framgång tillsammans. Vår grunduppgift är att med hjälp av vår starka soliditet och effektivitet skapa ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och vårt verksamhetsområde.

På kommande. Vi bygger upp den nya OP-nättjänsten stegvis. Bolagsstyrningssystemet är ännu under arbete. Vi ger gärna tilläggsupplysningar.

Här kan ni bekanta er med Vasa Andelsbanks historia. Banken har själv publicerat två historiker, den första år 2008, som behandlade bankens första 70 år, som skrevs av Stig Björkas. Den andra publicerades till 80-årsjubileumets ära och där behandlas förändringarna som skett under åren 2008-2018, som författare fungerade Marita Bagge. Förutom dessa har det också gjorts en historik om Nykarlebynejdens andelskassor, från tiden innan dom fusionerades med Vasa Andelsbank, den historiken har skrivits av Leif Sjöholm.