Vaasan Osuuspankki pankin kuva

Välkommen

Vi är den ledande lokalbanken på den Österbottniska kustremsan. Våra drygt 90 anställda med gediget kunnande inom bank- och försäkringsbranschen bedriver verksamhet i 8 kontor från Sideby till Nykarleby, dessutom erbjuder vi omfattande nät-, mobil- och telefonservice .

Här kan ni bekanta er med Vasa Andelsbanks historia. Banken har själv publicerat två historiker, den första år 2008, som behandlade bankens första 70 år, som skrevs av Stig Björkas. Den andra publicerades till 80-årsjubileumets ära och där behandlas förändringarna som skett under åren 2008-2018, som författare fungerade Marita Bagge. Förutom dessa har det också gjorts en historik om Nykarlebynejdens andelskassor, från tiden innan dom fusionerades med Vasa Andelsbank, den historiken har skrivits av Leif Sjöholm.