Maatalousyrittäjä kävelee ulkona lasten kanssa

Kattava turva maatalousyrittäjälle

Kaikki mitä tarvitset terveytesi, työkykysi ja taloutesi turvaamiseen

Jokainen päivä on maatilalla tärkeä ja ikäviin yllätyksiin kannattaa varautua. Kattava maatalousyrittäjän turva täydentää Melan tarjoamaa vakuutusturvaa ja takaa sinulle nopean ja laadukkaan hoidon tapaturmien ja sairauksien varalle. Ratkaisuehdotuksemme tarjoaa sinulle myös taloudellista turvaa, jolla varmistat toimeentulosi.

Miten ratkaisuehdotuksemme täydentää Melan vakuutusturvaa?

Maatalousyrittäminen on riskialtista työtä, ja sen vuoksi kannattaa järjestää työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuoltopalveluita täydentävä Terveysturva-hoitokuluvakuutus varmistaa, että pääset nopeasti hoitoon tapaturman tai sairauden yllättäessä ja töihin paluu on mahdollisimman tehokasta. Ratkaisuehdotuksemme sisältää myös matkavakuutuksen työ-ja lomamatkojen turvaksi täydentämään työ-ja vapaa-ajan vakuutuksia.

Maatalousyrittäjän Täysturva tarjoaa sinulle myös toimeentulo- ja ansioturvan, ja täydentää eläketurvaasi työkyvyttömyyden sattuessa. Työkyvyttömyysvakuutus ja henkivakuutus turvaavat lainanmaksukykysi sekä perheesi toimeentulon.

Maatalousyrittäjän eläkelaitos (Mela) tarjoaa yrityksellesi kattavan vakuutusturvan, jota maatalousyrittäjän täysturvan ratkaisut täydentävät. Maatalousyrittäjän työeläke (MyEL) on sosiaaliturvasi perusta. Maatalousyrittäjän tapaturmavakuutus (MATA) on puolestaan lakisääteinen vakuutus maataloustyössä sattuneiden tapaturmien ja ammattitautien varalle. MATA on automaattisesti voimassa pakollisen MyEL-vakuutuksen rinnalla. Suosittelemme, että turvaat myös vapaa-aikasi kattavalla vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella (vapaa-ajan MATA).

Huolehdi, että vakuutusturvasi Maatalousyrittäjän eläkelaitoksessa (Mela) on ajan tasalla. Muista myös kertoa lisäelinkeinon työtulot Melaan.


Mikäli sinulla on elinkeinoverolain mukaista sivuelinkeinotoimintaa, tulee sinun vakuuttaa sivuelinkeinon työaika erikseen Yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Muista vakuuttaa myös vapaa-aika!

Tutustu Yrittäjän tapaturmavakuutukseen

Tapaturma ja sairaus voi yllättää matkalla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yrityksen matkavakuutuksen avulla saat nopean avun erilaisiin matkalla tapahtuviin vahinkoihin, esimerkiksi sairastumistapauksiin. Matkavakuutus turvaa myös yrityksesi taloutta vahingon sattuessa.

Työterveyshuollon järjestäminen ei ole maatalousyrittäjille lakisääteistä, mutta suositeltavaa. Myös sinä hyödyt säännöllisestä terveyden seurannasta ja työskentelyolosuhteiden arvioinnista. Tee siis työterveyshuoltosopimus tai järjestä itsellesi ainakin säännöllinen terveydenseuranta.

Terveysturvalla varmistat, että saat nopeasti apua ja palaat mahdollisimman pian takaisin töihin. Suosittelemme, että valitset Terveysturvasi laajuudeksi Ekstra Terveysturvan, joka sopii maatalousyrittäjien hoitokuluvakuutukseksi. Se kattaa yleis- ja erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon hoitokuluja. 

Työkyvyttömyysvakuutus antaa sinulle turvaa ohimenevän tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Lisäksi se pienentää yrittäjän taloudellisia riskejä ja turvaa yritystoimintasi jatkuvuutta.

Henkivakuutus auttaa omaisiasi ja yritystäsi selviytymään kriisitilanteessa, jos jotain tapahtuu. Henkivakuutus turvaa myös yrityslainojen vakuutena olevaa henkilökohtaista omaisuuttasi.

Maatilavakuutus
Ilmoittaudu webinaariin!
Maatilavakuutukset
Turvaa maatilasi omaisuus ja toiminta.
MYEL-vakuutus
Pakollisen MYEL- ja MATA-vakuutuksen lisäksi sinun kannattaa varmistaa, että riskit on katettu riittävillä vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla.