Vastuullisen sijoittamisen rahastot

Me OPssa uskomme, että vastuullisesti toimivilla yrityksillä on parhaat edellytykset pärjätä tulevaisuuden haasteiden edessä. Pitkässä juoksussa vastuulliset toimintatavat tarjoavat yritykselle kilpailuetua, ja näin ollen niiden noudattaminen on myös sijoittajien etujen mukaista. Sijoituskohteiden kestävän kehityksen huomioiminen merkitsee kestävämpää yritystoimintaa, ja tämä osaltaan edesauttaa sijoittajien tavoitteiden toteutumista.

Sijoituskohteiden kestävän kehityksen huomioiminen merkitsee kestävämpää yritystoimintaa. Tämä edesauttaa osaltaan myös sijoittajien tavoitteiden toteutumista.

Säästämällä voi vaikuttaa

OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuu sekä asiakkaiden toiveiden mukaiset eettiset näkökulmat että helppo ja vaivaton säästäminen. Rahaston varoista osa sijoitetaan osakkeisiin ja osa korkosijoituksiin, mikä tasaa riskiä suhteessa pelkkiin osakkeisiin verrattuna.

Älä makuuta rahoja tilillä vaan laita ne poikimaan hyvää

Vastuulliseen tuoteperheeseemme kuuluu OP-Kestävä Maailma -rahaston lisäksi useampi osakemarkkinoille keskittyviä teemarahasto. Rahastoissa näemme pitkällä aikavälillä erinomaista kasvupotentiaalia.

Sijoituskohteiden valinnassa korostuvat tuotteet ja palvelut, joilla on ratkaiseva rooli erilaisten maailmanlaajuisten uhkakuvien torjunnassa. Kyseessä voivat olla ympäristöön liittyvät tai sosiaaliset uhkakuvat. Näistä esimerkkeinä ilmastonmuutos tai humanitaariseen kriisiin johtava ruoan tai juomaveden puute.

Rahastojen varat sijoitetaan pääosin osakkeisiin ja niihin sijoittavan tuleekin sietää osakemarkkinoille tyypillistä arvonvaihtelua.

OP- Kestävä Maailma

OP Kestävä Maailma huomioi valinnoissaan eettiset periaatteet.

OP-Ilmasto

OP-Ilmasto sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä.

OP-Puhdas Vesi

OP-Puhdas Vesi rahastoon sijoittamalla vaikutat globaaliin vesikriisin ratkaisemiseen.

OP-Vähähiilinen Maailma

OP-Vähähiilinen Maailma sopii vähähiilistä sijoitusvaihtoehtoa etsivälle.