Nainen puhuu mikrofoniin luurit korvilla.

Använd OP-nättjänsten

OP-nättjänsten är en nätbank med full service där du också kan sköta dina försäkringar.

OP-nättjänsten är en mångsidig hjälpreda i det dagliga livet och en av de mest anlitade nättjänsterna i Finland. Då du använder op.fi behöver du besöka Andelsbankens kontor endast för att hämta nya nättjänstkoder eller för att underteckna dokument.

I op.fi kan du till exempel

  • hålla nätmöten med bankens expert eller diskutera med experten i chatten
  • be banken ringa dig eller boka tid för ett personligt möte
  • betala dina räkningar och följa upp dina kontotransaktioner
  • sköta försäkringar och lån
  • få närmare information om bankens produkter och tjänster
  • söka uppgifter om bank- och försäkringsärenden samt följa med ekonominyheter.

Op.fi fungerar också i datorplattor och smarttelefoner. Pröva på att sköta dina dagliga affärer med OP-mobilen som vi utvecklat för de här apparaterna.

Håll möte på nätet eller be våra experter om hjälp

Du får personlig betjäning av våra experter också på op.fi. Du kan ta kontakt via chatten eller be oss ringa dig. Pröva också på nätmötet: du kan träffa vår expert via op.fi till exempel i placerings-, låne- eller försäkringsfrågor. Vi erbjuder nätmötestider också kvällar eller t.ex. lunchtid.

Du får OP-nättjänsten genom att komma till kontoret och ingå ett nättjänstavtal. Samtidigt får du egna nättjänstkoder.

Vad behöver du för att använda OP-nättjänsten? webbläsare, cookie, JavaScript, SSL-skydd

OP-nättjänsterna använder krypterad HTTPS-förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. Webbläsarna som OP-nättjänsterna stöder använder automatiskt den TLS-kryptering som HTTPS-förbindelsen kräver.

Kontrollera att du alltid använder en webbläsare som stöds av nättjänsterna. Uppdatera webbläsaren vid behov.