Euronippu

Penninghanteringstjänsterna effektiviserar hanteringen av kontanter

Betalar ditt företags kunder sina inköp med kontanter? Med OPs penninghantering behandlar du lätt kontanter.

Många kunder betalar fortfarande sina inköp kontant, och ofta vill köpmännen att det ska vara så enkelt som möjligt att handskas med kontanter. Med OPs effektiva och trygga penninghanteringstjänster blir hanteringen av kontanter både enklare och säkrare.

OPs tjänster för penninghantering är ett bra sätt att effektivisera och förenkla ditt företags hantering av kontanter. En välskött penninghantering gör det tryggare att handskas med kontanter och minskar riskerna för missbruk samt den arbetstid som går åt till behandling och utredning.

Till tjänsterna för penninghantering hör redovisning av dagskassa och växeltjänster. För att effektivisera dem rekommenderar vi en direkttransporttjänst.

Försäkra dig om de bästa lösningarna för penninghantering för ditt företag!

Med hjälp av tjänsterna för elektronisk betalning sköter du företagets betalningar förmånligast. Mottagning av kortbetalningar minskar hanteringen av kontanter, riskerna i anslutning till den och kostnaderna för penninghanteringen. Det är alltid förmånligare för ditt företag att ta emot kortbetalningar än kontanter.

Kontakta oss, så ser vi tillsammans efter vilken helhet som bäst passar ditt företag!

Det bästa alternativet för hanteringen av kontanter är att ingå ett avtal om direkttransport. På så vis blir ditt företags penninghantering både enklare och tryggare. Avtalet om direkttransport ingås med OPs penninghanteringspartner Avarn eller Loomis. Då hämtas dagskassredovisningarna direkt från ditt företag. Samtidigt levereras de växelpengar som ditt företag har beställt på förhand.

Direkttransport lämpar sig för företag av alla storlekar - allt från små kiosker till stora varuhus.

Fördelarna med direkttransport för ditt företag:

  • Flexibilitet: du kan avtala med vår penninghanteringspartner om de avhämtnings- och leveransdagar som passar dig
  • Tidsbesparing: de anställda vid ditt företag sparar arbetstid då de inte behöver hämta växelpengar eller lämna in dagskassaredovisningar
  • Säkerhet: vår partner levererar pengarna direkt till ditt företag och ansvarar för pengarna till dess de har överlåtits. Också riskerna för internt missbruk i ditt företag minskar.

Genom redovisningen av dagskassa sätter ditt företag in kontanterna i euro från försäljningen på sitt konto. Enklast och snabbast sköts redovisningen av dagskassa med hjälp av en direkttransporttjänst. Om du inte använder dig av en direkttransporttjänst, kan redovisningen skötas enkelt i TalletusOtto-automater. Då behöver ditt företag inte förbehandla pengarna, och redovisningen syns genast på kontot. Du kan också lämna redovisningarna i ett fack, som kan vara vår penninghanteringspartners fack, ett Nouto.-fack, som är gemensamt för bankerna eller andelsbankens eget nattfack.

Tips: Redovisa sedlar och mynt som separata redovisningar, eftersom det är förmånligare för ditt företag. Håll gärna kvar mynten som växelpengar i kassan och redovisa dem först när du har fått ihop lite mer av dem.

Om ditt företag använder sig av en direkttransporttjänst, levereras växelpengarna direkt till ditt företag. I annat fall beställer ditt företag själv växelpengarna, beroende på område via Avarns eller Loomis nättjänst, varvid du får färdigt packade växelpengar till det andelsbankskontor som du har valt. Förhandsbeställning av växelpengar via en nättjänst är det förmånligaste sättet för ditt företag att skaffa växelpengar.

Via våra samarbetspartners nättjänster får ditt företag avgiftsfritt tillgång till alla bastjänster för hanteringen av kontanter. I nättjänsterna kan du t.ex. beställa växelpengar, anmäla dagskassaredovisningar, följa upp ditt företags kontanttrafik samt skapa rapporter.