Med OP:s kontanthanteringstjänster effektiviserar du företagets hantering av kontanter

Vi hjälper ditt företag att få in kontanterna på företagets konto så smidigt som möjligt.

Flera sätt att sätta in kontanter

Många kunder betalar fortfarande inköp kontant, och hanteringen av kontanter ska vara så enkel och säker som möjligt för köpmannen. OP:s kontanthanteringstjänster lämpar sig för företag och föreningar av alla storlekar. En välskött kontanthantering ökar säkerheten vid hanteringen av kontanter och minskar riskerna för missbruk samt den arbetstid som går åt till hantering och utredning. 

Till våra kontanthanteringstjänster hör dagskassaredovisningar på företagets konto och en växeltjänst. För att effektivisera dem rekommenderar vi direkttransport av pengarna direkt till ditt företags verksamhetsställe. Via en nättjänst som tillhandahålls av OP:s kontanthanteringspartner anmäler du redovisningar och beställer på förhand de växelpengar som behövs. OP:s samarbetspartner inom kontanthantering är Nokas och Loomis.

Effektivisera ditt företags kontanthantering med ett direkttransportavtal

Det bästa alternativet för hanteringen av kontanter är att ingå ett avtal om direkttransport. På så vis blir ditt företags kontanthantering både enklare och säkrare. Direkttransport passar företag av alla storlekar. Dagskassaredovisningarna hämtas direkt från ditt företags verksamhetsställe och samtidigt levereras de förhandsbeställda växelpengarna till ditt företag. Avtalet om direkttransport ingås direkt med OP:s kontanthanteringspartner Nokas eller Loomis. 
 
Fördelarna med direkttransport för ditt företag: 

  • Flexibilitet: du kan avtala med vår kontanthanteringspartner om avhämtnings- och leveransdagar som passar dig
  • Tidsbesparing: de anställda vid ditt företag sparar arbetstid då de inte behöver hämta växelpengar eller lämna in dagskassaredovisningar
  • Säkerhet: vår partner levererar pengarna direkt till ditt företag och ansvarar för pengarna tills de har överlåtits. Också riskerna för internt missbruk i ditt företag minskar.

Lämna in dagskassaredovisningarna i ett nattfack i ditt område

Du kan också lämna redovisningarna i ett nattfack, där de hämtas för uppräkning. Facket kan vara andelsbankens nattfack eller vår kontanthanteringspartners fack.

Redovisningarna hämtas från nattfacket för uppräkning och redovisas sedan på ditt företags konto. För att börja använda kontanthanteringstjänsten måste du ingår ett avtal om penninghantering i din andelsbank. Bankens experter berättar var du kan lämna redovisningarna för avhämtning och var du hämtar beställda växelpengar. Prissättningen av kontanthanteringen bestäms enligt den gällande servicetariffen.

Du behöver säkerhetspåsar för redovisningarna. Du kan fylla i redovisningsanmälan i vår kontanthanteringspartners nättjänst eller på papper. När du gör redovisningsanmälan i vår kontanthanteringspartners nättjänst, behöver du inte skriva ut redovisningsblanketten för säkerhetspåsen.

Säkerhetspåsar och redovisningsblanketter på papper kan skaffas till exempel via OP:s kontanthanteringspartner Loomis Suomi Oy eller Nokas Finland Oy. Mer information om anskaffningen av material får du direkt av Loomis Suomi Oy eller Nokas Finland Oy.

Sätt in kontanter enkelt i en insättningsautomat

I en insättningsautomat kan du göra kontantinsättningar för ditt företag när det passar dig bäst. Du behöver inte förbehandla pengarna, och de går genast in på kontot. 

I TalletusOtto-automater kan du sätta in både sedlar och mynt. I OttoPlus-automater kan du sätta in enbart sedlar. Den största möjliga engångsinsättningen på ditt företags konto med OP-Visa Business Card är 5 000 euro. För kontantinsättningar i automat debiteras en serviceavgift enligt servicetariffen.

På olika håll i Finland finns totalt över 350 insättningsautomater. Automaterna ägs av Automatia.

Beställ enkelt växelpengar till företagets kassa via nättjänsten för kontanthantering

Om ditt företag använder en direkttransporttjänst, levereras växelpengarna direkt till ditt företags verksamhetsställen.  
 
I annat fall beställer ditt företag själv växelpengarna, beroende på område via Nokas eller Loomis nättjänst för kontanthantering, så att du får de färdigt packade växelpengarna till det andelsbankskontor som du har valt. Förhandsbeställning av växelpengar via en nättjänst är det förmånligaste sättet för ditt företag att skaffa växelpengar. Koderna för nättjänsten för kontanthantering får du när du har ingått avtalet om penninghantering. 

Kontakta oss, så ser vi tillsammans efter vilken helhet som bäst passar ditt företag!

Kontakta oss