OP Business Debit

Betala företagets anskaffningar enkelt direkt från kontot som har anslutits till kortet. Du kan använda kortet som betalkort, redovisningskort och automatkort. Du kan använda det i Finland och utomlands.

-

 • Följ upp kostnaderna enkelt

  Du följer upp alla inköp, kontantuttag och insättningar med kortet via kontoutdraget. Leveranstidpunkten för kontoutdraget väljer du själv. Om ditt företag har ett nättjänstavtal ser du korttransaktionerna också i tjänsten op.fi.

 • Många kort - individuell dispositionsrätt

  Du kan ansluta flera kort till samma konto. Vid behov skräddarsyr vi dispositionsrätten, användningssätten och bruksgränserna skilt för varje kort. Till exempel så att det går att använda ett visst kort endast för redovisningar i automater.

 • Snabb och smidig penninghantering

  Med kortet kan du redovisa dagskassor i insättningsautomater vilken tid som helst på dygnet. Insättningar i automater registreras genast på kontot 

   

Pris

Kortets pris är 2,75 euro/månad.

Betalning och kontantuttag

 • Debit-funktion. Inköp och kontantuttag debiteras direkt från det konto som anslutits till kortet.
 • Betala i Finland och utomlands.
 • Ta ut kontanter i Otto.-automater och i Visa-automater.
 • Anslut ditt kort till Pivo, Apple Pay eller Google Pay och betala behändigt med din smartenhet, var du än är.

Säkerhet

 • Med kortet betalar du tryggt också på nätet via tjänsten Visa Secure.
 • Det går att skräddarsy individuella bruksgränser för varje kort.

Så här skaffar du OP Business Debit

 1. Ring företags kundtjänst 0100 05151 (mån-fre kl. 8-16). Kontaktinformation till kundtjänsten för företagskunder
 2. Välj alternativ "Service på svenska" (alternativ 6) > välj alternativ "Kort, kortbetalningar och fakturering" (alternativ 1)
 • Ifall ett kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för OP Business Debit-kortet.
 • Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
 • Säkerhetsgränserna kan ändras i telefon tjänst eller på andelsbankens kontor.
 • De nya gränserna träder i kraft genast.
 • Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsgränserna enligt behov.

Visa Secure är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. I tjänsten identifieras både köpmannen och köparen tillförlitligt. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsten på symbolen Visa Secure. 

Då du betalar dina inköp på nätet via tjänsten Visa Secure överförs du i betalningsskedet till OP-nättjänsten. Du kvitterar inköpen med Mobilnyckeln i OP-företagsmobilen eller OP-mobilen via en skyddad nätförbindelse. Du kan också använda OP:s nättjänstkoder och nyckeltalslistan, varvid du får ett textmeddelande om tilläggsbekräftelse i din mobil. Identifieringen förutsätter att kortinnehavarens aktuella telefonnummer har meddelats OP.  

Om du inte har OP:s nättjänstkoder, kan du godkänna inköpet med Mobilnyckeln i OP-mobilen. Du kan ta i bruk Mobilnyckeln i OP-mobilen med din banks koder. Tjänsten medför inga extra kostnader. 

Ytterligare information: 

Nätbetalningar med kreditkort – nätbetalningar >

Så här fungerar Mobilnyckeln utan OP:s koder >

Börja betala mobilt Apple Pay, Google Pay och Pivo

Anslut ditt kort till Apple Pay, Google Pay eller Pivo. De är betalningsappar med vilka du kan betala såväl i appar som på nätet genom att endast använda din smartenhet. Du behöver varken ditt kort eller kortuppgifterna när du betalar.

Med Apple Pay och Google Pay kan du betala kontaktlöst, alltså genom att föra din smartenhet intill betalterminalen, också då inköpen överskrider 50 euro.

Läs mer om mobilbetalning

Ett företagskonto med kredit ger ditt företag driftskapital som du kan använda enligt behov upp till ett avtalat maximibelopp, dvs. limiten.

Välj det lämpligaste sättet att sköta och följa upp ditt företags bank- och försäkringsärenden. Ditt företags system, verksamhetens art och t.ex. faktureringsmängderna inverkar på vilken kanal som är den lämpligaste för skötseln av dina ärenden.

Har ett kort som används i ditt företag försvunnit? Kontakta vår spärrtjänst så fort som möjligt.

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp.