Hymyilevä mies puku päällä

OP-Visa Business Card

Smidiga dagliga betalningar för ditt företag.

OP-Visa Business Card är ett internationellt betal- och automatkort för företag. Med kortet hanteras företagets inköp snabbt och smidigt.

Med OP-Visa Business Card betalar du företagets inköp från det konto som anslutits till kortet. Du kan ansluta flera OP-Visa Business Card-kort till samma företagskonto. Kortet lämpar sig för ditt företag, om det inte behöver betaltid eller kredit för att betala inköp.

Fördelarna för ditt företag:

  • Du kan följa korttransaktionerna från ett kontoutdrag, vars leveranstidpunkt du bestämmer själv.
  • Du kan granska korttransaktionerna också i nättjänsten då ditt företag har ingått ett nättjänstavtal i den egna andelsbanken.
  • Vi skräddarsyr vid behov dispositionsrätten till kortet, möjligheterna att använda det och bruksgränserna skilt för varje anställd vid ditt företag.

Du kan använda kortet i Finland och utomlands i affärer som tar emot betalningar med Visa, samt lyfta kontanter i Otto.-automater i Finland och Visa-automater utomlands. Du kan använda kortet även för inköp på nätet. De betalningar och kontantuttag som gjorts med kortet debiteras ditt företags bankkonto direkt.

  • Ifall ett kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för OP-Visa Business Card-kortet.
  • Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
  • Säkerhetsgränserna kan ändras i telefon tjänst eller på andelsbankens kontor.
  • De nya gränserna träder i kraft genast.
  • Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsgränserna enligt behov.

Verified by Visa är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. Tjänsten baserar sig på engångsidentifiering och det krävs ingen separat ibruktagning. Observera att kortinnehavarna till OP-Visa Business Card inte kan identifiera sig med sina nättjänstkoder.

Då du gör inköp med företagets kort får du ett textmeddelande i din mobil med ett engångslösenord för auktorisering av betalningen.  Mata in engångslösenordet i nätvisningen för att bekräfta betalningen. Tjänsten medför inga extra kostnader för kortinnehavaren.

Om ditt företag inte har meddelat OP kortinnehavarens telefonnummer, lyckas identifieringen inte. Du kan kontrollera telefonnumret i visningen Verified by Visa då du gör inköp på nätet.

Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsterna på symbolen Verified by Visa.

Ett företagskonto med kredit ger ditt företag driftskapital som du kan använda enligt behov upp till ett avtalat maximibelopp, dvs. limiten.

Välj det lämpligaste sättet att sköta och följa upp ditt företags bank- och försäkringsärenden. Ditt företags system, verksamhetens art och t.ex. faktureringsmängderna inverkar på vilken kanal som är den lämpligaste för skötseln av dina ärenden.

Har ett kort som används i ditt företag försvunnit? Kontakta vår spärrtjänst så fort som möjligt.

På de här sidorna finns anvisningar och tips om hur man tryggt använder kort.

Kortet beviljas av OP-Kortbolaget Abp.