business-debit

OP Business Debit

Betala företagets anskaffningar enkelt direkt från kontot som har anslutits till kortet. Du kan använda kortet som betalkort, redovisningskort och automatkort. Du kan använda det i Finland och utomlands.

-

 • Följ upp kostnaderna enkelt

  Du följer upp alla inköp, kontantuttag och insättningar med kortet via kontoutdraget. Leveranstidpunkten för kontoutdraget väljer du själv. Om ditt företag har ett avtal om OP:s företagstjänstkod ser du korttransaktionerna också i tjänsten op.fi.

 • Många kort - individuell dispositionsrätt

  Du kan ansluta flera kort till samma konto. Vid behov skräddarsyr vi dispositionsrätten, användningssätten och bruksgränserna skilt för varje kort. Till exempel så att det går att använda ett visst kort endast för redovisningar i automater.

 • Snabb och smidig penninghantering

  Med kortet kan du redovisa dagskassor i insättningsautomater vilken tid som helst på dygnet. Insättningar i automater registreras genast på kontot 

   

Pris

Kortets pris är 3,5 euro/månad.

Betalning och kontantuttag

 • Debit-funktion. Inköp och kontantuttag debiteras direkt från det konto som anslutits till kortet.
 • Betala i Finland och utomlands.
 • Ta ut kontanter i Otto.-automater och i Visa-automater.
 • Anslut ditt kort till Apple Pay eller Google Pay och betala behändigt med din smartenhet, var du än är.

Säkerhet

 • Med kortet betalar du tryggt också på nätet via tjänsten Visa Secure.
 • Det går att skräddarsy individuella bruksgränser för varje kort.

Så här skaffar du OP Business Debit

 •  Om du har OP:s koder, kan du själv välja PIN-kod för ditt Business Debit-kort i tjänsten op.fi när kortet ska förnyas. Du kan se och ändra dina kortuppgifter genom att gå till sidan Mina kort, välja det kort du vill ändra och sedan gå till Inställningar och uppgifter.  
 • Du får ett meddelande till OP:s digitala tjänster när ditt kort ska förnyas. Du kan göra ändringar avgiftsfritt inom två veckor från avsändningsdatumet för meddelandet. För en ändring som görs efter det debiteras en serviceavgift enligt tariffen.  

.

 • Ifall ett kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för OP Business Debit-kortet.
 • Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
 • Säkerhetsgränserna kan ändras i telefon tjänst eller på andelsbankens kontor.
 • De nya gränserna träder i kraft genast.
 • Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsgränserna enligt behov.
 • Det går inte att ändra säkerhetsgränserna i OP:s digitala tjänster.

Visa Secure är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. I tjänsten identifieras både köpmannen och köparen tillförlitligt. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsten på symbolen Visa Secure. 

Då du betalar på nätet via tjänsten Visa Secure bekräftar du dina inköp via en krypterad förbindelse med Mobilnyckeln i OP-mobilen eller med nyckeltalslistan. Då du bekräftar med nyckeltalslistan får du en tilläggsbekräftelse som textmeddelande till det telefonnummer som anslutits till din kod. Identifieringen förutsätter att kortinnehavarens aktuella telefonnummer har meddelats OP.

Om du inte har OP:s koder kan du bekräfta dina kortinköp på nätet med Mobilnyckeln. Du får tillgång till Mobilnyckeln för kortinköp i OP-mobilen med en annan banks koder. Tjänsten medför inga extra kostnader. 

Ytterligare information: 

Nätbetalningar med kreditkort – nätbetalningar >

Så här fungerar Mobilnyckeln utan OP:s koder >

Börja betala mobilt Apple Pay och Google Pay

Anslut ditt kort till Apple Pay eller Google Pay. De är betalningsappar med vilka du kan betala såväl på nätet som i appar genom att endast använda din smartenhet. Du behöver varken ditt kort eller dina kortuppgifter när du betalar. Med Apple Pay och Google Pay kan du betala kontaktlöst också inköp på över 50 euro.

OP Business Debet-kortet kan läggas till med OP:s privatkundens koder. Tillägget kan göras i OP-mobilen eller Apple Wallet/Google Wallet genom att bekräfta tillägget via OP-mobilen.

Apple Pay och Google Pay kan inte tas i bruk med OP Företagstjänstkod. Om kortet endast är beviljat för insättningsbruk och inte används för betalning, är det inte möjligt att använda Apple Pay/Google Pay med kortet.

Ett företagskonto med kredit ger ditt företag driftskapital som du kan använda enligt behov upp till ett avtalat maximibelopp, dvs. limiten.

Välj det lämpligaste sättet att sköta och följa upp ditt företags bank- och försäkringsärenden. Ditt företags system, verksamhetens art och t.ex. faktureringsmängderna inverkar på vilken kanal som är den lämpligaste för skötseln av dina ärenden.

Har ett kort som används i ditt företag försvunnit? Kontakta vår spärrtjänst så fort som möjligt.

 

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp.