Nätbanken för företag

I tjänsten op.fi har du tillgång till mångsidiga banktjänster för företag av alla storlekar.

Sköt dina ärenden när det passar dig bäst

Du kan använda den behändiga tjänsten med dator, datorplatta eller telefon. Det lönar sig att också börja använda OP-företagsmobilen, som är en mobilbank för företagare.

Håll dig uppdaterad om dina kontosaldon och kontotransaktioner

Du är bättre insatt i ditt företags ekonomi och kan förutse förändringar.

Sköt ditt företagets dagliga penningaffärer bekvämt

Du får mångsidiga tjänster. Du kan till exempel göra enskilda och återkommande betalningar, hämta kontoutdrag, sända e-fakturor till dina kunder samt administrera krediter och limiter. 

Sköt ditt företags bankärenden utan telefonsamtal eller kontorsbesök

Du sköter dina bankärenden snabbare då du kan göra mycket själv på nätet.

Mångsidiga op.fi – läs om nätbankens funktioner

I tjänsten op.fi sköter du ditt företags eller din organisations alla bankärenden tryggt och enkelt. Du kan använda tjänsten op.fi med dator, datorplatta eller telefon. Du kan använda nätbanken på finska, svenska och engelska.

I OP:s nättjänst finns bland annat:

Konton och betalningar
 • Du gör SEPA-betalningar och internationella betalningar.
 • Du får verifikatkontoutdrag över ditt företags konton.
 • Du sänder och tar emot material.
 • Du får de intyg över konton, krediter och säkerheter som du behöver för bokslutet.
E-fakturor
 • Du sänder e-fakturor till dina kunder.
 • Du får leverantörsfakturor som e-fakturor.
Krediter
 • Du ser saldona och betalningsplanerna för krediter.
 • Du administrerar krediter och limiter.
Sparande och placering
 • Du köper och säljer fonder och aktier.
 • Du följer värdeutvecklingen för placeringar.
Övriga tjänster
 • Du administrerar dokument för valuta- och derivathandel samt valutaderivat.
 • Du sköter försäkringsärenden.
 • Du administrerar företagets användare och deras åtkomsträttigheter.

 

Så här kan ditt företag börja använda nätbanken

1. Ingå ett Avtal om digital kommunikation för företag.

2. Du kan sköta ärenden antingen med dina nättjänstkoder för privatkunder eller med dina personliga företagstjänstkoder.

Yrittäjä hoitaa pankkiasioitaan OP-yritysmobiilissa.
OP-företagsmobilen
Med hjälp av mobilbanken för företagare får du lätt vardagen att löpa. Läs mer och ladda ner.
Nainen käyttää tietokoneella digitaalisia pankkipalveluita.
Banktjänster på nätet för företag
Vi erbjuder ditt företag flera digitala tjänster som underlättar skötseln av bankärenden.

Företaget utser en systemadministratör för nättjänsten som kan administrera användarna av nättjänsten och deras rättigheter. Du kan fastställa olika rättigheter för olika användare eller ge till exempel en enda användare alla rättigheter, beroende på ditt företags behov.

En person som utsetts till användare kan utföra de åtgärder i tjänsten till vilka hen har beviljats åtkomsträtt. Åtkomsträttigheter kan läggas till såväl på nätet som i andelsbanken.

Användarna kan logga in i tjänsten med sina egna OP-nättjänstkoder eller med sina personliga företagstjänstkoder. Du kan beställa företagstjänstkoder på nätet.

Läs mer och beställ företagstjänstkoder >

De tidigare avtalen OP-nättjänstavtal för företag och Avtal om nättjänsten för företag ändras till Avtal om digital kommunikation för företag under våren 2021. 

Avtalet möjliggör användning av OP:s nättjänster och OP-företagsmobilen också i fortsättningen, och det påverkar inte månadsavgiften för nättjänsten. Kunderna kommer att informeras närmare om ändringen.

Avtal om digital kommunikation för företag allmänna villkor (pdf) >

Allmänna villkor för OP-nättjänster för företag (pdf) >

Allmänna villkor för Nättjänsten för företag (pdf) >