Nättjänstavtal för företag om banktjänster

Välj en lämplig tjänstehelhet enligt ditt företags behov och storlek.

Sköt ditt företags eller samfunds bankärenden tryggt och bekvämt

I nättjänsten sköter du ditt företags eller samfunds bankärenden tryggt, snabbt och bekvämt. Du kan använda op.fi  med dator, datorplatta eller smarttelefon. 

Du kan också sköta alla ditt företags bankärenden behändigt med mobilappen OP-företagsmobilenDu kan logga in i tjänsten med Andelsbankens nättjänstkoder för privatkunder eller dina personliga företagstjänstkoder. OP:s nättjänster för företag fungerar på svenska, finska och engelska.

Du kan ingå i Avtalet om nättjänsten Företagstjänster i Andelsbank. Boka tid.

Välj rätt slags avtal

Mikro- och småföretag 

Ett OP-nättjänstavtal för företag lämpar sig särskilt väl för nätbanksbehov i mikro- och småföretag. I nättjänsten kan du bland annat:

 • sköta ärenden som gäller betalningar och konton
 • skriva ut verifikatkontoutdrag, saldo- och ränteintyg över konton och krediter samt pantförteckningar över säkerheter
 • sammanställa bokslutsmaterial
 • sända och ta emot e-fakturor
 • sända och ta emot material
 • granska värdet på placeringar och lägga order
 • kontrollera saldon och betalningsplaner för krediter
 • sköta försäkringsärenden
 • administrera företagets användare och deras åtkomsträttigheter

Medelstora och stora företag

Avtalet om nättjänsten Företagstjänster riktar sig till medelstora och stora företag, men också mindre företag kan ha nytta av de omfattande nättjänstfunktionerna i det. Du kan bland annat:

 • sköta ärenden som gäller betalningar och konton
 • hantera koncernkontohelheten och göra internationella betalningar
 • ansöka om finansiering i anslutning till leverantörssamarbete
 • administrera krediter och limiter
 • administrera dokument för valuta- och derivathandeln samt valutaderivat
 • hantera bankgarantier
 • sammanställa bokslutsmaterial
 • skriva ut verifikatkontoutdrag, saldo- och ränteintyg över konton och krediter samt pantförteckningar över säkerheter
 • granska finansierings- och reskontraläget för ditt företags factoringlimit i realtid
 • utföra remburs- och inkassouppdrag
 • ansluta elektroniska tjänster, till exempel tjänster för utrikeshandel, finansiering, och kassahantering
 • sköta försäkringsärenden
 • administrera företagets användare och deras åtkomsträttigheter

En huvudanvändare för tjänsten måste utnämnas. Huvudanvändaren administrerar användare och deras rättigheter. Du kan fastställa olika behörigheter för olika användare, eller ge en enda person alla behörigheter enligt ditt företags storlek och behov.

En person som getts användarrättigheter kan i nättjänsten endast utföra sådana åtgärder som den har behörighet till. Användarrättigheterna kan ges på både på nätet och på OPs kontor.

Användarna kan logga in i tjänsten med sina egna OP-nättjänstkoder, eller med personliga företagstjänstkoder.