Nainen tietokoneella

Nättjänstavtal för företag om banktjänster

Välj en lämplig tjänstehelhet enligt ditt företags behov och storlek.

Sköt dina ärenden när det passar dig bäst

Du kan lätt använda tjänsten med dator, datorplatta och telefon, när du behöver den.

Använd tjänsten på tre språk

Alla tjänster för företagskunder kan användas på svenska, finska och engelska.

En lämplig tjänstehelhet enligt ditt företags behov

Välj de tjänster som passar bäst för ditt företag. Ta en titt på de olika avtalen och vilka tjänster som ingår i dem.

Sköt ditt företags eller samfunds bankärenden tryggt och bekvämt

I nättjänsten sköter du ditt företags eller samfunds bankärenden tryggt, snabbt och bekvämt. Du kan sköta alla ditt företags bankärenden behändigt med mobilappen OP-företagsmobilen. Du kan logga in i tjänsten med Andelsbankens nättjänstkoder för privatkunder eller dina personliga företagstjänstkoder. OP:s nättjänster för företag fungerar på svenska, finska och engelska.

Du kan välja mellan två tjänstehelheter, där tjänsterna har byggts upp enligt ditt företags behov och storlek. I bägge helheterna kan du bland annat:

 • sköta ärenden som gäller betalningar och konton
 • skriva ut verifikatkontoutdrag, saldo- och ränteintyg över konton och krediter samt pantförteckningar över säkerheter
 • hantera bankgarantier
 • granska finansierings- och reskontraläget för ditt företags factoringlimit i realtid
 • sammanställa bokslutsmaterial
 • administrera företagets användare och deras åtkomsträttigheter
 • granska försäkringar och göra ändringsbegäranden för dem
 • göra skadeanmälningar

Det finns också tjänster riktade till olika målgrupper.

Välj rätt slags avtal

Mikro- ja småföretag

Ett OP-nättjänstavtal för företag lämpar sig särskilt väl för mikro- och småföretag. Du kan bland annat:

 • sända och ta emot e-fakturor
 • sända och ta emot material
 • granska värdet på placeringstillgångar och lägga order
 • kontrollera saldon och betalningsplaner för krediter

Du kan ingå ett OP-nättjänstavtal för företag i närmaste OP kontor. 

Medelstora och stora företag

Avtalet om nättjänsten Företagstjänster riktar sig till medelstora och stora företag, men också mindre företag kan ha nytta av de omfattande nättjänstfunktionerna i det. Du kan bland annat:

 • hantera koncernkontohelheten och göra internationella betalningar
 • ansöka om finansiering i anslutning till leverantörssamarbete
 • administrera krediter och limiter
 • administrera dokument för valuta- och derivathandeln samt valutaderivat
 • utföra remburs- och inkassouppdrag
 • ansluta elektroniska tjänster, till exempel tjänster för utrikeshandel, finansiering, och kassahantering.

Du kan ingå ett avtal om nättjänsten Företagstjänster i närmaste OP kontor.  

Boka tid

En huvudanvändare för tjänsten måste utnämnas. Huvudanvändaren administrerar användare och deras rättigheter. Du kan fastställa olika behörigheter för olika användare, eller ge en enda person alla behörigheter enligt ditt företags storlek och behov.

En person som getts användarrättigheter kan i nättjänsten endast utföra sådana åtgärder som den har behörighet till. Användarrättigheterna kan ges på både på nätet och på OPs kontor.

Användarna kan logga in i tjänsten med sina egna OP-nättjänstkoder, eller med personliga företagstjänstkoder.