Yrittäjä kännykkä kädessä

Företagskonto med kredit

Med företagskontot med kredit får du flexibilitet i kassan – du får tillgång till kapital utan separata uttagsbegäran.

-

  • Krediten kan användas genast

    Företagskontot med kredit fungerar som ett vanligt företagskonto – det är tillgängligt alltid då du behöver det. Om du vill ta ut kredit, behöver du inte ingå separata avtal, göra uttagsbegäran eller kontakta din bank.

  • Du tryggar driftskapitalet i kassan

    Företagets inkomster och utgifter kan variera vid olika tider. Med företagskontot med kredit försäkrar du dig om att ditt företag har driftskapital. Till företagskontot med kredit kan du koppla företagets hela betalningsrörelse.

  • Ge betaltid åt dina kunder

    Med ett konto med kredit får du flexibilitet för ditt företags verksamhet. Du kan ge betaltid åt dina kunder utan att din företagsverksamhet lider av det.

Ansök om företagskonto med kredit

En flexiblare penningrörelse för ditt företag

Du kan ta ut medel från ditt företagskonto med kredit upp till det maximala kreditbeloppet. Betalningarna som kommer in på ditt konto frigör automatiskt den del av krediten som har utnyttjats. Krediten fungerar som en buffert i skötseln av den dagliga penningrörelsen, och i dina inköp kan du dra nytta av kassarabatterna eller ge mer betaltid åt dina kunder. Ett konto med kredit erbjuder också ett verktyg med vilket du kan jämna ut oregelbundenheter i utgifterna.

Priset på krediten består av referensräntan och en kundbestämd marginal samt limitprovisionen. Räntan beräknas på det kreditbelopp som utnyttjas vid respektive tidpunkt, limitprovisionen beräknas på hela kreditgränsen. De betalningar som kommer in på kontot minskar det eventuella kreditsaldot, så du betalar ränta endast på det kreditbelopp som utnyttjas vid respektive tidpunkt.

Kreditgränsen och de debiterade räntorna syns på företagets kontoutdrag.

Säkerheter

Att öppna ett företagskonto med kredit kräver i regel en säkerhet. Vid behov hjälper våra experter till med att ordna säkerheter eller till exempel med att anskaffa Finnveras borgen.

Läs mera om säkerheter >
 

Ansök om företagskonto med kredit

 


Företagskonto med kreditt beviljas av andelsbanken eller OP Företagsbanken Abp.

Priset för företagskontot med kredit baserar sig på referensräntan, marginalen, limitprovisionen och expeditionsavgiften för krediter. Marginalen beror bland annat på framtidsutsikterna för ditt företag och solvensen samt säkerheterna.

För krediten behövs en säkerhet eller garanti och för den kan man också ansöka om en borgen av Finnvera.