Yrittäjät valmistautuvat lainaneuvotteluihin

Så här förbereder du dig för företagets finansieringsförhandlingar

Företagets ekonomiska situation, betalningsförmåga och framtidsutsikter är de viktigaste grunderna för finansieringsbeslutet.

Du kan själv påverka möjligheten att få finansiering och förbättra ditt företags ställning i finansieringsförhandlingarna. Beakta åtminstone frågorna nedan.

1. Räcker ditt företags medel för de löpande kostnaderna?

Företagets betalningsförmåga är det viktigaste kännetecknet på ett sunt och finansieringsdugligt företag. Med intäkterna från företagsverksamheten måste företaget kunna betala: 

  • kostnaderna för affärsrörelsen (t.ex. inköp, löner, skatter, hyror) samt 
  • kostnaderna för finansieringen (räntor och amortering).

2. Är planerna och framtidsutsikterna i sin ordning?

Du måste tydligt kunna påvisa i vilken riktning ditt företag är på väg. Ett bra redskap för det här är en affärsplan, som sammanfattar målen för företagets affärsrörelse och dess intjäningslogik. 

I den lönar det sig att inkludera en investeringsplan, som visar om företaget tänker investera enbart i nödvändiga objekt eller också i ny verksamhet eller expansion.

3. Fundera på vad du kan använda som säkerhet för finansieringen

För finansiering från banken krävs säkerheter. Som säkerhet för finansieringen kan du använda realsäkerheter eller borgen. 

Realsäkerheter

Realsäkerheter innebär pantsättning av egendom. Det pantsatta objektet kan vara till exempel: en affärs- eller industrifastighet, en stuga, aktier, skog eller företagets lösöre.

Person eller annan part som borgensman

Borgensmannen förbinder sig att betala lånet om företagets betalningsförmåga minskar så att det inte klarar av lånebetalningen.

Finnvera är ett bra alternativ, om ditt företag har brist på säkerheter. Finnvera beviljar borgen för lån till varierande villkor. Borgen kan täcka en betydande del (upp till 80 procent) av företagslånet. Finnvera tar ut en borgensprovision samt en expeditionsavgift för borgen. 

Objektet som finansieras som säkerhet

Leasing och avbetalning är bra alternativ för finansiering av anskaffningar i ditt företag. Då utgör det objektet som finansieras säkerhet.

4. Budgetering, noggrann bokföring och annan rapportering

Före finansieringsförhandlingarna lönar det sig att färdigt samla ihop de dokument som beskriver företagets verksamhet. Ta färdigt fram:

  • Bokslutsuppgifterna för de två senaste räkenskapsperioderna, den eventuella revisionsberättelsen och en bokföringskörning om det har gått mer än sex månader från bokslutet.
  • Vi är också intresserade av företagets affärsplan, kassaflödesanalys och resultatbudget.
  • Om du söker finansiering för ett nytt företag ska du ha en färdig affärsplan samt en budget för tre år.

Noggrann planering och rapportering av företagsverksamheten är tecken på professionalism.