Mies haalarissa

Företagsfinansiering

Pålitliga finansieringslösningar skräddarsydda för ditt företag – nu och i framtiden.

Pålitliga experter till din tjänst

Du får hjälp av OP:s experter. Vi ser på din företagsverksamhet som en helhet och erbjuder rätt lösningar. Vid behov ger vi råd och hjälp för arrangemang av säkerheter för finansieringen.

Finansiering för alla behov

Vare sig du behöver finansiering för säsongfluktuationer, nya verktyg eller flexibilitet för företagets konto erbjuder vi lämpliga finansieringslösningar. Nu och i framtiden.

Lättanvänd nättjänst

Du kan skicka finansieringsansökan bekvämt på nätet så kontaktar vi dig. Som kund hos oss får du tillgång till vår lättanvända nättjänst via vilken du t.ex. kan sända uttagsbegäran.

 

Vi skräddarsyr en lösning för ditt företags behov:

Konsult

4000 €

finansiering av driftskapital

En konsultföretagare behövde finansiering för att jämna ut sina oregelbundna utgifter. Ett konto med kredit passar utmärkt för den dagliga kassahanteringen.

Lantbruksföretagare

30 000 €

utbyggnad av produktionslokal

En lantbruksföretagare byggde ut sin produktionslokal och tog ett lån på 30 000 euro för det. Lånetid 3,5 år.

Företag i resebranschen

75 000 €

utjämning av säsongvariationer

Säsongvariationer innebar ett kortvarigt kassaunderskott för ett företag i resebranschen. En finansieringslimit passar bra för återkommande kortvariga finansieringsbehov.

 

Kredit enkelt vid behov

OP Finansieringslimit är en kredit med engångsamortering som ditt företag kan använda för att jämna ut säsongfluktuationer eller finansiera projekt. Kredituttagen kräver inga separata underteckningar av skuldebrev då limitavtalet har ingåtts. Det går bekvämt att ta ut kredit via nättjänsten.

Finansieringslimiten tas för högst 12 månader och återbetalas på en gång.

Kontinuitet i företagets kassa

Ett företagskonto med kredit underlättar den dagliga kassahanteringen och ger flexibilitet vid överraskande utgifter. Företagskontot med kredit är ett betalningsrörelsekonto till vilket du kan koppla alla företagets betalningstjänster och kort. Du kan använda företagskontots kreditfunktion som ett vanligt kreditkort – du behöver inte sända separata uttagsbegäran för krediten.

Ett företagslån enligt dina behov

Med ett företagslån finansierar du såväl ditt företags investeringar, verktygsanskaffningar som utvidgandet av företagsverksamheten. Vi anpassar lånetiden och betalningarna så att de passar ditt företag. På det här sättet belastar inte projekten som kräver finansiering din företagsverksamhet alltför mycket och du kan vid behov fördela kostnaderna på flera år.

Du kan ansöka om amorteringsfrihet för företagslån på nätet under coronakrisen, om coronapandemin har påverkat företagets kreditbetalningsförmåga. Läs mer > 

 

  OP Finansieringslimit Företagskonto med kredit Företagslån
Syfte Passar för finansiering av investeringar och säsongfluktuationer Passar för daglig kassahantering och små kapitalbehov Passar för långvariga investeringar
Finansieringsform Fortlöpande finansieringsform Fortlöpande finansieringsform Finansieringsform som amorteras
Lånetid Lånetiden för krediter som tas ut från limiten är 1–12 månader Betalningar på kontot minskar automatiskt den utnyttjade krediten Lånetiden enligt behov, vanligen 3–7 år
Kreditpris Referensränta + kundmarginal, uttagsprovision Euribor + kundmarginal, limitprovision Euribor + kundmarginal, expeditionsavgift
Räntejustering Krediträntan är fast under hela lånetiden, vilket betyder att man vet priset på finansieringen på förhand Referensräntan justeras dagligen Referensräntan justeras på räntejusteringsdagen

 

Så här ansöker du om finansiering

För att påskynda finansieringsbeslutet ska du ta med följande dokument till finansieringsmötet:  

  • det senaste, fastställda bokslutet och bokföringen för innevarande räkenskapsperiod, om det har gått mer än sex månader från det föregående bokslutet,
  • en utredning över vad som ska finansieras,
  • färska bokslutsuppgifter ur vilka också de föregående årens bokslut syns.

Ett villkor för att bli beviljad lån är i regel att det finns en säkerhet eller garanti. Läs mera om säkerheter. > 

Räntan på ett företagslån bildas av räntegolvet och den med banken avtalade räntemarginalen. Läs mer om ränta och pris på företagslån. >

Läs mera om anvisningar >