Företagsfinansiering

Pålitliga finansieringslösningar skräddarsydda för ditt företag – nu och i framtiden.

Pålitliga experter till din tjänst

Du får hjälp av OP:s experter. Vi ser på din företagsverksamhet som en helhet och erbjuder rätt lösningar. Vid behov ger vi råd och hjälp för arrangemang av säkerheter för finansieringen.

Finansiering för alla behov

Vare sig du behöver finansiering för säsongfluktuationer, nya verktyg eller flexibilitet för företagets konto erbjuder vi lämpliga finansieringslösningar.

Finansiering för alla behov

Vare sig du behöver finansiering för säsongfluktuationer, nya verktyg eller flexibilitet för företagets konto erbjuder vi lämpliga finansieringslösningar.

Lättanvänd nättjänst

Som kund hos oss får du tillgång till vår lättanvända nättjänst via vilken du t.ex. kan sända uttagsbegäran.

Vi skräddarsyr en lösning för ditt företags behov:

Konsult

4000 €

finansiering av driftskapital

En konsultföretagare behövde finansiering för att jämna ut sina oregelbundna utgifter. Ett konto med kredit passar utmärkt för den dagliga kassahanteringen.

Lantbruksföretagare

30 000 €

uppdatering av utrustning

En lantbruksföretagare uppdaterade utrustning sin produktionslokal och tog ett lån på 30 000 euro för det. Lånetid 5 år.

Företag i resebranschen

75 000 €

utjämning av säsongvariationer

Säsongvariationer innebar ett kortvarigt kassaunderskott för ett företag i resebranschen. En finansieringslimit passar bra för återkommande kortvariga finansieringsbehov.

Kredit enkelt vid behov

OP Finansieringslimit är en kredit med engångsamortering som ditt företag kan använda för att jämna ut säsongfluktuationer eller finansiera projekt. Kredituttagen kräver inga separata underteckningar av skuldebrev då limitavtalet har ingåtts. Det går bekvämt att ta ut kredit via nättjänsten.

Finansieringslimiten tas för högst 12 månader och återbetalas på en gång.

Kontinuitet i företagets kassa

Ett företagskonto med kredit underlättar den dagliga kassahanteringen och ger flexibilitet vid överraskande utgifter. Företagskontot med kredit är ett betalningsrörelsekonto till vilket du kan koppla alla företagets betalningstjänster och kort. Du kan använda företagskontots kreditfunktion som ett vanligt kreditkort – du behöver inte sända separata uttagsbegäran för krediten.

Ett företagslån enligt dina behov

Med ett företagslån finansierar du såväl ditt företags investeringar, verktygsanskaffningar som utvidgandet av företagsverksamheten. Vi anpassar lånetiden och betalningarna så att de passar ditt företag. På det här sättet belastar inte projekten som kräver finansiering din företagsverksamhet alltför mycket och du kan vid behov fördela kostnaderna på flera år.

 

  OP Finansieringslimit Företagskonto med kredit Företagslån
Syfte Passar för finansiering av investeringar och säsongfluktuationer Passar för daglig kassahantering och små kapitalbehov Passar för långvariga investeringar
Finansieringsform Fortlöpande finansieringsform Fortlöpande finansieringsform Finansieringsform som amorteras
Lånetid Lånetiden för krediter som tas ut från limiten är 1–12 månader Betalningar på kontot minskar automatiskt den utnyttjade krediten Lånetiden enligt behov, vanligen 3–7 år
Kreditpris Referensränta + kundmarginal, uttagsprovision Euribor + kundmarginal, limitprovision Euribor + kundmarginal, expeditionsavgift
Räntejustering Krediträntan är fast under hela lånetiden, vilket betyder att man vet priset på finansieringen på förhand Referensräntan justeras dagligen Referensräntan justeras på räntejusteringsdagen

 

Så här ansöker du om finansiering

För att påskynda finansieringsbeslutet ska du ta med följande dokument till finansieringsmötet:  

  • det senaste, fastställda bokslutet och bokföringen för innevarande räkenskapsperiod, om det har gått mer än sex månader från det föregående bokslutet,
  • en utredning över vad som ska finansieras,
  • också företagets affärsplan, kassaflödesanalys och resultatbudget är till nytta vid behandlingen av ansökan.

Ett företag kan söka och få finansiering för sin verksamhet från flera olika källor.

I allmänhet är kostnaderna för bankfinansiering lägre än för snabblån. Dessutom får företagaren hjälp av bankens pålitliga experter. Därför lönar det sig att ta reda på de faktiska räntekostnaderna för snabblån.

Du kan ansöka om finansiering från OP enkelt på nätet. Våra experter kontaktar dig inom några bankdagar från det att vi tagit emot ansökan. Vårt utbud omfattar olika alternativ, och vi erbjuder en lösning som passar just ditt företags behov.

Företag behöver ofta extern finansiering för sin verksamhet. Finansiering behövs exempelvis för investeringar, tillväxt, utjämning av säsongsvariationer eller anskaffning av maskiner och utrustningar.

OP erbjuder företag finansieringslösningar för alla behov och situationer.

Ett företagslån passar bra för exempelvis enskilda investeringar eller andra större engångsinköp.

Om ditt företag behöver finansiering för att utjämna säsongsvariationer, kan exempelvis ett företagskonto med kredit eller en finansieringslimit vara en lämplig lösning. Båda erbjuder finansiering efter behov.

Vid anskaffning av utrustning kan det löna sig med leasing, alltså långtidshyra, eller avbetalning. Factoring är ett bra alternativ för att effektivisera kassahanteringen och förbättra företagets likviditet.

För att ett nytt företag ska få finansiering från banken, behövs en affärsplan och en budget för tre år. För att banken ska bevilja finansiering behöver företaget också säkerheter, som ofta utgörs av en realsäkerhet eller borgen.

Om du ska grunda ett nytt företag och behöver lån för det, kan du få hjälp av det statsägda specialfinansieringsbolaget Finnvera. Med Finnveras begynnelseborgen kan nya sme-företag få företagslån från OP för olika investerings- och driftskapitalbehov.