Yritysluoton takaisinmaksuturva yrityksille.

Återbetalningsskydd för företagskredit

Skydd för ditt företags ekonomi och framtid.

Skydd för ditt företags ekonomi och framtid

Vi betalar den försäkrade krediten vid en allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och dödsfall.

​Du kan försäkra en ny eller gammal kredit

Du kan försäkra företagare och nyckelpersoner.

Du kan försäkra företagare och nyckelpersoner

Företagarens och nyckelpersonernas arbetsinsats är avgörande för ditt företags framgång. Förlusten av en arbetsinsats kan avsevärt inverka på ditt företags verksamhet och ekonomi samt också på din egen ekonomi, om din egendom står som säkerhet för lånet.

Med återbetalningsskydd kan du försäkra sammanlagt fyra personer som är 18–59 år gamla och friska och som har haft sin hemort i Finland de senaste 12 månaderna. Då du försäkrar fler än en person, får varje tilläggsförsäkrad 10 procent rabatt på sina premier. Premien är förmånligare för en person som inte röker och premien minskar också i takt med att lånekapitalet minskar.

Du kan försäkra en ny eller gammal kredit för högst sju år. Försäkringsbeloppet kan vara högst 200 000 euro försäkringstiden högst sju år.

Produkten lämpar sig särskilt för små och nya företag, som inte har samlat förmögenhet och där företagets eller företagarens egendom står som säkerhet för lånet.

Hur fungerar försäkringen?

Vad täcker försäkringen? Hur fungerar försäkringen?
Allvarliga sjukdomar Vi betalar den försäkrade krediten t.ex. vid en allvarlig sjukdom.
Bestående men på grund av olycksfall Ditt företag kan använda sina tillgångar för andra ändamål, t.ex. för att anställa en vikarie.
Dödsfall


Återbetalningsskyddet är skattemässigt en fördelaktig lösning för ditt företag, eftersom du i regel kan dra av premierna i beskattningen.

Återbetalningsskydd för företagskredit beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab.

Kartlägg riskerna i anslutning till ditt företags lånebetalningsförmåga med vår riskkartläggningsblankett, så kan du med nödvändiga frivilliga tilläggsskydd gardera dig mot överraskande situationer i framtiden.

Våra frivilliga tilläggsskydd är:

  • Återbetalningsskydd för företagskredit
  • Skydd vid allvarlig sjukdom
  • Ränteskydd för ditt företags kredit.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än exempelvis testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens eller den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Ange förmånstagare

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Vid återbetalningsskydd för företagskredit kan förmånstagaren vara ditt företag, den försäkrades nära anhöriga eller en separat fastställd förmånstagare. Vid fastställandet av förmånstagare ska effekten på beskattningen av försäkringspremierna och försäkringsersättningarna beaktas.

Förmånstagare till försäkringen är det företag som tecknat försäkringen, om du inte uppgett något annat i försäkringsansökan eller senare skriftligen till AXA.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan anmäla ett återkallande eller en ändring med vidstående blankett.

Skriv på blanketten det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd ditt nya förmånstagarförordnandet per post eller med fax till AXA. Kontaktinformationen finns i nedre kanten av blanketten.

Ett par som tillsammans driver ett företag inom trädgårdsbranschen ­tog för verksamheten ett lån på totalt 105 408 euro. Senare tog de ytterligare ett tilläggslån på 100 000 euro. Paret säkrade båda lånen med återbetalningsskydd för företagskredit, där­ den 39-åriga kvinnan och hennes make båda var­ försäkrade som nyckelpersoner i företaget.

Kvinnan fick som 44-åring en hjärnblödning och fördes till sjukhus. Vården och rehabiliteringen tog sin tid, men småningom rehabiliterades kvinnan och hon blev arbetsför.

Ur återbetalningsskydd för företagskredit betalades till den försakrade på basis av allvarlig sjukdom som skattefria engångsersättningar det återstående försäkringsbeloppet det datum då den allvarliga sjukdomen konstaterades hos en försäkrad person som svarade den återstående krediten. Återbetalningsskydd för företagskredit räddade på­ så sätt företagarfamiljen från ett ekonomiskt trångmål.

Ansök om ersättning med vidstående ansökningsblankett.

  • Följ omsorgsfullt anvisningarna, så sker ersättningshandläggningen snabbt och smidigt. Kom också ihåg att bifoga alla begärda handlingar.
  • Sänd per post den ifyllda och undertecknade blanketten med bilagor till AXA under adress:

Mer information ger AXAs telefontjänst, tfn

010 802 842, må–on kl. 9.00–17.00, to–fr kl. 10–17.00.