Yrittäjä läppärin kanssa

OP Finansieringslimit

Snabb och smidig finansieringslösning för ditt företags återkommande finansieringsbehov.

-

 • Snabbhet, reaktionsförmåga och flexibilitet för ditt företag

  Finansieringslimit ger ditt företag förmåga att reagera snabbt på situationer som kräver finansiering. Du kan enkelt göra uttagsbegäran i nättjänsten. Passar bra för återkommande kortvariga finansieringsbehov, t.ex. för att jämna ut säsongvariationer.

 • Buffert för oväntade situationer

  Du kan garantera din betalningsförmåga i oväntade situationer genom att avtala om en finansieringslimit. Avtalet binder dig ändå inte till att ta ut kredit.

 • Du betalar endast för uttagna krediter

  När du har ett limitavtal kan du ta ut pengar för dina behov utan att behöva underteckna skuldebrev. I en finansieringslimit betalar du endast för krediter som tagits ut.

Ansök om finansieringslimit

 

Så här fungerar finansieringslimiten

 1. Ansök om finansieringslimit

  Du ingår ett avtal om finansieringslimit. Avtalet binder dig inte till att ta ut kredit.

 2. Ta ut finansiering när det behövs

  I tjänsten op.fi kan du göra en uttagsbegäran på det belopp du behöver. Pengarna står till ditt förfogande på ditt konto inom tre bankdagar. I tjänsten op.fi är det också annars förmånligare att hantera finansieringslimiten än om du gör det per telefon eller under ett kontorsbesök.

 3. Betala krediten som du tagit ut

  När du i enlighet med ditt avtal betalar tillbaka en kredit, frigörs ett lika stort belopp av limiten att användas igen.

För vad passar finansieringslimit?

En finansieringslimit lämpar sig bra för att lappa ett tillfälligt kassaunderskott i företaget. Med en finansieringslimit kan företaget finansiera en situation där faktureringen är mindre än normalt, till exempel under semestersäsongerna.

En finansieringslimit lämpar sig bland annat för att jämna ut säsongvariationer, finansiera projekt och andra kortfristiga investeringar. Jämfört med ett traditionellt företagslån är det enklare och mindre komplicerat att ta ut kredit inom en finansieringslimit. När du ingår ett avtal om en finansieringslimit kan du göra uttagsbegäran direkt på nätet. När du betalar tillbaka det belopp som du har tagit ut, frigörs ett lika stort belopp av limiten att användas på nytt.

Lånetid och säkerheter

Lånetiden för de krediter som tas ut inom finansieringslimiten är 1–12 månader. En uttagen kredit ska betalas tillbaka allt i ett vid lånetidens slut.

Det viktigaste kriteriet för ett positivt finansieringsbeslut är ditt företags betalningsförmåga. För att försäkra sig om att finansieringen betalas tillbaka kräver banken vanligen också säkerheter. Med dem tryggas betalningen i situationer där företagets kassaflöde inte räcker till för amorteringarna.

Vid behov hjälper vi med att ordna de säkerheter för ditt företag som finansieringslimiten kräver. Vi erbjuder också hjälp med att skaffa borgen från Finnvera. Med Finnveras borgen kan företaget täcka en betydande del av säkerheterna för en kredit. Utöver Finnveras borgen kan företaget som säkerhet för finansieringen använda realsäkerheter, t.ex. fastighetsinteckningar, bostadsaktier och företagsinteckningar. Företagaren kan också som tilläggssäkerhet ställa en personborgen, där borgensmannen svarar för lånet eller en avtalad del av lånet med sin personliga egendom.

Läs mera om säkerheter >

Ansök om finansieringslimit


Finansieringslimit beviljas av Andelsbanken.