Finansiering av maskiner, inventarier och utrustning hos OP

Du kan skaffa maskiner och inventarier för företaget också på avbetalning eller hyra dem med leasingavtal.

Du behöver inga andra säkerheter

De fordon, maskiner eller den utrustning som skaffas med avbetalning eller leasing utgör säkerhet.

Förutsebara investeringskostnader

Vid avbetalningsfinansiering och leasing fördelas kostnaderna för anskaffningen jämnt över tiden för innehavet av investeringen.

Mångsidiga alternativ

Vi erbjuder en lösning som är lämplig för just ditt företag.

Överväger du att skaffa en ny maskin, ny utrustning eller ett nytt fordon?

Har maskinerna och utrustningen i ditt företag nått vägs ände eller planerar du eventuellt att utvidga verksamheten eller skaffa en ny bil? 

Leasing och avbetalning är bra alternativ för finansiering av maskiner, inventarier och utrustning i ditt företag. Läs om alternativen och kontakta OP:s experter. Tillsammans tar vi fram den lämpligaste finansieringen av anskaffningarna i ditt företag.

 

Finansiera anskaffningarna i ditt företag med avbetalning eller leasing

Vi finansierar anskaffningar i fungerande företag som har solid lönsamhet.

Anskaffning av bilar eller maskiner och utrustning är den vanligaste investeringen i många företag. Fördelen med såväl avbetalningsfinansiering som leasing är att du inte behöver någon fastighetsinteckning eller företagsinteckning för finansieringen, utan själva anskaffningen utgör säkerhet. Dessutom fördelas utgifterna för anskaffningen jämnt och kostnaderna blir mer förutsebara och lättare att hantera. Betalningsplanen och den månatliga betalningsposten kan anpassas till ditt företag.

 

Avbetalning eller leasing?

Avbetalning är en lösning då du vill köpa en maskin eller utrustning. Leasingfinansiering är ett alternativ till långtidshyrning. I båda finansieringsformerna utgör den utrustning som köps säkerhet för finansieringen, och du behöver inga tilläggssäkerheter.

  • De vanligaste objekten för leasing- och avbetalningsfinansiering är
  • datorer, skrivare och annan it-utrustning
  • inventarier för kontoret och affären
  • bilar, transportutrustning och andra fordon
  • arbetsmaskiner, som grävmaskiner, skogsmaskiner, traktorer osv.
  • produktionsmaskiner och -utrustning
  • utrustning inom industrin. 

Kontakta våra experter så tar vi fram den lämpligaste helheten för finansiering av ditt företags anskaffning.