Finansiering för materiel, utrustning och maskiner

Mångsidiga och flexibla finansieringslösningar för ditt företags anskaffningar

Du kan skaffa maskiner, utrustning och materiel till ditt företag på avbetalning eller hyra dem med ett leasingavtal. Alla våra finansieringsalternativ passar för köp av både nya och begagnade objekt.

Finansiering för materiel, utrustning och maskiner – jämför alternativen

När det blir aktuellt att skaffa materiel, utrustning eller maskiner hittar du en lösning som passar ditt företag hos oss. Objektet fungerar alltid som säkerhet, så inga separata säkerheter behövs. De månatliga betalningarna är lätta att förutse och hantera. Det går lätt att ordna finansieringen hos säljaraffären direkt vid köpet, i närmaste andelsbank eller direkt med våra lokala finansieringsexperter.

Valmistusprosessin koneen osa.
Investeringsfinansiering

 

Köp transportutrustning på avbetalning med lämpliga månadsrater.

  • Objektet finns med i företagets balansräkning – du kan göra normala avskrivningar och dra av den mervärdesskatt som ingår i priset vid leveransen

  • När avtalet löper ut övergår objektet i ditt företags ägo

  • Möjlighet att dra nytta av investeringsstöd.

Läs mer om investeringsstöd
Punainen auto matkalla maailmalle
Fordonsfinansiering för företag

 

Fordonsfinansieringslösningar för företagets alla behov

  • Finansieringsalternativ som passar dina behov

  • Välj mellan praktiska leasing- och avbetalningslösningar 

  • Förutse enkelt företagets utgifter för bilanskaffningar.

Läs mer om fordonsfinansiering
Leasingfinansiering

 

Leasa transportutrustning med lämpliga leasingavgifter.

  • Ett leasingobjekt finns i finansiärens balansräkning och leasingavgifterna är avdragbara utgifter

  • När leasingperioden löper ut kan du förlänga avtalet, lösa in leasingobjektet eller söka en köpare för det

  • Möjlighet till flexibel leasinglimit vid kontinuerliga anskaffningar.

Läs mer om leasingfinansiering

Finansiering för mindre utrustning – en engångskredit utan säkerhet

 

Med vår finansiering för mindre utrustning finansierar du enkelt och förmånligt ditt företags registrerade och oregistrerade maskiner, utrustning, verktyg, reservdelar och tillbehör samt underhåll och reparationer. Äganderätten till produkter som skaffas med finansiering för mindre utrustning övergår till ditt företag genast, och ingen handpenning behövs. Återbetalningen är flexibel, och du kan även betala bort finansieringen när som helst.

Du kan ansöka om finansieringen direkt hos våra säljarpartner.

 

Intresserad?

 

Kontakta våra experter och kom till oss så diskuterar vi dina behov. Tillsammans bygger vi en finansieringslösning som stöder ditt företags tillväxt!

Fråga mer om finansiering

 

Jag använder investerings- eller leasingfinansiering – var kan jag se information om min finansiering?

 

Om du använder investerings- eller leasingfinansiering, kan du se uppgifterna om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.

Gå till OP:s nättjänst för finansiering