” ”

Speditionsförsäkring

Täcker ansvar enligt NSAB.

Skydd för speditören

Speditionsförsäkringen ersätter sak- och förmögenhetsskador för vilka ditt företag ansvarar enligt Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser (NSAB).

En lämplig försäkring för ditt företag

Försäkringen skräddarsys enligt dina behov, och exempelvis fraktförarens ansvar kan täckas med en Vägtransportförsäkring.

Experter i din tjänst

Då vi tillsammans för ditt företag fastställer en lämplig nivå på speditionsskyddet, kan du fokusera på att fortsätta företagsverksamheten som vanligt också om en skada inträffat.

Ansvarsförsäkring för speditörer

Speditionsansvarsförsäkringen lämpar sig för ditt företag, om din verksamhet inkluderar spedition, transport och lagerföring av varor. En speditörs uppdrag kan omfatta olika till varutransporter anknutna uppgifter som:

  • transport, lagerföring, lastning, lossning och förtullning av varor
  • att assistera uppdragsgivaren i upprättandet av export- och tullhandlingar
  • rådgivning i transport- och distributionsfrågor.

Speditörens ersättningsansvar bestäms på basis av avtalet som ingåtts med kunden. Speditörens försäkring täcker ersättningsansvar enligt NSAB.

Bestämmelserna i NSAB begränsar speditörens ansvar både till omfattning och belopp, men inträffar en skada, kan det stiga till betydande summor. Om du är speditör är det viktigt att du tecknar en ansvarsförsäkring som täcker skadorna på varan som hanteras.

 

 

Vad ersätter speditionsförsäkringen?

Speditionsförsäkringen ersätter

  • sak- och förmögenhetsskador för vilka ditt företag är ersättningsskyldigt,
  • extra kostnader, som förorsakas av att godset sänds till fel plats,
  • kostnader för att avvärja och begränsa skada samt
  • eventuella rättegångskostnader.

Om en skada inträffar kan din affärsverksamhet förorsakas stor olägenhet, om företaget självt måste ersätta skadan och reda ut olika ansvars- och ersättningsfrågor. Vi utreder för din räkning huruvida ditt företag är ansvarigt för en skada och förhandlar med den som yrkar på ersättning för skadan. Vi sköter och ersätter en rättegång, om ersättningsärendet blir föremål för domstolsbehandling.

Stuveriförsäkringen ger skydd för företag som idkar stuveriverksamhet

Om du idkar stuveriverksamhet i hamnar, på flygfält eller inom andra slutna områden, kan du täcka företagets ersättningsansvar med en stuveriförsäkring. Ur stuveriförsäkringen ersätts sak- och dröjsmålsskada, för vilken ditt företag enligt avtal är ersättningsskyldigt. Dessutom täcker stuveriförsäkringen kostnader för avvärjning av skadan samt rättegångskostnader.

Lämna dina kontaktuppgifter via knappen nedan så får du en försäkringsoffert. Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i försäkringarna och premierna. När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags försäkringsärenden i skick!

” ”
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag
” ”
Yrkestrafiksextra
Helppo tapa varautua taksi-, bussi- tai muiden ammattiliikenneyritysten yleisimpiin riskeihin.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.