Toiminimen pankkipalvelut

Firma - Banktjänster för ditt företags behov | OP

OP erbjuder också firmaföretag alla banktjänster som behövs för olika skeden av företagsverksamheten.

Mångsidiga tjänster för företagare såväl på nätet och i mobilen som i din andelsbank

Som kund hos oss får du tillgång till våra experters kompetens både på plats i din andelsbank och via våra mångsidiga, digitala tjänster. Vi utvecklar våra tjänster fortlöpande för att de ska svara på såväl små som stora företags behov.

Sköt dina egna och ditt företags bankärenden smidigt med samma koder

Du kan sköta ditt företags bankärenden i företagsavsnitten i tjänsten op.fi och i OP-mobilen med samma nättjänstkoder som du använder för att sköta dina egna bankärenden. Du kan välja kundprofil när du loggar in i tjänsten.

I företagsavsnittet i OP-mobilen sköter du smidigt många bankärenden när och var som helst

I företagsavsnittet i OP-mobilen sköter du smidigt såväl faktureringen som sammanställningen av bokföringsmaterialet. Till den kan du också ansluta avgiftsbelagda tilläggstjänster såsom faktureringstjänsten och indrivningstjänsten.

Vad är en firma?

Enskild näringsidkare, det vill säga en firma är en företagsform som lämpar sig utmärkt för ensamföretagare, nya företagare och företagsverksamhet i mindre skala. Det är enkelt och förmånligt att grunda en firma och du gör det snabbt. Allra förmånligast och snabbast grundar du en firma genom att göra en elektronisk etableringsanmälan till PRS:s och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (FODS). 

Läs mer om grundande av en firma

Jämför olika företagsformer

Bank- och försäkringstjänster för firmor

Hos oss får du alla bank- och försäkringstjänster som du behöver för din firma. Du kan till exempel öppna ett bankkonto för firman och börja använda vår nät- och mobiltjänst behändigt på nätet. I våra digitala tjänster betalar du enkelt utgifter för ditt företag och sänder fakturor till dina kunder. 
 
Av oss får du också ett lämpligt försäkringspaket. Som firmaföretagare beror dina risker på vilken typ av verksamhet som du bedriver. 

Öppna företagskonto

Begär offert på försäkringar för firmaföretagare

 

Beskattning av firma 

Företagare betalar förskottsskatt på sina inkomster. Som firmaföretagare betalar du inkomstskatt i förskott utgående från din egen uppskattning av resultatet. En enskild näringsidkare ska lämna in en skattedeklaration årligen både personligen och för firmans räkning.   

Läs mer om en firmaföretagares beskattning