Kundrelation i OP

Vanliga frågor

Att inleda en kundrelation – Hur kan jag ta i bruk OP:s tjänster för mitt företag? Vilka uppgifter behöver jag för att bli kund?

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du öppna ett konto för en firma och ett aktiebolag och ta i bruk banktjänster enkelt på nätet.

Om du vill ta i bruk tjänster för andra företagsformer eller för en förening, ska du boka tid till andelsbankens kontor. 

Läs mer om att bli företagskund och vilka uppgifter du behöver

Kundkontroll av företagskunder – Varför ställer vi frågor om företaget under kundrelationen? Hur kan jag uppdatera mitt företags kunduppgifter?

Under kundrelationen ber vi regelbundet olika upplysningar om ditt företag så att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade krav på kundkännedom och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Om det sker ändringar i kunduppgifterna, ska företaget uppdatera sina kunduppgifter för banken.

Se till att kunduppgifterna har uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Företagets företrädare kan kontrollera och uppdatera företagets kunduppgifter i tjänsten op.fi.

Läs mer om de frågor vi ställer och uppdatera företagets kunduppgifter

Vi har också en skyldighet att ta reda på om våra företagskunder är skattskyldiga i utlandet. Vi ber dig fylla i blanketten för anmälan om beskattningsland.

Läs mer om anmälan om beskattningsland

Företagets telefonnummer och e-post – Hur kan jag uppdatera uppgifterna?

Du kommer väl ihåg att uppdatera företagets telefonnummer och e-postadress. På så sätt försäkrar du dig om att du får aktuell information om våra tjänster och tips för företag. 

Företagets administratör av digitala tjänster kan uppdatera företagets telefonnummer och e-postadress genom att logga in i tjänsten op.fi.

Kontrollera och uppdatera telefonnumret och e-postadressen

Om ditt företag inte använder våra digitala tjänster, kan du uppge telefonnumret och e-postadressen genom att ringa vår kundtjänst på numret 0100 05151.