Puhelin repun taskussa

Mediakontakter

För press- och mediafrågor, kontakta OP:s pressjour på telefon 010 252 8719 eller via e-post viestinta@op.fi. Vi betjänar vardagar klockan 7-19.30.

Andra kontakter

OP Gruppens telefonväxel: tfn 010 252 010

Riksomfattande marknadsföring och reklam: markkinointi(a)op.fi

Sponsring: Närmare information om sponsring finns i avsnittet OP Gruppen > Ansvarskänsla > Sponsring

Kontaktpersoner för media

Tuuli Kousa 
Kommunikationsdirektör
tfn +358 10 252 2957, +358 50 543 7374
tuuli.kousa(a)op.fi

Jaana Ijäs
Kommunikationschef
+358 10 2521279, +358 40 185 4574
jaana.ijas(a)op.fi

Lotta Ala-Kulju
Chef för extern kommunikation
tfn +358 40 354 1494
lotta.ala-kulju(a)op.fi

Adress

OP
Gebhardsplatsen 1, Helsingfors
PB 308, 00101 Helsingfors

Pohjola Försäkring Ab
Gebhardsplatsen 1, Helsingfors
00013 OP