Puhelin repun taskussa

Mediakontakter

Mediakontakter till kommunikationens medietelefon tfn 050 523 9904 eller e-post viestinta@op.fi. Vi betjänar vardagar klockan 7–19.30.

Kontakter som gäller riksomfattande marknadsföring och reklam riktas per e-post till  markkinointi(a)op.fi. Närmare information om sponsring finns i avsnittet OP Gruppen > Ansvarskänsla > Sponsring.

Andra kontakter via OP Gruppens telefonväxel 010 252 010.

Adress:
OP
Gebhardsplatsen 1, Helsingfors
PB 308, 00101 Helsingfors

Pohjola Försäkring Ab
Gebhardsplatsen 1, Helsingfors
00013 OP

Tuuli Kousa 
Kommunikationsdirektör
tfn +358 10 252 2957, +358 50 543 7374
tuuli.kousa(a)op.fi

Lotta Ala-Kulju
Chef för extern kommunikation
tfn +358 40 3541494
lotta.ala-kulju(a)op.fi

Jaana Ijäs
Kommunikationschef
+358 10 2521279, +358 40 1854574
jaana.ijas(a)op.fi