OP-Private Strategy 25 Fund

Kohtuullista tuottoa pienellä riskillä
1

Hassle-free asset management solution for our Private clients

OP-Private Strategy 25 fund is a fund suited for investors that seek reasonable returns but do not need additional risks in life.

2

Investments broadly diversified across various investment markets

The Fund invests in bond and equity markets, and in real estate and forest property with the help of other mutual funds.

3

Excellent cornerstone for a comprehensive investment portfolio

The Fund is suitable as a core investment in the investment portfolio, and it can be supplemented with additional investments suitable for the market situation.

Hassle-free and comprehensive asset management

OP-Private Strategy 25 is a special common fund that provides a hassle-free, comprehensive and actively managed asset management solution. The Fund’s portfolio manager monitors and evaluates market opportunities and makes the investment decisions.

The funds invest in global fixed-income and equity markets.

In the basic allocation, the Fund has invested 25% of its assets in equity markets and 75% in bond markets.

Skilled and responsible portfolio management

OP Asset Management is in charge of the Fund’s portfolio management. It has a long experience and solid expertise in a variety of investment products.

The investment professionals assess not only financial criteria but also the sustainability of investment products and as owners aim to further the sustainable business of the portfolio companies.

Subscription fee Annual management fee Redemption fee
0,00 % 0,85 % 0,50 %

The minimum subscription is 1,000,000 euros. Class II does not generate OP bonuses. The fund pays the management and custody fees of the underlying fund unit investments.

The portfolio manager's review is available on the fund's Finnish pages.

OP-Private Strategy 25 is a balanced fund which mainly invests its assets in international equity and bond markets.

In the basic allocation, the fund invests 25% of its assets in equity and 75% in fixed income. The Fund’s investments in fixed-income instruments may account for 90–60% of the Fund’s value and those in equity-linked instruments for 10–40%. The Fund's interest-rate risk exposure may be a maximum of 10, measured by modified duration. The Fund may also make minor investments in alternative vehicles (e.g. real estate funds, commodity mutual funds and absolute return funds). The Fund makes investments mainly through other mutual funds. In its investment operations, the fund may use derivative instruments in order to hedge against the risk of adverse market movements, to replace direct investments and to promote otherwise effective portfolio management. Derivatives are chiefly used to manage equity and interest rate risks. The Fund diversifies its equity investments on a broad basis among various companies and bonds, since they are mainly implemented using funds. The fund is an AIF fund, based on the Alternative Investment Fund Managers Directive, since it may invest in vehicles not available to funds under the UCITS Directive.

The Fund promotes environmental and social characteristics and, to ensure it, uses environmental, social and governance (ESG) analysis and excludes certain investments. For more information about the ESG methods used, see the fund prospectus. The “do no significant harm” principle applies only to those investments underlying the fund that take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. The investments underlying the remaining portion of this fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

More details Basic data, performance and fact figures

Basic data

Fund manager
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Benchmark index
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Start date
12.05.2015
ISIN
FI4000120654
fund serie
Accumulation unit
Fund size
872 Meur
Serie value (11.04.)
152,17 EUR
Monthly review
Download
Key Information Document
Download
Rules
Download
Sustainability data
Download

Accumulated profit (11.04)

1mth 3mth 6mth 1 y 3 y p.a. 5 y p.a.
OP-Private Strategy 25 +0,14 % +2,32 % +7,19 % +6,92 % +0,06 % +1,71 %
Benchmark +0,37 % +2,84 % +7,95 % +9,36 % +0,11 % +2,61 %

Yearly performance

2019 2020 2021 2022 2023 YTD
OP-Private Strategy 25 +11,06 % +1,55 % +5,81 % −12,04 % +8,05 % +1,63 %
Benchmark +12,43 % +5,44 % +5,27 % −13,92 % +10,19 % +2,34 %

Key figures

Volatility 12 m vola 12m Sharpe 12 m Duration
OP-Private Strategy 25 3,77 % - -
Benchmark index - - -

As our owner-customer, saving and investing is especially worthwhile thanks to the excellent benefits you receive.

Your benefits when investing in funds or through insurance:

 • Buy and sell almost all OP mutual funds with no fees.*
 • You earn 0.35% OP bonuses from mutual fund and insurance assets.** 
 • Begin saving through insurance free of charge. 
 • Switch between investments, invest additional funds and change your payment and investment plan for OP Unit-linked Insurance and OP Savings Agreement free of charge in our digital services.  

Your benefits in equity and ETF investing:

 • Open an equity savings account or book-entry account free of charge.
 • You get a discount on equity trading and a 1% fee ceiling when trading in Finnish listed companies through a book-entry account The discounts apply in digital services.
 • Get access to free stock picks and analysis.
 • Get a discount on the service packages for savers and investors:
  Equity savings account: 
  Saver: €0/month (normally €2.99/month)
  Investor: €9.99/month (normally €14.99/month)
  Book-entry account: 
  Saver: €0/month (normally €2.99/month)
  Investor: €0/month (normally €5.39/month)

Other benefits:

 • Only owner-customers can invest in Profit Shares.

Remember to make use of all benefits:

*Standard fees are charged for the following special common funds: OP-Public Services Real Estate, OP-Forest Owner, OP-Rental Yield, OP-Alternative Portfolio and OP-Private Equity.

**OP bonuses are automatically used to pay the bank’s service charges and insurance premiums. No OP bonuses are accrued from the R2 Crystal special common fund or institutional classes of funds. The following investment products linked to insurance assets do not accrue OP bonuses: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund, and BlackRock GF Emerging Europe Fund A. OP bonuses are accrued from unit-linked insurance policies, excluding Individual Unit-linked Insurance and Individual Capital Redemption Contracts.  

 

The funds are managed by OP Fund Management Company Ltd