Apple Pay är här!

Ta i bruk Apple Pay i OP-mobilen.

Apple Pay – ett tryggare sätt att betala

 •  
  Du bekräftar betalningarna med ditt ansikte eller ditt fingeravtryck
  Endast du kan betala med din Apple-enhet.
 •  
  Du kan betala också större inköp utan att behöva knappa in kortkoden
  Med Apple Pay betalar du alltid kontaktlöst, också då inköpen överskrider 50 euro.
 •  
  Som ditt kort – men ännu bekvämare
  Du betalar med din Apple-enhet, och behöver därmed inte ditt kort när du betalar.

Ta i bruk Apple Pay enkelt i OP-mobilen

Du kan ta i bruk Apple Pay behändigt i OP-mobilen eller i Apple Wallet. Du kan börja använda Apple Pay så fort du har lagt till ditt kort i Apple Wallet.

Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.

Lägg till ditt kort i Apple Wallet i OP-mobilen

 • Öppna OP-mobilen och logga in genom att mata in din Mobilnyckel-PIN.
 • I vyn Pengar väljer du det kort som du vill lägga till
 • Tryck på Lägg till i Apple Wallet
 • Godkänn användarvillkoren, och ditt betalkort har lagts till.

Du kan också ta i bruk Apple Pay i Apple Wallet

 • Öppna Apple Wallet.
 • Tryck på + uppe till höger för att lägga till ett kort i appen.
 • Skanna kortet och följ anvisningarna.
 • Godkänn användarvillkoren och bekräfta att kortet läggs till i OP-mobilen med din Mobilnyckel-PIN.

Kontrollera att du har den senaste versionen av OP-mobilen.

Lägg till alla kort i Apple Wallet

Du kan lägga till många betalkort eller kombikortets credit- och debit-funktion i Apple Wallet. Så drar du nytta av ditt korts alla funktioner och kan när du betalar välja om du betalar från bankkontot eller med kredit.

När du betalar med Apple Pay drar du nytta av samma förmåner* som när du betalar med ditt kort. Som ägarkund får du till exempel en Produktskyddsförsäkring för inköp du gjort med ditt kombikort. *Med Apple Pay kan du inte samla eller använda Plussa-pengar eller Plussa-förmåner.

Betala tryggt med Apple Pay i kassan och på nätet

Du kan använda Apple Pay när du ser någondera av de här symbolerna. Med Apple Pay kan du betala också i många nätbutiker.

lahimaksu-logo
apple-pay-logo

Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.

Betala med Face ID

 • Dubbeltryck på telefonens högra sidoknapp.
 • Aktivera betalkortet med Face ID i din iPhone genom att titta på enheten eller ge lösenkoden.
 • Håll övre delen av din iPhone nära terminalen för kontaktlös betalning ända tills du på skärmen ser en bock och ordet Klar.

Betala med Touch ID

 • Aktivera Apple Wallet med Touch ID-sensorn.
 • Håll fingret på Touch ID och för övre delen av din iPhone nära terminalen för kontaktlös betalning. Betalningen är gjord när du på skärmen ser en bock och ordet Klar.

I butiker kan du betala också med Apple Watch

 • För klockan nära betalterminalen och dubbeltryck på klockans sidoknapp.
 • Betalningen är gjord när du känner ett tryck från klockan.

Apple Pay fungerar med dessa OP:s betalkort

OP-Visa

Credit/Debit

Debit / Basic / Electron

OP-Visa Gold

OP-Visa Platinum

Om du ännu inte har ett OP-Visa-kort, kan du lätt ansöka om ett på nätet.

Läs mer om korten

Apple Pay fungerar också med OP-Visa Business Card

Nu går det att lägga till också OP-Visa Business Card i Apple Wallet. Det går att göra med nättjänstkoderna för privatkunder. Kortet kan läggas till i OP-mobilen eller i Apple Wallet genom att bekräfta tillägget i OP-mobilen.

Det är inte möjligt att ta i bruk Apple Pay med nättjänstkoderna för företagskunder och inte heller i OP-företagsmobilen. Om kortet har beviljats endast för insättningar och det inte används för betalningar går det inte att använda Apple Pay med kortet. Tills vidare kan tjänsten inte användas med en del av de OP-Visa Business Card-kort som beställts efter 28.4.2021.

Dina uppgifter är säkra

Dina kortuppgifter sparas varken i appen eller i din enhet. Apple kommer inte åt dina betalkortsuppgifter, och de överlåts inte heller till köpmannen i samband med betalningstransaktionen.

Du bekräftar varje betalningstransaktion med Face ID eller Touch ID i din enhet. Du är med andra ord den enda som kan betala med ditt kort med Apple Pay. Eftersom du inte behöver använda din kortkod när du betalar, kan ingen få reda på den. Ditt kort hålls också i bättre förvar i din enhet.

Om din telefon försvinner, ska du genast kontakta Spärrtjänsten för att spärra uppgifterna. Utomstående kommer dock inte åt att se dina kortuppgifter eller betala med din telefon utan identifiering, och identifieringen lyckas endast med ditt ansikte eller ditt fingeravtryck.

Om ditt kort försvinner, ska du också genast kontakta Spärrtjänsten. Vid behov kan ditt nya kort genast läggas till i Apple Wallet. Då behöver du inte vara utan kort en enda stund.

Med Apple Pay köper du lätt och tryggt med din iPhone, iPad, Apple Watch eller Mac-dator. Med de här enheterna kan du betala i butiker, på nätet och i appar med en beröring eller en blick, utan något fysiskt plastkort.

Du kan betala med Apple Pay när du har lagt till ditt betalkort i Apple Wallet. Dina kort följer alltid med dig i din Apple-enhet. Du kan betala med Apple Pay då du ser symbolen för kontaktlös betalning eller Apple Pay-symbolen.

lahimaksu-logo
apple-pay-logo
Apple Pay erbjuds av Apple. Korten beviljas av OP Detaljkunder Abp.