Betalningar till utlandet

Tänker du göra en betalning till utlandet? Via din nät- eller mobilbank kan du betala vart som helst i världen – snabbt, tryggt och förmånligt.

I OP-mobilen och tjäensten op.fi kan du med funktionen Ny betalning göra betalningar till utlandet i euro eller en annan valuta på samma sätt som du betalar inom Finland. Det finns två slags betalningar till utlandet: gränsöverskridande SEPA-betalningar och utlandsbetalningar. Med SEPA-betalningar avses betalningar i euro som görs till ett annat land inom det gemensamma eurobetalningsområdet. Alla andra betalningar till utlandet är utlandsbetalningar.

Tjänsten identifierar en ny betalning som en utlandsbetalning då du som kontonummer uppger ett utländskt kontonummer. När du i nättjänsten gör en betalning i euro till SEPA-länderna, uppbärs ingen serviceavgift.

Hur betalar jag i euro?

Betalningar i euro till SEPA-länder kan göras med funktionen Ny betalning i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Använd det internationella IBAN-kontonumret och bankens identifieringskod, dvs BIC-koden. Fyll även i begärda tilläggsuppgifter. Om du betalar före klockan 14 är betalningen i regel framme på mottagarens konto redan samma vardag.

Övriga utlandsbetalningar i euro gör du på samma sätt som betalningar i en annan valuta.

Hur betalar jag i annan valuta?

Betalningar i euro till mottagare utanför SEPA-området samt alla betalningar i en annan valuta betalar du med funktionen Ny betalning i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Som betalningssätt väljer du Betalningsorder. Betalningen är i regel framme inom 1–3 vardagar. Om du vill påskynda betalningen, ska du som betalningssätt använda Expressbetalning. Endast myndiga personer kan betala utlandsbetalningar.

Avgiften för en utlandsbetalning beror på om betalaren står för bankernas kostnader eller inte. Om du betalar en utlandsbetalning till ett EES-land svarar betalaren och mottagaren vardera för den egna bankens kostnader, dvs. kostnaderna delas (SHA). Det här sättet rekommenderas vid utlandsbetalningar. Då betalningen går till ett annat land än ett EES-land kan du också välja att betala alla kostnader för betalningen (OUR).

Den OP-bonus som samlats används för serviceavgifterna för utlandsbetalningarna.

Du får råd i allt som gäller internationella betalningar av OP:s kundtjänst.

Läs mer om SEPA-betalningar och utlandsbetalningar.

SEPA, det gemensamma eurobetalningsområdet

Det gemensamma eurobetalningsområdet. SEPA bildas av orden Single Euro Payments Area. Det innebär att betalningar i euro kan göras och tas emot mellan länder i Europa på samma villkor som i Finland.

IBAN-kontonummer

Internationellt kontonummer. Förkortningen står för International Bank Account Number. De finländska IBAN-numren börjar med landsbeteckningen FI och de är alltid 18 tecken långa.

BIC-koden

En kod som identifierar banken i samband med IBAN-kontonummer. Förkortningen står för Bank Identification Code. Andelsbankernas kod är alltid OKOYFIHH. BIC-koden behöver inte ges för inrikes betalningar.

SEPA-direktdebitering är avsedd för betalning av fakturor i euro inom eurobetalningsområdet. SEPA-direktdebitering kan användas antingen för återkommande betalningar eller enskilda debiteringar då faktureraren inte har andra lämpliga faktureringssätt. Vi rekommenderar dock inte SEPA-direktdebitering som det primära betalningssättet.

Betalaren ger själv direkt faktureraren en fullmakt att debitera kontot. Identifiering av fullmaktsgivaren, till exempel kontroll av kontonumrets riktighet eller dispositionsrätten ligger på fakturerarens ansvar.

För att kunna debitera kontot automatiskt, ska betalaren ge sitt konto ett SEPA-direktdebiteringstillstånd.

En direktdebitering syns i tjänsten op.fi och OP-mobilen minst två dagar före fakturans förfallodag. Om kontot saknar direktdebiteringstillstånd, kan man antingen betala fakturan själv i OP:s digitala tjänster eller i bankens kontor.

En betalning som redan debiterats kan återkrävas inom åtta veckor utan motiveringar eller inom 13 månader, om debiteringen har varit ogrundad. Kravet på återbetalning ska riktas till banken.

SEPA-direktdebitering är en avgiftsbelagd tjänst. För varje SEPA-direktdebitering tas ut en avgift i enlighet med servicetariffen.

Det är enklast att styra betalningar som kommer från utlandet – från såväl SEPA-området som annanstans – direkt till ditt konto. Då du vet att du kommer att få en betalning från utlandet, meddela betalaren ditt IBAN-kontonummer och din banks BIC-kod.

Andelsbankernas BIC-kod är alltid OKOYFIHH. Ditt IBAN-kontonummer finns i OP-nättjänsten och på ditt kontoutdrag.

Då kriterierna för en s.k. SEPA-betalning uppfylls överförs pengarna avgiftsfritt till ditt konto. För betalningar som kommer från länder som inte hör till SEPA-området debiteras enligt andelsbankernas egna tariffer.

Bekanta dig med servicetariffen för betalningar till utlandet.

Ankommande och avgående utlandsbetalningar överförs från betalaren till mottagaren rent av samma dag.