Nainen maksaa tabletilla OP-verkkopalvelun kautta maksua ulkomaille.

Betalning till utlandet

Tänker du betala till ett utländskt bankkonto? Det enklaste sättet att sköta betalningar till utlandet är via nätbanken. Då kan du betala till hela världen.

Du kan betala i euro, i valuta eller utanför SEPA-området i tjänsten op.fi på samma sätt som om du skulle betala inom Finland, dvs. med funktionen Ny betalning. Tjänsten identifierar en ny betalning som en utlandsbetalning då du som kontonummer uppger ett utländskt kontonummer. Du kan betala fakturor i euro till EU-länderna utan serviceavgift.

Hur betalar jag i euro?

Du kan betala i euro genom att använda det internationella IBAN-kontonumret och bankens identifieringskod, dvs. BIC-koden. Använd funktionen Ny betalning i tjänsten op.fi. Om du betalar före klockan 14 är betalningen i regel framme på mottagarens konto redan samma bankdag.

Hur betalar jag i annan valuta än euro?

Betalningar utanför SEPA-området och betalningar i annan valuta än euro ska utföras med funktionen Ny betalning i tjänsten op.fi genom att som betalsätt välja Betalningsorder. Betalningen är i regel framme inom en vecka. Om du vill skynda på en betalning, ska du som betalsätt använda Expressbetalning i funktionen Ny betalning. Då är betalningen framme 1–2 bankdagar tidigare än en vanlig Betalningsorder.

Avgiften för en utlandsbetalning beror på om betalaren står för bankens kostnader eller inte. Om du betalar en utlandsbetalning till ett EES-land svarar betalaren och mottagaren vardera för den egna bankens kostnader, dvs. kostnaderna delas (SHA). Det här sättet rekommenderas vid utlandsbetalningar. Då betalningen går till ett annat land än ett EES-land kan du också välja att betala alla kostnader för betalningen (OUR), varvid betalningsmottagaren får hela beloppet.

Den OP-bonus som samlats används för serviceavgifterna för utlandsbetalningarna.

Du får råd i allt som gäller internationella betalningar av OP:s kundtjänst.

SEPA, det gemensamma eurobetalningsområdet

Det gemensamma eurobetalningsområdet. SEPA bildas av orden Single Euro Payments Area. Det innebär att betalningar i euro kan göras och tas emot mellan länder i Europa på samma villkor som i Finland.

IBAN-kontonummer

Internationellt kontonummer. Förkortningen står för International Bank Account Number. De finländska IBAN-numren börjar med landsbeteckningen FI och de är alltid 18 tecken långa.

BIC-koden

En kod som identifierar banken i samband med IBAN-kontonummer. Förkortningen står för Bank Identification Code. Andelsbankernas kod är alltid OKOYFIHH. BIC-koden behöver inte ges för inrikes betalningar.

SEPA-direktdebitering är avsedd för betalning av fakturor i euro inom eurobetalningsområdet. SEPA-direktdebitering kan användas antingen för återkommande betalningar eller enskilda debiteringar då faktureraren inte har andra lämpliga faktureringssätt. Vi rekommenderar dock inte SEPA-direktdebitering som det primära betalningssättet.

Betalaren ger själv direkt faktureraren en fullmakt att debitera kontot. Identifiering av fullmaktsgivaren, till exempel kontroll av kontonumrets riktighet eller dispositionsrätten ligger på fakturerarens ansvar.

För att kunna debitera kontot automatiskt, ska betalaren genast med sin bank ingå avtal om SEPA-direktdebiteringstjänsten och ge sitt konto ett SEPA-direktdebiteringstillstånd.

En direktdebitering syns i OP-nättjänsten minst två dagar före fakturans förfallodag. Om kontot saknar direktdebiteringstillstånd, kan man antingen betala fakturan själv i nättjänsten eller i bankens kontor.

En betalning som redan debiterats kan återkrävas inom åtta veckor utan motiveringar eller inom 13 veckor, om debiteringen har varit ogrundad. Kravet på återbetalning ska riktas till banken.

SEPA-direktdebitering är en avgiftsbelagd tjänst. För varje SEPA-direktdebitering tas ut en avgift i enlighet med servicetariffen.

Det är enklast att styra betalningar som kommer från utlandet – från såväl SEPA-området som annanstans – direkt till ditt konto. Då du vet att du kommer att få en betalning från utlandet, meddela betalaren ditt IBAN-kontonummer och din banks BIC-kod.

Andelsbankernas BIC-kod är alltid OKOYFIHH. Ditt IBAN-kontonummer finns i OP-nättjänsten och på ditt kontoutdrag.

Då kriterierna för en s.k. SEPA-betalning uppfylls överförs pengarna avgiftsfritt till ditt konto. För betalningar som kommer från länder som inte hör till SEPA-området debiteras enligt andelsbankernas egna tariffer.

Bekanta dig med servicetariffen för betalningar till utlandet.