Gruppräntekonto

Ska vi förtjäna tillsammans?

Gruppränta är Finlands första kollektiva konto och ett nytt sätt att spara tillsammans.

  • I Gruppränta sätter man kollektivt in pengar under en viss tid, under vilken varje kontohavare sätter in pengar på sitt Gruppräntekonto.
  • Också små insättningar blir tillsammans en stor summa. Räntan på kontot blir större ju mer insättningar det samlas.
  • På op.fi och i OP-mobilen ser du hur många insättare som deltar, hur stor summan är och hur räntan utvecklas.  
  • Insättningsräntan bestäms separat för varje post.
  • Det lönar sig att följa upp hur långt det är till följande räntesteg och tipsa bekanta så att också de kan sätta in pengar.
  • Deltagandetiden följs av en tidsbunden insättningsperiod. När den är slut betalas pengarna och räntan in på ditt brukskonto.

Det samlas OP-bonus för ditt insättningskapital på Gruppräntekontot. Läs mer i avsnittet ”Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

Med en hundring kommer du igång, men du kan göra tilläggsinsättningar under hela deltagandetiden. Det är spännande att se vilket räntesteg vi når tillsammans.

Kati Vauhkonen‚ servicechef, OP Helsingfors

Den årliga räntan för den tidsbundna perioden för en gruppräntepost fastställs senast följande bankdag efter deltagandetidens slut. Räntan fastställs på basis av det sammanlagda beloppet av de insättningar som tagits emot.

Också för deltagandetiden har en postbestämd ränta fastställts. Du kan ta ut tillgångarna när den tidsbundna insättningsperioden är slut.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

På gruppräntekontot tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

  • medel på sparkonton
  • bolån, studielån och banklån med säkerhet
  • fonder och fondanknutna försäkringar
  • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder